Берлинския конгрес 1878г и политиката на балканските страни


Категория на документа: История


4) БАН - История на България . Т. VІ . София. изд. БАН . 1987г. стр. 459
5) Думи на Бисмарк когато съветва руския посланик Убри, че: "...руският двор напразно се позовава толкова много на Европа и поставя в зависимост от нея изхода на несъгласията си с Турция..."
6) Христов, Хр. Цит. съч. стр.145
7) Parliementary Papers / Blue Books /. Turkey, №31 /1878/, р.3, 20, 25, 39, 40, 42, 51; №42 /1878/ р.15, 65
8) По този повод Бисмарк по време на Берлинския конгрес коментира с италианския представител Корти по следния начин: "...Босна и Херцеговина е печено гълъбче, което Австро-Унгария иска да глътне, но чака само да подхвръкне към устата ú..."
9) Освобождение Болгарии от турецкого ига. Сб. статей под ред. Л.Б.Валева, С.А.Никитина и П.Н.Третьякова.Москва,1953г.стр.323, док.96
10) Освобождение Болгарии от турецкого ига. Сб. статей под ред. Л.Б.Валева, С.А.Никитина и П.Н.Третьякова.Москва,1953г.стр.323, док.98 Божинов В. - "Берлинския конгрес и отзвукът му в България(1878-1879)". - Освобождението на България, С., 1982г., стр.260
11) Сравнявайки австрийското и английското предложение, Милютин по-късно пише в своя дневник: "Излиза че Англия предлага линията която отделя България от Македония (както предложи Андраши), обаче Андраши допускаше България до Егейско море и не искаше разделянето и на две части. Следователно английските условия на които се съгласяваме са още по-тежки по отношение на България. Единствената ни утеха е, че Англия не лишава Черна Гора от море и ни остъпва Батум", но пък лишава Русия от гр.Баязид и Алашкирската долина, а Австро-Унгария няма претенции за руско-турската граница в Азия".
12) Novotny,Al. Quellen und Studien zur Geschichte des Berliner Kongresses 1878 p.83
13) БАН - История на България . Т. VІ . София. изд. БАН . 1987г. стр. 474
14) АВПРИ, ф.Канцелярия, 1878, д.96, л.16
15) Редица наблюдатели смятат , че Горчаков симулира със слабостта си за да може при евентуално неблагоприятно развитие на преговорите да не носи цялата отговорност. Вината за неуспешните преговори на Берлинския конгрес по-късно наистина се приписва на Шувалов, който е отстранен от длъжността външен министър.
16) Протоколите на Берлинский конгрес. С.,1885г., стр.12
17) Глени М. - "Балканите 1804-1999г. Национализъм, войни и Великите сили" - " Старецът, оплаквал се Шувалов от Горчаков, е неясен и суетен и разваля всичко." Също толкова раздразнен от Биконсфилд, Солзбъри написал, че "той няма ни най-малка представа какво става - разбира всичко превратно - и си представя непрестанен заговор"
18) Източна Румелия - така се приема да се наричат земите южно от Стара планина до Родопите и Черно море (Македония и Новопазарския санджак бива наречен Западна Румелия).
19) Buckle,G.E. et W.F.Monypeny. Цит. съч. 6, стр.323
20) По този казус Бисмарк помага на Шувалов с един трик. Тъй като по думите на канцлера "англичаните разбират повече от география на Индия, отколкото на Европа", той поставя в заблуждение конгреса като доказва, позовавайки се на виенския геолог Хохщерт, че Витоша и Люлин са части от Старопланинската верига, следователно София е в самата планина, а не южно от нея. Номерът на канцлера минава и София остава в границите на Княжество България.
21) Протоколите на Берлинский конгрес. С.,1885г., стр.173
22) Адресът на Министерство на външните работи в Петербург
23) в.Berliner Tageblatt (15.VII.1878)

Използвана литература:
1. БАН - История на България . Т.VІ . София. Изд. БАН . 1987г. стр. 467-476
2. Божинов В. - "Берлинския конгрес и отзвукът му в България(1878-1879)". - Освобождението на България, С., 1982г., стр.260
3. Глени М. - "Балканите 1804-1999г. Национализъм, войни и Великите сили" . ел.файлов източник: dubinabg.eu 2009г.
4. Йелавич Б. - "История на Балканите ХХв" Т. ІІ . ИК Амат-Ах, 2003г.
5. Константинов П. - История на България с някои премълчавани досега исторически факти - 681 - 2001г. С.2001г.
6. Косев, К. - "Бисмарк, Източният въпрос и българското освобождение 1856-1878 г." С, 1978, стр. 406.
7. Косев,К. - Сан-Стефанския мирен договор: "Зад кулисите на дипломацията" - Сп. "Историческо бъдеще" - 1997/2, стр.21-28
8. Сказкин, СД. - "Дипломатия А. М. Горчакова в последные года его канцлерства." - В: Международые отношения. Политика и дипломатия XVI-XX века. Сб. статей к 80-летию акад. И. М. Майского. М., 1964, стр. 418-419.
9. Стоянов, Ив. - "История на Българското Възраждане" С.1999г.
10. Христов, Хр. Цит. съч. стр.145

Интернет източници:

1. Берлинский трактат - http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/berlin.htm
2. Информационна агенция Фокус - проф.Георги Марков - "С Берлинския договор новата българска държава получава своето международно признание" -13 юли 2008г. - http://www.focus-news.net/?id=f9620
3. Исторические источники по истории России XVIII - начала XX в. на русском языке в Интернете - http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm
4. Списание Либерален преглед - Миша Глени - "Реалният Берлински конгрес" - 02 май 2013г. https://librev.com/prospects-europe-publisher/2046-2013-05-02-13-01-04
5. Списание за туризъм и култура - http://btourism.com/read.php?id=224
6. Форум Бойна слава - Военно-исторически форум - поредица от статии : 09-12.11.2009г. http://forum.boinaslava.net/showthread.php?11797-%C1%E5%F0%EB%E8%ED%F1%EA%E8%FF%F2-%EA%EE%ED%E3%F0%E5%F1
7. Форум БГ История - 10 юли 1876г - създаване на БЦБО - http://www.bg-history.info/calendar/1040/Suzdadeno-e-BCBO.html

Приложения:

№1 - карта на България според княз Черкаски
№2 - карта на България според Конференцията в Цариград
№3 - независима етнографска карта на Киперт 1876г.
№4 - Манифест на руския император Александър II за обявяване на

Руско-турската война. гр.Кишинев, 16.04.1877 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Берлинския конгрес 1878г и политиката на балканските страни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.