Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
 Европейски съюз Европейският съюз това е обединение за все по-тесен съюз между европейските държави. Договора с който се създава ЕС е подписан от държавите членки не европейската общност на 07.02.1992 година в Маастрихт, Нидерландия, който е в сила от 01.11.1992г. по силата на договора от Маастрихт държавите членки за първи път поемат правно задължение за създаване на Европейски съюз. Неговата основа е Европейската общност, обединяваща трите съществуващи и за напред европейски общности - Европ

Категория на документа: Документи по История
РОМАНТИЗЪМ Направление в европейската и американската литература и изкуство в края на 18 - началото на 19 в. Обявява се срещу естетиката на класицизма и Просвещението. Изразява стремеж към свобода на личността, страдание от несъответствието между идеал и социална действителност, проявява интерес към националното минало. Представители в литературата: Дж. Байрон, П. Б. Шели, В. Юго, Х. Хайне, К. Брентано, А. Мицкевич, М. Ю. Лермонтов и др. В изобразителното изкуство основоположник на романтизма е

Категория на документа: Документи по История
СЪЕДИНЕНИЕТО от 1885 г. и АКЦИЯТА МУ ЗА ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕНСКОТО АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО ТИХОМИР ТОНКОВ Берлинският конгрес от 1878 г. събра българите от Мизия в отделно Княжество България, а населението му между Балкана и Родопите в отделна автономна провинция - Източна Румелия. Безсилна да измени повелята на Берлинските гробари, Македония оплака своите разбити мечти. Все пак една част от синовете й дават израз не само на нейната горест, но и на нейния гняв. Не е изсъхнало още мастилото от Берли

Категория на документа: Документи по История
Музей ''Възраждане и Учредително събрание'' Музей ''Възраждане и Учредително събрание'' във Велико Търново е открит през 1985г. Разположен е на три етажа,в сграда,построен от майстор Кольо Фичето.Сградата е била предназначена за конак.На трите етажа са разположени тематични музейни сбирки,посветени на миналото на Търново.На трите етажа са оформени коридори.Има стълби,които са за офицерите и посетителите и стълби в дъното на сградата-за войниците.Търновският конак бил най-големият и най-красивия

Категория на документа: Документи по История
Икономическо развитие на водещите европейски държави през периода между двете световни войни. През периода между двете световни войни се очертали редица отличителни особености на развитието четирите водещи европейски страни,тъй като те се ориентирали към две противоположни социално-икономически системи.Англия и Франция запазили своите демократични традиции,докато Италия и Германия се насочили към фашизма и твърде активната намеса на държавата в икономиката и социалните отношения. Англия Англия

Яндекс.Метрика
92 92 100 100