Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
България от Съединението до края на 19в. Съединението и неговата военна защита представляват най-гоемия успех на България в новата и история.Само седем години след Освобождението младата бъг.държава,опирайки се само на собствени сили,успява да наложи преразглеждане на Берлинския договор,в резутат на което почти удвоява територията си.Заради обединението се влошават българо-руските взаимоотношения и настъпва външно-политическа криза,и се нажежава политическото напрежение в страната. Поитическата

Категория на документа: Документи по История
Югозападен Университет "Неофит Рилски" Философски факултет гр. Благоевград РЕФЕРАТ на тема: Фигурата на Озирис по: Религия и култура на изтока Изготвил: Проверил: Философия, I курс Първата вест за древната егепетска религия ни дават най- ранните запазени надписи в Египет. В тази епоха намираме само следи от древната тотемистична религия (според нея човешката общност произхожда от някое животно или растение, които почитала и смятала за покровител на племето): нейните богове, които олицетворявали

Категория на документа: Документи по История
 Великотърновски университет "Свети свети Кирил и Методий" Исторически факултет Реферат На тема: Проституцията в Средновековна Европа Изготвили: Петя Маноилова и Зорница Маркова Етнология, ІІI курс Фак. номер: 00099-Е, 00095-Е Коя е най-древната професия на света? Всеки, на когото му бъде зададен този въпрос, без колебание ще отговори, че това е проституцията. Хетери, кокотки, куртизанки, жрици на любовта - това са все труженичките на занаята. Според една от версиите думата "проститутка" произт

Категория на документа: Документи по История
20.Царски период- Възникването на римската държава не еизяснено напълно в съвременната историческа наука. Ранниите писмени източници, които отразявали тези въпроси били унищожени приизгарянето на основните частина Рим по време на нашествието на галите през 390 г.пр.н.е. Създаването на град Рим и възникването на ранната римска държава обикновено се приемат по предложенията на Марк Теренций Варон дата 754/753 г.пр.н.е. Днес обикновено се смята че Рим бил основан на 21 април 753 г.пр.н.е. в деня н

Категория на документа: Документи по История
 Професия революционер: мястото на Димитър Общи в българската история Няма да чуем неговото име преди заря в памет на падналите в бой за свобода. Това е така, защото се смята (не без основание), че ролята на Димитър Общи в революционното дело е отрицателна. Но все пак... Не се знае със сигурност точната дата и дори година на неговото раждане. Смята се, че е роден ок. 1835г. Самият той се определя по следния начин: "Мене ме викат Димитър Общи Македонски, българин от Дяково, Македония". Дяково в

Яндекс.Метрика
92 92 100 100