Честита баня, българи!


Категория на документа: История


Югозападен университет " Неофит Рилски "

Правно - исторически факултет

Катедра " Публичноправни науки и публичен мениджмънт "

Курсова работа

Тема :Честита баня, българи.

Изготвил: Проверил:
Йордан Георгиев Д-р. М. Ангелова
Публична администрация I курс
Фак. Номер. : 13100221029

Благоевград 2014

Съдържание:
Увод
1.Хигиената като държавна стратегия и политика.................................................3стр.
2.Водоснабдяване и канализация.........................................................................3стр.
3.Водоснабдяване и канализация в столицата..................................................7стр.
4.Водоснабдяване и канализация на други градове..........................................7стр.
5.Домашни нужди/ Тоалетна................................................................................. 8стр.
6.Обществени тоалетни.........................................................................................10стр.
7.Лекати и лекарска помощ................................................................................. 11стр.
8. Благоустройство и хигиена на обществените места....................................13стр.
9. Хигиена на обществените заведения...............................................................14стр.
10.Хигиена на училищните сгради......................................................................15стр.
11.Хигиена на обществените бани.......................................................................16стр.
12.Домашна баня.....................................................................................................17стр.
13. Заключение........................................................................................................18стр.
14. Библиография.....................................................................................................18стр.

Увод

След Освобождението, българската държава е изправена пред сериозни трудности относно благоустройството на градовете и закостенялото мислене на населението. Труден и дълъг е периода, в който управляващите се опитва да променят до голяма степен начина на живот на българските граждани, но усилията и постоянната работа дават своите положителни резултати.

1. Хигиената като държавна стратегия и политика

С приключването на Руско- турската освободителна война през 1879г. по време на възстановяването на българската държава, започва и развитието на хигиената като резултат от целенасочена държавна стратегия и политика. Първоначално тя следва руския опит в това отношения, явявайки се резултат от действията на Временното руско управление. За да отговарят на съвременните медицински изисквания, през годините започва да се изгражда една родна българска представа за това как трябва да изглеждат мероприятията по хигиена в България. За да се осъществи тази цел, за пример се вземат постиженията на западните медицински системи и се превеждат публикуваните статии в медицинските журнали. Спокойно можем да кажем, че държавната политика на България в областта на хигиената се формира като резултат от взаимодействието на наследените източни традиции и на сравнително новата за българите западна научна медицина.

Изграждането на понятието "обществена хигиена" в България се спомага с разглеждането на периода, в който се проследяват изворите и сведенията от медицинската периодика. В този период отчетливо се открояват няколко основни компонента, водещи до цялостно подобряване на здравното състояние на населението, а именно: водоснабдяване и канализация на населените места, благоустройството им и регулацията им, поддържане на чистотата в обществените пространства, мерките за ограничаване на заразните болести и нивото на лекарска помощ в България, както и опитите на държавата чрез училищното образование и възпитание да повиди знанията, а и нивото на лична хигиена.

Данните сочат, че в края на 19 век и началото на 20 век, България е изправена пред трудности, както в обществената хигиена, така и в политиката. Многобройни са сведенията за столицата на страната- гр. София, за съжалението обаче не е обърнато достатъчно внимание на положението в селата.

Част от причините за бавното разпространение, а дори и отхвърляне на нормите на съвременната хигиена е това, че често държавната стратегия и политика са прекалено хаотични, поради това рядко водят до очакваните резултати в определените срокове. Има случай, в които дори нормативните актове си противоречат и взаимно се обезсмислят.

Нарушено е изграждането на санитарна организация в България заради избухването на двете балкански и двете световни войни, както и свързаните с тях промени в обществото от демографски, социален, финансов и организационен характер.

Основите на съвременната хигиена и медицина в България се поставят през 1878г до 1944г., но не бива да бъде подценен факта, че хигиената се влияе не само от конкретните исторически процеси, но и от редица субективни фактори. Могат да бъдат посочени като субективни фактори способностите на медицинския персонал, добросъвестността им и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Честита баня, българи! 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.