Дионисополис


Категория на документа: История


Какво е намерено и запазено до днес ? Какво съдържа туристическа стойност?

Системни и мащабни археологически проучвания по терените, разположени в градската и извънградската территория на Балчик до този момент не са извършвани. Резултатите, колко и оскъдни като брой и обем да са, по-скоро се дължат на епизодични строителни работи, извършвани с цел оформянето на малките градски квартали или някои орни площи, ползвани за земеделска употреба или каменни кариери.

Само на отделни местав центъра на Балчик, където строителите достигат доста големи дълбочини - от 10 до 15 м.- под съвременния градски терен, става възможно да се достигнат най-древните пластове, удостоверяващи наличие на останки от древна материална култура. Такъв е случаят при строителството на съвременното градско читалище, разположено в центъра на града. Откритата фрагментирана керамика отвежда към раннотракийската епоха - VIII/V в. пр.н.е. Понеже не са извършени разкопки под ръководството на специалист, строителите и наблюдаващите ги местни музейни работници, не са успяли да уловят отделни хоризонти, защото в ИМ на града наред с гореспомената натрошена керамика от същия обект са изложении и цели керамични съдове, които обаче датират от късната бронзова и ранножелязната епоха. За съществуването на раннотракийско поселение говорят най-малко три факта:
- големият брой надгробни могили, разположени непосредственно върху терените на равнината;
- различните петна от вероятни тракийски селища, разположени по двата бряга на рекичките, течащи в двата дола около града, наситени с много натрошена керамика от гореспоменатата епоха;
- разкритите местонахождения на две раннотракийски светилища, както и находката от глинени идол и съд, предхождащи във времето настаняването на древните траки по тези места.
- останки на раннотракийски селища има и на още някои места в близост до града: при местният "Овчаровски плаж", както и в околностите на дори и до днес бликащите извори на сладки води;

Открити са останки от стари стени, а съвсем наблизо преди 20 години са намерении доста голям брой гръцки надписи, един латински, на мястото, наречено някога ул. "Царица Мария" (днес ул. "Черно море"), също е открита гробница -мавзолей, проучвана от К. Шкорпил и А.Явашов през лятото на 1907г. от римската епоха. Колони и скулптури, дело на античните майстори са пръснати навсякъде из града.

В Балчик са намирени множество монети, както и от римската епоха. Всички тези находки и паметници свидетелстват за античното минало на Балчик.

В съседство на църквата "Света Троица" и джамията "Сулак" са открити надписи ,съдържащи декрети на населението от Дионисополис.

Съвсем наблизо при това южно от Ак бунар във вътрешността на дола, са разкрити останки от постройки, канализация и монети. През зимните месеци римляните обитавали или в Дионисополис, или някъде съвсем наблизо, което се доказва от един надпис, намерен в Балчик. Един твърде интересен надпис, намерен в Балчик ни запознава със себеотрицанието на Акорнион / Акорнион прави пътуване, съвсем нелишено от крайни опасности, и се представя на царя на даките Буребиста, чието благоразположение той спечели да е в полза на Дионисополис/.

Дионисополис, независимо от това че е бил застроен върху лабилен терен, под който на не много голяма дълбочина течали подпочвени води, за своето време се оказва твърде модерен град и по отношение на своето водоснабдяване. Към края на II и първата половина на IIIв. улиците на Дионисополис са прорязани от значителен по броя си водопроводи - глинени и зидани.

Подобни водопроводни системи съществуват в добро състояние и до днес по улица " Ал. Стамболийски", по главната улица "Черно море" и на още няколко места.

През римската епоха старите пристанища, от преходната елинистическата- са разширени или преустроени. Даже и днес, в района на голямото пристанище не много дълбоко под водната повърхност все още личат старите вълноломи и кейове. Все пак пристанището оставало славната врата за града - от и към него. Към пристанището водел важен път, който следвал извивките на серпентините откъм равнината. Впрочем тези характерни белези се отнасят даже и до днес - главната улица "Черно море" и сега остава най-удобният подход към центъра на града и неговото пристанище.

Използвана литература :

● Дионисополис - М. Димитров, 2001 г.

● Етнология на траките- Р. Георгиева, Т. Спиридонов, София

● Снимки :

› http://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/18112012_karajotov.html

›http://www.numizma.com/magazine/2010/08/30/%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-4/

› http://wikimapia.org

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дионисополис 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.