Анализ на закона за защита на държавата


Категория на документа: История


На 21.07.1943г ХХV Обикновено Народно събрание приема поредното изменение на Закона за защита на държавата. Утвърден е с указ № 86 от 24.07 и обнародван в Държавен вестник, бр. 167. той урежда материалноправните и процесуалните норми, като целта и съдебна защита на войската, полицията, жандармерията, военизирания персонал на железниците, пощите и телеграфите. Освет това с поредното изменение се премахва възможността за замяна на смъртното наказание, налагано на непълнолетни, с 15 години лишаване от свобода.

Борбата на народните маси под ръководството на Българската комунистическа партия против изключителното наказателно законодателство и извънсъдебния терор продължава през целия период на фашистка диктатура и завършва с победата на 09.09.1944г. Законът за защита на държавата губи своята сила със самия факт на народната победа, но формалната му отмяна е извършена в средата на октомври 1944г. Това става чрез наредба-закон за отмяна на някои закони, обнародван в Държавен вестник, бр. 227 от 16.10.1944г. по предложение на правителството на Отечествения фронт.

Приложението на Закона за защита на държавата през периода 1924-1944г разкрива напълно неговия терористичен и антинароден характер. Най-ясната му изява става след априлските събития от 1925г, когато са произнесени стотици явни и неявни присъди срещу комунистите в България. Целта, с която е създаден ЗЗД по-късно се превръща в директна борба срещу антифашистите. Всъщност забраната за създаването на политически организации показва страха на управляващата партия от несигурността в страната и вероятността да бъде свалена от власт. Защитниците на нацията в крайна сметка успяват да сменят правителството в България, чрез преврата на 09.09.1944г, когато на власт идва Отечествения фронт. Преследванията, убийствата, атентатите и множеството арестувани членове на Българската комунистическа партия са наложени именно от въведения пред 1924г Закон за защита на държавата, чиито изменения и допълнения го превръщат в изключителен наказателен закон, който влиза в противоречие с Търновската конституция.

Използвана литература:

> Йочев, Е., Законодателството в Царство България 1879-1944г, С., Фондация "Отворено общество", 2001
> Манолова, М., История на държавата и правото: Третата българска държава 1878-1944г, С., Сиела, 2001
> Милкова, Ф., Реакционният Закон за защита на държавата като изключителен наказателен закон в периода 1924-1934г, С., Наука и изкуство, 1973
> Милкова, Ф., История на българската буржоазна държава и право през периода 1918-1944г, С., Наука и изкуство, 1976г

??

??

??

??

1
София, 2012

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на закона за защита на държавата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.