Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
Култура през Българското Възраждане Книжнина-С просветното движение се стимулира развитието на книжнината. Още през 18век се осъществява прехода от средновековна към новобългарска книжнина и литература. Летописната традиция все още се задържа в манастирите. Духовната обнова намира израз в дамаскинарската книжнина,обогатена с новите идеи за човека. Най-силни ренесансови мотиви се забелязват в т.нар южнославянска школа,действаща в Сремски Карловци. Нейн виден представител е Хр.Жефарофич-"Стематог

Категория на документа: Документи по История
8.Френско Просвещение. През 18в. във Фр-я се появяват блестящи творци и мислители, които формулират нови идеи за човека и обществото. Това са идеи за равенство на гражданите пред закона, за религиозна толерантност и за правото на избор. 1вия ярък представител на фр.просвещение е Шарл дьо Монтескьо. Разделението на 3те влсти става негов политически идеал. Той става широко известен през 1721г., когато публикува книгата си "Персийски писма". В нея той критикува порядките във Фр-я като използва кор

Категория на документа: Документи по История
 Българо-турските отношения от 1944 г. до началото на 80-те години на 20 век. След Втората световна война външната политика на България е пряко зависима от СССР, в чиято сфера на влияние е оставена по волята на победителите от Антихитлеристката коалиция. Тази зависимост обаче се променя през годините и има различни измерения с оглед на отделните региони. Несъмнено, отношенията със съседите са от първостепенна важност както заради нелекото историческо наследство, така и поради факта, че на Балка

Категория на документа: Документи по История
Врачански будители и благодетели Идеята за честването на българските народни будители възниква сред поборниците, доживели освобождението на България, които подемат инициативата да се отдаде почит на знайните и потъналите в забвение имена на царе и патриарси, монаси и отшелници, книжовници и граматици, просветители и бунтовници, страдалци и войни за род и Родина. За първи път Денят на българските народни будители е честван в Пловдив през 1909 г. Изпълнени с вяра и надежда в бъдещето, българите с

Категория на документа: Документи по История
Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" Факултет по Хуманитарни науки Тема:Михаил Псел и неговата "Хронография" Изготвил:Сияна Георгиева Янкова Спец:БЕИ Фак:№709 Проверил:гл.ас.д-р К.Андонов Както през предишните столетия, така и през X-XIIв. богословието продължавало да бъде едно от любимите занимания на византийците.Църквата била голяма материална и духовна сила, тя разполагала с висши школи и с добре подготвени познавачи на християнската догма слови от IV-VIIIв. (Василий Велики,

Яндекс.Метрика
92 92 100 100