Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
Сравнение между: Египет , Месопотамия,Елада,Древен Рим (Реферат) Още от древни времена са съществували различни политически, социални, икономически и културни различия между обществата. I. Сравнение на политическата система това са различията в управлението на държавите. 1. В древен Египет политическата система е монархия начело с "фараон". При монархията властта е централизирана и се предава по наследство. Фараонът има пълната власт и притежава всичко и всички, той бил смятан за бог. Нищо не о

Категория на документа: Документи по История
 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Специалност: "МИО" Учебна дисциплина: "Балканско икономическо сътрудничество" РЕФЕРАТ Гърция - Конституции и форми на управление Изготвил: Калоян Красимиров Дренски ФК №: МИО - 522 година: 2013 - 2014 Съдържание I. Конституция. II. Форми на управление. III. Използвани източници I. Конституции Гръцката конституция от 1822г. е била приета от първо Народно събрание на Епидавър (древногръцки полис). Считайки се за първата кон

Категория на документа: Документи по История
Васил Левски (Васил Иванов Кунчев) е роден на 18 юли (6 юли стар стил) 1837 г. в Карлово в семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова. Има двама братя - Христо и Петър - и две сестри - Ана и Марийка. Васил Левски, известен и като Дякона, Апостола, Главният книжар, Тропчо, Ефенди Аслан Дервишооглу, В. Лъвский, Аслан Дервишооглу Кърджалъ, Драгойчо, Дякон Игнатий, е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО)

Категория на документа: Документи по История
Според Андре Фонтен, един от най-известните и авторитет¬ни френски журналисти и автор на пространна история на сту¬дената война, за първи път терминът "студена война" е употребен в Испания през XIV в. за конфликтите между християни и мю¬сюлмани. които започвали битки, без да си обявяват война, и ги приключвали, без да сключват мирен договор. В наше време за "студена война" първи говори в началото на 1947 г. Б. Барух, финансов и икономически съветник на Уилсън, Рузвелт и Тру-ман. Терми

Категория на документа: Документи по История
Очертайте положителните страни в ролята на църквата през българското средновековие І. Увод Българската църква безспорно играе много важна роля в развитието на българската държава през средновековието. ІІ. Покръстването Още през периода на езичеството българските владетели получавали титли от Византия, приемайки християнството (титлата "патриций" на Кубрат или "кесар" на Тервел). България била една от последните държави, която през 864 г. приела официално Христовата вяра. Неслучайно този акт бил

Яндекс.Метрика
92 92 100 100