Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
 Централизирана икономика на Съюза на Съветските Социалистистически Републики (СССР) Съю̀зът на съвѐтските социалистѝчески репу̀блики (СССР), наричан още Съвѐтски съю̀з е еднопартийна тоталитарна държава в северната част на Евразия, съществувала в този си вид между 1922 и 1991 година. Съветския съюз е първата държава в света с планова икономика. Нейни отличителни черти са също колхозите (колективните стопанства) и совхозите в селското стопанство, 5-годишните планове и плановата администрация (Г

Категория на документа: Документи по История
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" Факултет: Бизнес и мениджмънт Курсова работа По дисциплината: История на Релегиозните учения На тема: Пророчествата на Толтеките Студент: Теодор Данаилов Ненов фак. No 115 232 група: 61Б Изготвил........................ Проверил.................... /Т. Ненов/ /З.ЗДРАВКОВА/ РУСЕ 2011г. Дон Мигел Руис базира своето учение на основната толтекска представа, че всичко, което съществува, е едно цяло. Светът е всичко, което възприемаме, и всичко, което не можем да в

Категория на документа: Документи по История
 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Исторически факултет КУРСОВА РАБОТА "Просветен абсолютизъм срещу ограничен либерализъм. Различни визии за характера на руската държава на Александър I и Николай I" по дисциплината: История на Русия Студент : Теодора Динкова Факултетен № : 24781 специалност: История курс : терти София 2013 Историята на Русия, макар и несъществуваща от старо време, е една сравнително сложна материя, която изисква по-задълбочен прочит. Това се обяснява и от геополитичес

Категория на документа: Документи по История
Режимът от 19 май 1934 г. В почти всички партии в навечерието на преврата се задълбочават разложителните процеси. Това е израз на социалните противоречия след войната и невъзможността на политическите сили да отговорят на насъщните нужди на обществото. Оплетени в котерийни борби партиите не могат да се противопоставят на преврата. 1. 19 май 1934 г. Военните на власт. 1.1. Превратът на 19.V.1934 г.; След като в началото на 30-те г. Военният съюз (ВС) стана фактор в армията, той напираше да стане

Категория на документа: Документи по История
Руско-турска война (1877-188.) През 50те и 70те години на 19век проблемът за освобождението на България се налага като основен в Източния въпрос.Това става в променена външнополитическа ситуация.Загубиа Кримската война Русия,се принуждава да дели влиянието си в Османската империя с големите европейски държави.Петербург пристъпва към реформи и активна външна политика за анулиране на Парижкия мирен договор от 1856г.През 70те години на 19в. Русия отново е готова за активна,дори силова намеса на Ба

Яндекс.Метрика
92 92 100 100