Дионисополис


Категория на документа: История


Като връхна дреха - зейра. Тя ставала за всички сезони.

Храна :

› Растителна- ечемик, пшеница, лимец. Траките имали ръчна каменна мелница. Приготвяли хляб, като черният бил за бедните, а този с квас, от пшенично брашно- за богатите. Приготвяли ечемичени чорби и каши. Използвали булгур. От бобовите продукти основно се консумирали грах, леща, бакла и уров за животните. Траките са известни с това ,че консумирали много чесън- храна на бедните, лук и праз-лук. Гъбите и трюфелите също били включени в менюто им. А от плодовете - ябълка, слива, черница, праскова, малина, къпина.
› Месна храна- консумирали месо от говедо, домашна свиня, коза и овца. От дивите животни: свиня, елен, сърна, тур.

Месото имало второстепенно значение и сезонен характер/ заради техниката на консервиране/. Домашните птици и яйцата са рядко явление.

В Дионисополис се е консумирало голямо количество риба, миди, раци. Тук се е практикувало осоляване на рибата като начин на консервиране.

Основни способи са варенето и печенето.
› Други : мляко и млечни продукти, мед, подправки- сол, оцет, зехтин. Напитки- виното е най-често споменавано. То е тъждествено на кръвта.То се употребява при пиршества и погребения/ оттам идва веселият им характер/. Други напитки са брютонът- от ечемик, парабия- от просо.

Хранителният режим бил 2 пъти дневно, като храненето започвало в следобедните часове и приключвало по залез слънце.

Занаяти:

Земеделието е основно. Отглеждат жито, лен, коноп, овес. Занимават се с лозарство, винарство, пчеларство, коневъдство, добив на мед, желязо, сребро, злато, грънчарство, кожарство, търговия, лов, риболов, дърводобив и др.

Монетосечене :

Монетите през елинистическата епоха:

Първата група - върху лицевата страна на всички монети се вижда изображението на върховния бог -покровител на полиса - Дионис. Главата е украсена с венец от бръшлян и е с профил, обикновено, "надясно", а опакото -има надпис "ДИОНИСОПОЛЕЙТОН", ограден от венец, представляващ формите на лозови листа с гроздовете.

Втората група - повечето са посветени на богинята Деметра: налицевата страна се вижда изображението на богинята, а на опакото отново е изписано името на полиса. Надписът е ограден от житни класове.

Третата група - те са от времето на цар Александр III Велики. Лице- глава на Херакъл, с лъвска кожа, а опакото представлява изображението на бог Зевс, държащ в ръцете си орел и жезъл.

Четвъртата група - са на градски магистрати. От този тип е монетата, сечена от Леонтикс, и опако- грозд. Според Д.Драганов, който оповестява някои неизвестни монети от разглежданата епоха, групите са три: първа група - Дионис, неговата свита и атрибути; втората група -Деметра и нейните атрибути и третата група - Херакъл и неговите атрибути.

Дионисополските монети от типа "Крепостна богиня - Кибела" и "Дионис - Деметра" се датират в I век пр. Хр. По всичко изглежда това препечатване е започнало още в края на II и началото на I век пр. Хр., т. е. по времето, когато месамбриецът Полюксенос, син на Мелсеонос е направил богатото си дарение на Дионисополци. Не е изключено в него да са влизали и няколко хиляди месамбрийски бронзови монети. Част от тях са били препечатани в Дионисополис, а други с оригиналните си образи "Амазонка" и "Атина Алкис" са достигнали чак до Трансилвания на север от Дунав и до района на Белград на юг от него.

Както изглежда полисът жевее в мир под римска закрила, което освен другите привилегии му разрешават собственно монетосечене. Полисът сече бронзови монети,най-вече при императорите Комод и Гордиан III.

Доказателство за оживените отношения от II -III в. са монети от най-различен произход и стойност. Били заместени от монетите с образите на имп. Веспасиан (69-79г.), Антонин Пий (138-161г.) , Комод (176-192г.), Септимий Север (193-211г.), Каракала (198-217г.), Гета (209-212г.), Елагабал (218-222г.), Александър Север (222-235г.) и Гордиан III (238-244г.). Не само дионисополската монетарница, но и тези при останалите Западночерноморски полиси преустановили собственно монетосечене. Общият брой на притежаваните в Исторически музей на Балчик римски монети е 1416. От тях 325 бр. са сечени в различни императорски монетарници, а други 45 са емисии на няколко полиса- автономни колонии, разположени по днешните български земи.

Тетрадрахма на Дионисополис

Бронзова монета на Дионисополис, препечатана върху монета на Месамбрия (аверс).

Бронзова монета на Дионисополис, препечатана върху монета на Месамбрия (реверс)

Политическа организация:

Дионисополис през еленистическата епоха- начело на полиса е стояла "колегията на архонтите", която се ръководи от "първия архонт".

Независимо от демократичната структура в управлението на града,най важните функции се поемат от аристокрацията, така както това е нещо обикновено и за останалите Западнопонтийски полиси.

Освен това в полиса най-активно действали два, твърде важни държавни органи : градският съвет (булето) и народното събрание (демосът). това се засвидетелства от някои надписи, открити на територията на съвременния град Балчик.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дионисополис 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.