Франкската държава при династията на Меровингите


Категория на документа: История


 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас

Факултет по обществени науки

РЕФЕРАТ

По Средновековна история

Тема:Франкската държава при династията на Меровингите

Изготвил:Женя Стефанова Дичева Проверил:гл.ас.д-р Н. Спец. БИ №192 Кънев

Дата:06.03.14

Увод

Между варварските държави,възникнали върху развалините на Западната Римска империя, единствено Франкската успяла да преодолее превратностите на времето,като се утвърдила трайно в ранносредновековната история.Макар и да търпели поражения, франките многократно разгромявали римските легиони и накрая принудили империята да сключи мир с тях,като станали федерати на Рим.Обединили под скиптъра си германските племена отвъд р.Рейн,франкските крале консолидирали в едно цяло етническите общности и успели да ликвидират съпротивата на вестготи,лангобарди,бургунди. Така държавата на на франките се превърнала в най-значителната политическа сила.За малък период от време тя се трансформирала от племенно обединение в раннофеодално кралство,като близо четири века е била решаващ фактор в международния живот.
Изворите,с които разполага историческата наука за генезиса и обществените отношения във Франкската държава не са многобройни,но са напълно достатъчни,за да може да се разкрие хода на социалното й развитие,въз основа на фактите в тях.
В развоя на етническите отношения в земите на франките са се очертали два етапа.Единият включва времето от заселването на племената до образуванието на държавата до крал Хлодовех,а другият - след управлението му.
Франкската племенна общност формирала най-силното кралство в Западна Европа,изградила свой начин на живот ,традиции и обичаи.Жилището и жилищната сграда били съобразени с климатичните условия.Франките строяли домовете си в удобни и защитени от ветрове места.Къщата била заобиколена с двор,различни селскостопански постройки: обор за добитък,хамбари за продукцията,мазета за запазване на пшеница,ръж,ечемик,овес,боб,както и помещения за инвентара.Археологическите разкопки показват,че първоначално къщите били изграждани от дървен материал и измазване с пръст.
За основна храна са използвали хляб,употребявали масло и свинска мас.Дрехите им били според формите на човешкото тяло.Мъжете носели костюм от две части и поради влажният климат носели дървени обувки,които предпазват краката от измръзване.

