Берлинския конгрес 1878г и политиката на балканските страни


Категория на документа: История
Катедра "Културно - историческо наследство"
Специалност "Информационни фондове на културно-историческото наследство"
ІІІ курс зимен семестър 2013-2014г.

РЕФЕРАТ
по
История на Балканите

Тема:
Берлинският договор 1878г. и балканските държави.

Изготвил : Петър Иванов Славов Проверил :

Фак. № 199 - КЗ проф. дфн. Сево Явашчев

Форма на обучение - задочно

София
2013
Съдържание:
Увод
І. Важни събития предшестващи Берлинския договор

1. Нотата на Андраши ................................................................ 3

2. Берлинският меморандум ......................................................... 4

3. Райхщадското споразумение ...................................................... 4

4. Българският проект ................................................................ 5

5. Цариградската конференция ..................................................... 6

6. Будапещенската тайна конвенция ............................................. 7

7. Лондонския протокол ............................................................. 7

8. Сан Стефанския прелиминарен мирен договор ............................... 9

9. Реакция на Великите сили и балканските страни на договора от

Сан Стефано ............................................................................................. 10

10. Руско - английското споразумение ....................................................... 12

11. Австрийско - английското споразумение ............................................. 13
ІІ. Берлинският конгрес (01.06. - 01.07. 1878г.) ...................................... 14
ІІІ. Балканите и Великите сили след Берлинския договор.................18
1. Комитетите Единство ............................................................................ 19Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Берлинския конгрес 1878г и политиката на балканските страни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.