Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
Врачански будители и благодетели Идеята за честването на българските народни будители възниква сред поборниците, доживели освобождението на България, които подемат инициативата да се отдаде почит на знайните и потъналите в забвение имена на царе и патриарси, монаси и отшелници, книжовници и граматици, просветители и бунтовници, страдалци и войни за род и Родина. За първи път Денят на българските народни будители е честван в Пловдив през 1909 г. Изпълнени с вяра и надежда в бъдещето, българите с

Категория на документа: Документи по История
Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" Факултет по Хуманитарни науки Тема:Михаил Псел и неговата "Хронография" Изготвил:Сияна Георгиева Янкова Спец:БЕИ Фак:№709 Проверил:гл.ас.д-р К.Андонов Както през предишните столетия, така и през X-XIIв. богословието продължавало да бъде едно от любимите занимания на византийците.Църквата била голяма материална и духовна сила, тя разполагала с висши школи и с добре подготвени познавачи на християнската догма слови от IV-VIIIв. (Василий Велики,

Категория на документа: Документи по История
България от Съединението до края на 19в. Съединението и неговата военна защита представляват най-гоемия успех на България в новата и история.Само седем години след Освобождението младата бъг.държава,опирайки се само на собствени сили,успява да наложи преразглеждане на Берлинския договор,в резутат на което почти удвоява територията си.Заради обединението се влошават българо-руските взаимоотношения и настъпва външно-политическа криза,и се нажежава политическото напрежение в страната. Поитическата

Категория на документа: Документи по История
Югозападен Университет "Неофит Рилски" Философски факултет гр. Благоевград РЕФЕРАТ на тема: Фигурата на Озирис по: Религия и култура на изтока Изготвил: Проверил: Философия, I курс Първата вест за древната егепетска религия ни дават най- ранните запазени надписи в Египет. В тази епоха намираме само следи от древната тотемистична религия (според нея човешката общност произхожда от някое животно или растение, които почитала и смятала за покровител на племето): нейните богове, които олицетворявали

Категория на документа: Документи по История
 Великотърновски университет "Свети свети Кирил и Методий" Исторически факултет Реферат На тема: Проституцията в Средновековна Европа Изготвили: Петя Маноилова и Зорница Маркова Етнология, ІІI курс Фак. номер: 00099-Е, 00095-Е Коя е най-древната професия на света? Всеки, на когото му бъде зададен този въпрос, без колебание ще отговори, че това е проституцията. Хетери, кокотки, куртизанки, жрици на любовта - това са все труженичките на занаята. Според една от версиите думата "проститутка" произт

Яндекс.Метрика
92 92 100 100