Дионисополис


Категория на документа: История Политическа организация

............................................................................................................15 стр.
 Вярвания.................................................................................... 16 - 18 стр.

 Акрополът ....................................................................................18 -19 стр.

 Погребални церемонии ..............................................................................................................20 -21стр.

 Какво е намерено и запазено до днес? Какво съдържа туристическа стойност? ..............................................................................................................21 -23стр.

 Използвана литература ..................................................................................................................24 стр.

Балчик безспорно заема мястото на един античен град. Дионисополис е древногръцка колония на Черно море/Понта/. Възниква през VІ в. пр.н.е. под името Круной (извори) на мястото на халколитно и тракийско селище. От края на ІІІ в. пр. н. е. се преименува на Дионисополис. Основан е от милетски колонисти. През римската епоха продължават да се използват и двете имена на града. Още през 73 г. пр.н.е. за кратко време пада под римска власт, след което е завладян от гетите. В началото на І в. пр.н.е. отново пада в пределите на Римската империя към Долна Мизия. През ІІ в. Дионисопол се превръща в едно от най-големите западнопонтийски пристанища. В 297 г. император Диоклециан формира нова римска провинция Малка Скития и Дионисопол става втори по важност след Томи (дн. Констанца) град крепост на пътя на варварските нашествия. През VІІ в. градът е разрушен.

Балчик отговаря на гръцкото селище Дионисополис, за което ни съобращават някои древни и византийски автори.

Скимнос, както и Плиний Стари споменават, че Дионисополис се е наричал Круни. Страбон не знае за името Дионисополис. Между Калатис (дн. Мангалия) и Одесос (дн. Варна) той съобщава за две пристанища: Бизоне и Круни. Поради това въпросната информация, свързана с идентифицирането на Круни с Дионисополис не бива да се отхвърля като несъстоятелна. Круни означава "Извори".Круной (Круни) е заемал втората терраса, там, където днес са и най-масивните съвременни постройки.

В крайна сметка Круни и Дионисополис са две последователни имена на едно и също селище.

Новото име- Балчик- е дадено от османците.

Местоположение:

Градът лежи върху развалини на стария град Дионисопол, който бил заграден с крепостни стени, остатъци от които се намират на равнината до Гемиджи махала и над десния бряг на долчинката, под втората терраса (до черквата Св. Троица). Центърът на стария град е бил вероятно върху втората терраса, където са намерини най-важните старини.

В резултат от засилените през вековете свлачища повечето от споменатите хълмове,с изключение на 5, са почти изравнени с околния терен.

Градът и днес представлява условно средно голям полуостров, ограден от два твърде пълновъдни ручея. От проведените многократни геохидроложки проучваниея се оказва, че понастоящем градът лежи над (върху) пластове с много вода, чиито приблезителен дебит надхвърля 560 л/сек.

Тази предпоставка, както и защитеният от ветрове залив, се оказват благоприятно място за обитаване на човека още от дълбоката древност.

Комуникации и територия:

През Дионисополис минавал, както го показва Табула Пойнтигериана, римският път, който идвал от север, от устието на р.Дунав, и отивал до Константинопол. Имало още два пътя: единият се насочвал към Калатис, а вторият към Абритус. Теорията на Дионисополис през римската епоха е стигала на запад до с. Дишбудак (дн. Осеново, Варненско), където е открит камък на границата с Одесос, а на север до към с.Калийджи дере (дн. с. Твърдица, Варненско) около което също е открит граничният камък с името на Калатис.

Официален език:

. Официален писмен език бил йонийският гръцки диалект, което недвусмислено доказва доминиращото влияние на малоазийските преселници.

История на Дионисополис:

Основаването на Дионисополис, чиято точна дата не се знае, се дължи на древногръцките мореплаватели.

Псевдо-Скимнос-писател живял през II век, пише , че градът, чието древно име било Круни, бил населен от смесени гърци, придошли от различни еленски райони, примесили се с местното население. Смяната на името се дължало на следното: следствие на една много силна буря, морските вълни изхвърлели на брега статуя на бога Дионис, жителите на Круния прибрали, издигнали й пиедестал, а за да почетат бога, решили да назоват своя град Дионисополис. Тази легенда показва, че след един определен момент Дионис, покровител на виното,става главно божество в един град на моряци и лозари.Това може би седължи на скитско влияние, господстващо във вътрешността на страната, където бил почитан Сабазий, божество, което имало много сходни черти с Дионис.

Статуя на Дионис, открита в Балчик

Македонското господство продължава доста дълъг период от време- около 292 г. пр.н.е. Лизимах все още продължава да бъде господар и на този район. През този е неговата несполучлива експедиция срещу скитския цар Дромихет. Северните провинции обаче се откъсват от Македонската държава. Гръцките полиси по крайбрежието отново извоюват своята независимост, а това позволява да се усилят връзките им с околните скитски племена. В районите на Истрос, Томис, Калатис и Дионисополис до река Зирас (Батова), обитавали траките-кробизи, а също така и диво-население, жевеещо в пещери, което Страбон нарича троглодити. Техните земи били доста често били подлагани на нападения и опустошавани от други племена, каквито са медите, корайтелите, дантелетите, бесите, останали в историята с една доста тъжна известност на разбойници.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дионисополис 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.