Аграрно развитие на САЩ и Европа


Категория на документа: История


Тема 10
Особености на аграрното развитие на Европа и САЩ в периода 1871г.-1914г.
1. Аграрно развитие на САЩ

* Висока продуктивност и ниска себестойност
* Американските продукти заливат света и предизвикват в Европа една от най-тежките икономически кризи
* Високи темпове на механизация на производството, което довежда до тази висока производителност и ниска себестойност
* Американското производство е почти изцяло насочено към пазара. Над 70% отива към пазара
* Ясно обособяване на няколко аграрни района :
- Севера (Северните щати) - Промишлено земеделие. Почти 2/3 от цялата продукция на САЩ се дава от тези щати
- Юга (южните щати) - производство на технически култури. Но след отмяната на робството тези щати преживяват много тежка криза
- Няма кой да разработва земята и за това раздават под аренда част от земята си на чернокожото население
- Това довежда до раздробяване на земята и задълбочаване на тази криза
* Запада (Западните щати) - Въвежда се механизацията.
- Калифорния се специализира в говедовъдството
- Концентрацията на притежанието на земя и производството на селското стопанство
2. Аграрно развитие на Германия:
* Повишава темпа на аграрно развитие
* Но изостава в пъти от САЩ.
* Германското селско стопанство не може да задоволи нуждите на германската промишленост. 1/5 се внася отвън
* На Изток от река Елба се запазва едрото Юнкерско стопанство, което въпреки че се механизира, като цяло разчита на евтината работна ръка на бившите крепостни селяни
* Високи темпове на развитие, но тези темпове не се покриват с технологичното ниво
* Преобладават дребните и средните стопанства, които нямат финансови възможности за механизация
* Тяхното положение се влошава още повече след стопанската криза в Европа през 1873г. и не могат да задоволят настоящите нужди на германската държава
* Държавата защитава интересите на едрите земевладелци

3. Аграрно развитие на Франция
* Дребно, разпокъсано и технически изостанало
* Обезмотяване на селяните
* Селското стопанство не може да задоволява нуждите на промишлеността и си остава капсулирано (изостанало)

4. Аграрно развитие на Великобритания
* По-изостанала от дори Франция
* Тежката аграрна криза от 1873г. ощетява селското стопанство
* Ниското аграрно развитие е повлияно и от капиталистическото фермерство
* Негативен факто е и конкуренцията с колониите (внася се от там евтина и некачествена продукция)
* Английското селско стопанство се специализира в животновъдството

5. Аграрното развитие на Русия:

* 3/4 от земята е в ръцете на едрите земеделци
* Поради евтината работна ръка много трудно започва да се въвежда механизацията
* В Южна Русия се развива дребното фермерство
* Като производителност срещу площ Русия изостава 14 пъти в сравнение със САЩ и около 9 пъти в сравнение с Франция
* Причината е огромните територии, ресурси и евтина човешка ръка

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аграрно развитие на САЩ и Европа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.