Борбите на населението срещу правителството в България между двете световни войни


Категория на документа: История


Борбите на населението срещу правителството в България между двете световни войни

Съдържание
І. Увод......................................................................................2

ІІ. Революционната криза след края на Първата световна война.........3
1. Началото на следвоенния революционен подем.............................................3

- Стопанска разруха и окупация на България от съглашенските империалисти............3
- Борбите на трудещите се под ръководството на БРСДП против скъпотията и глада и за политическа амнистия.....................................................................4
- Засилване на революционното движение в началото на 1919 година.......................5
2. БКП (тесни социалисти) и революционното движение през лятото и есента на 1919 година................................................................................................6

ІІІ. Управление на Българския земеделски народен съюз.....................8
1. Съставяне на самостоятелно управление на БЗНС.......................................8
2. Реакция срещу управлението на Българския земеделски съюз.........................10
- Опити за насилствено сваляне на земеделското правителство...........................10
- Осуетяване на преврата от Комунистическата партия и начало на единодействие между Комунистическата партия и БЗНС.......................................................11
3. Военно-фашисткият преврат на 9 юни 1923 година....................................12
- Подготовка и извършване на преврата.........................................................12
- Борбата на народните маси против преврата................................................13

ІV. Септемврийското въстание от 1923 година.............................14
1. Подготовка на въстанието.....................................................................14
2. Ход на въстанието................................................................................15
3. Причини за неуспеха на въстанието. Значение на въстанието.......................17
4. Продължение на революционната ситуация.............................................18

V. Разрастване на народното антифашистко движение начело с БКП ............................................................................................................................19
- Засилване на организационната и политическата дейност на БКП......................19
- Засилване дейността на партията за изграждане на единния фронт..................20
- Военна подготовка на масите под ръководството на БКП................................20

VІ. България през периода на открита фашистка диктатура..........21
- Българската комунистическа партия начело на борбите на трудещите се..........22
- Избори за общински съвети, създаване на конституционни комитети, разширяване на масовия подем.......................................................................................25
- Парламентарни избори, конституционен блок, масови борби и репресии..............27

VІІ. Заключение........................................................................29

VІІІ. Използвана литература......................................................30

І. Увод

В моята курсова работа съм разгледала няколко етапа от развитието на борбите на населението срещу правителството в България. Като такива са:

- революционната криза след края на Първата световна война;

- началото на следвоенния революционен подем;

- стопанската разруха и окупация на България от съглашенските империалисти;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Борбите на населението срещу правителството в България между двете световни войни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.