Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
Войната на гьозите В края на 15 век Нидерландия става владение на Хабсбургите и впоследствие преминава към Испания. През 16 век Нидерландия се състои от 17 отделни провинции, ползващи се със самоуправление. От средата на 16 век се засилва ролята на протестантството и особено на Калвинизма. Северните провинции на Нидерландия са протестантски, а южните - католически. След епохата на Великите географски открития, Нидерландите се развиват бързо и областта става една от най - богатите в Европа. В не

Категория на документа: Документи по История
Образователен идеал, формите и средствата на обучение в Рилската просветна школа (Х век) съгласно "Завет" на Св. Иван Рилски Ноември 2013г. Епохата, която обхваща втората половина на IX век и първите десетилетия на X век, е време на основни промени в културното развитие на българския народ. Един от първите и най-видни представители на това българско монашество през епохата непосредствено след покръстването е основателят на голямата обител в недрата на Рила - Иван Рилски. За неговия живот ние см

Категория на документа: Документи по История
1? Великото преселение на народите и продължилите етнически, социално-икономически и политически процеси в историята на Балканския полуостров при прехода от Античност към Средновековие, създават условия за изграждането на нови политически формации, между които особено значимо място заема българската държава. Заселването на прабългарите в Онгъла било посрещнато враждебно от Византия. Дълго време император Константин IV Погонат не предприел никакви действия срещу Аспарух, тъй като бил зает в тежк

Категория на документа: Документи по История
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ХХ-ВЕК СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА 1.1.Предмет,обект и цел / изследван проблем,обект и цели / на дипломната работа/ 1.2.Методика на изследването 1.3. Структура на дипломната работа/ кратък преглед на отделните глави/ ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ. 1. Основни фактори, влияещи на икономическия растеж 2. Концепции за икономическия растеж 3. Панорама на икономическото развитие на Европа през XX век. ВТОРА ГЛАВА. ИКОНОМИЧЕСКИ

Категория на документа: Документи по История
Стопанството на Първата българска държава Българската държава е създадена през 681 г. Основните етнически групи, които участват в образуването ù, са прабългарите и славяните. По-късно /през Х в./ завършва формирането на българската народност. Славяните започват заселването си на Балканския полуостров през втората половина на VІ в. Към средата на VІІ в. в общи линии този процес приключва. След трайното си установяване на полуострова славяните запазват за дълго време основните елементи на стопанст

Яндекс.Метрика
92 92 100 100