Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
Курсова работа на Деница Николаева Шереметова; ФН: 2240 ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ГРАД ЯМБОЛ Град Ямбол е място с богато минало. Свидетелство за факта са множеството културно-исторически паметници във и около града. Тук са оставили следи велики исторически личности, сред които Филип II и Александър III Велики, тракийските царе Спарток и Скосток, редица византийски и османски владетели, и други. Града има интензивни търговски връзки с много градове в Мала Азия, Егея и Европа. Както в годините пр

Категория на документа: Документи по История
Фердинанд Максимилиан е вторият син на ерцхерцога Франц Карл и София Баварска , роден на 6 юли 1832 г. Фердинанд Макс е с две години по - малък от брат си - тогавашния кайзер на Австрийската империя Франц Йозеф . Вторият брат е по - интелегентен , пълен с въображение и по обичан , но не получава възможност да изяви своята голяма амбиция . Младият ерцхерцог започнал да пътува , за да избегне бъдещи конфликти с императора посещава Гърция , Османската империя , Португалия и Испания. Силно бил впеч

Категория на документа: Документи по История
Култура през Българското Възраждане Книжнина-С просветното движение се стимулира развитието на книжнината. Още през 18век се осъществява прехода от средновековна към новобългарска книжнина и литература. Летописната традиция все още се задържа в манастирите. Духовната обнова намира израз в дамаскинарската книжнина,обогатена с новите идеи за човека. Най-силни ренесансови мотиви се забелязват в т.нар южнославянска школа,действаща в Сремски Карловци. Нейн виден представител е Хр.Жефарофич-"Стематог

Категория на документа: Документи по История
8.Френско Просвещение. През 18в. във Фр-я се появяват блестящи творци и мислители, които формулират нови идеи за човека и обществото. Това са идеи за равенство на гражданите пред закона, за религиозна толерантност и за правото на избор. 1вия ярък представител на фр.просвещение е Шарл дьо Монтескьо. Разделението на 3те влсти става негов политически идеал. Той става широко известен през 1721г., когато публикува книгата си "Персийски писма". В нея той критикува порядките във Фр-я като използва кор

Категория на документа: Документи по История
 Българо-турските отношения от 1944 г. до началото на 80-те години на 20 век. След Втората световна война външната политика на България е пряко зависима от СССР, в чиято сфера на влияние е оставена по волята на победителите от Антихитлеристката коалиция. Тази зависимост обаче се променя през годините и има различни измерения с оглед на отделните региони. Несъмнено, отношенията със съседите са от първостепенна важност както заради нелекото историческо наследство, така и поради факта, че на Балка

Яндекс.Метрика
92 92 100 100