Анализ на вестник "Добрички глас"


Категория на документа: История


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
Курсова работа на тема: Общественият живот през 1903-1904г. в гр. Добрич през погледа на в. "Добрички глас"
История на българската журналистика
Изготвила: Ваня Йорданова Преподавател: доц. д-р Здравка Константинова фак. №30190
София, 2013г.
Клетвена декларация

От Ваня Йорданова, студент във ФЖМК,
специалност "Журналистика и медии", фак. №. 30190

Декларирам, че писмената разработка на курсова работа на тема:

Общественият живот през 1903-1904г. в гр. Добрич, през погледа в. "Добрички глас"

е авторска. Използваните от мен публикувани и непубликувани писмени документи са коректно цитирани в текста и описани в библиографията.

София, 20.01.2013г.

Подпис:

Съдържание
Увод /с.3

I. Портретна скица на в. "Добрички глас" (1903-1908) през 1903-1904г./с.4

1. Главен редактор и сътрудници /с.4

2. Структъра/композиция /с.4

3. Образна журналистика /с.4

4. Реклама/с.5

5. Дизайн/с.5

II. Общественият живот през 1903-1904г. в гр. Добрич, през погледа в. "Добрички глас" /с.6
Заключение /с.10

Библиография/с.11

Приложения/с.12

Увод

Темата на тази курсова работа е продиктувана от интереса ми върху въпросите, които се разглеждат във в. "Добрички глас" свързани с протичането на обществения живот в гр. Добрич в началото на 20 век и по- специално през 1903-1904 година.

През началото на 20 век България бележи напредък в развитието на промишлеността, търговията, продължил се е да се изгражда железопътния път в страната. От 5.05. 1903 е на власт правителство на Народнолибералната партия с министър-председател ген. Р. Петров. Важно е да се отбележи, че целите на това правителство се изразяват в ускореното развитие на селското стопанство и промишлеността в условията на протекционизъм и ограничена държавна намеса, данъчна реформа и привличане на чужди капитали.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на вестник "Добрички глас" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.