Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
20.Царски период- Възникването на римската държава не еизяснено напълно в съвременната историческа наука. Ранниите писмени източници, които отразявали тези въпроси били унищожени приизгарянето на основните частина Рим по време на нашествието на галите през 390 г.пр.н.е. Създаването на град Рим и възникването на ранната римска държава обикновено се приемат по предложенията на Марк Теренций Варон дата 754/753 г.пр.н.е. Днес обикновено се смята че Рим бил основан на 21 април 753 г.пр.н.е. в деня н

Категория на документа: Документи по История
 Професия революционер: мястото на Димитър Общи в българската история Няма да чуем неговото име преди заря в памет на падналите в бой за свобода. Това е така, защото се смята (не без основание), че ролята на Димитър Общи в революционното дело е отрицателна. Но все пак... Не се знае със сигурност точната дата и дори година на неговото раждане. Смята се, че е роден ок. 1835г. Самият той се определя по следния начин: "Мене ме викат Димитър Общи Македонски, българин от Дяково, Македония". Дяково в

Категория на документа: Документи по История
Християнизация на България при княз Борис I През 9в. България достига до териториален успех и политически просперитет.Вътрешнополитическия стабилитет и мястото,което си извоюва в ранносредновековна Европа вследствие на успешната политика на владетелите до този периос,са добра основа,в/у която се гради бъдещето на страната.С въвеждането на общо законодателство се ускорява етногенетичния процес в българската държава.Следваща стъпка към намаляване на различията между българи и славяни в битово и а

Категория на документа: Документи по История
Уйлям Насау Сеньор (1790-1864) Живот и дейност Уйлям Насау Сеньор е роден през 1790г. в семейството на селски свещеник. През 1815г. завършва правния факултет на Оксфордския университет и получава званието магистър по хуманитарните науки. По-късно през 1228г. е избран за професор и оглавява катедрата по политическа икономия в Оксфордския университет до 1830г. през 1830г. прекъсва професорската си дейност и в периода до 1847г. се отдава на практическа висша държавна дейност като председател на Въ

Категория на документа: Документи по История
Тема 10 Особености на аграрното развитие на Европа и САЩ в периода 1871г.-1914г. 1. Аграрно развитие на САЩ * Висока продуктивност и ниска себестойност * Американските продукти заливат света и предизвикват в Европа една от най-тежките икономически кризи * Високи темпове на механизация на производството, което довежда до тази висока производителност и ниска себестойност * Американското производство е почти изцяло насочено към пазара. Над 70% отива към пазара * Ясно обособяване на няколко аграрни

Яндекс.Метрика
92 92 100 100