Крал Хлодовех(481/482 - 511) и управлението му.
Началото на първата династия на франките било поставено от Меровей,крал на салическите франки.Неговият наследник(ок.463 - 482),чиято резиденция се намирала в гр.Турне,където бил погребан,не се ползвал с авторитет,водел разпуснат начина на живот.Най-виден от представите на меровингите бил Хлодовех,наречен от Григорий Турски "силен човек и храбър воин".
Хлодовех застава начело на франкската общност в критичен период от развитието на Западна Европа.Вечният град пада през 476г.,но римският наместник Сиагрий продължил да властва над териториите между реките Сена и Лоара.През 486г с помощта на друг крал на франките, Рагнахар,краля на салическите франки Хлодовех разбива римският наместник.Спасявайки се с бягство ,Сиагрий търси спасение при краля на вестготите Аларих II,който го приема и му дава обежище,но не след дълго го предава,за да избегне конфликт с Хлодовех.Римският патриций бил хвърлен в тъмница и по-късно бива убит.
Териториите,които принадлежали на Сиагрий били присъединени към франкската държава.Така властта на младият владетел укрепнала и авторитета му нарастнал,което пък подтикнало краля на остготите Теодерих (ок. 454 - 526) да помоли Хлодовех да му даде за съпруга сестра си Аудефлед.Двата владетелски рода били скрепени с роднинска връзка.През 496-497г. франкския владетел разгромява алеманите и разширява границите на своята държава.
През 496г, Хлодовех се жени за дъщерята на бургунския крал Хилперих II,Хроденхилде.
Друго важно събитие,което е било прелом в историята на Франкската държава е било покръстването.Някои от историците приемат,че крал Хлодовех се покръства през 498,а други приемат,че е след 506г.Възприемането на християнството в неговата римска форма успяло да приобщи държавата на франките към европейската цивилизация,която в този момент се е зараждала.
Хлодовех си осигурява си подкрепата на папският двор и продължава външнополитическата експанзия.Съюзени франки и бургунди през 507-508г. навлизат в териториите на вестготското кралсто и завладяват земите му.Предложенията на остготския крал Теодерих,за мир били отхвърлени и войната продължила под знамето на борбата на римското духовенство,за разгрома на арианството,което се изповядвало в кралството на вестготите.
През 507г. при Пуатие Хлодовех победил готите и убил краля Аларих.Хлодовех бил ранен от отмъстителни вестготи,но оживял.Краля продължил войната и изпратил синът си Теудерих да продължи битката.Сам той прекарва зимата в Бордо,покорява Тулуза,столицата на вестготите и слага ръка на богатствата на убитият крал.Подчинява и гр. Ангулем и се завръща в Тур.
Значението на франкската държава нараствало и той получил официалното признание като държавен глава.През 508г. императорът на Източната Римска империя Анастасий (491-518) изпраща делегация във Франкската държава,която предава на крал Хлодовех инсигниите на кралското достойнство: диадема и хламида.Това било не само признание за приобщаването на франките към християнството,но и награда за разгрома на готите.
Крал Хлодовех завоювал среднорейнското кралство,кралството на Харарих.В границите на франкското кралство били включени владенията на тюринги,западни херули и варни.с изключение на Септимания,която запазила независимостта си,всички територии на Галия,земите от Лоара до планините на Пиренейския полуостров,от р. Рона до брега на Атлантическия океан,станали провинции на кралството на франките.
За утвръждението на установените отношения голяма роля изиграл съставения по нареждане на Хлодовех "Салически закон" - правен кодекс на салическите франки.Той бил написан на латински език и отразявал еволюцията на франкското общество и промените,които настъпвали в живота.
След превръщането на франкското кралство в най-силната държава в Западна Европа след падането на римската империя,крал Хлодовех през 508г. премества резиденцията си от гр. Тур в Париж - люлка на новата култура и цивилизация.Този изключителен владетел починал 511г. в Париж.

Меровинги след крал Хлодовех
Държавата била разделена между четиримата синове на Хлодовех :Теудерих(511 - 534г),Хлодомер(511 - 524г.),Хилдеберт I (511 - 558) и Хлотар I (511 - 561г.)
С разделянето на държавата се появили противоречия в отделните обществени структури,които се засили още повече след смъртта на крал Хлотар I през 561г. Франкската държава се разпаднала,понеже включвала разнородно население,което трудно можело да се консолидира.Така възникнали три области като всяка тръгнала по свои път на развитие :Нейстрия,Австразия и Бургундия.Нейстрия,обединена около столичния град Париж.включвала земиет на Северозападна Галия. Австразия,със столица гр.Реймс,се простирала по бреговете на реките Реймс и Маас,като обединявала североизточните предели на страната.Бургундия интегрирала владенията на бившето Бургундско кралство и запазила за столица гр.Орлеан.
В етническо отношение Франкската държава представлявала смесица.В Австразия преобладавали германски народностни групи,а Нейстрия и Бургундия обединявали остатъци от племенни общности на римляни и гали.
През 613г. в Австразия бил организиран успешен заговор и кралица Брунхилда била свалена от престола и убита.Престола заел Хлотар II (613-629)подпомогнат от олигархията.Под неговото управление франкското кралство преодолява разединението и поело по пътя на единството.За това спомага известния "парижки едикт",издаден от него през 614г. Едиктът потвърждавал даренията на предишните крале и всички привилегии на аристокрацията.
Хлотар II дава съграсие, в отговор на исканията на олигархията в Австразия,Синът му Дагоберт I (629 - 639) да бъде издигнат за крал на Австразия като неразделна част от Франкската държава.Имало кратък период на укрепване на централната власт.Крал Дагоберт I успява да обедини държавната общност.Той разпорежда да се направи опис на земите на кралския двор,както и на даренията на църквата и магнатите,понеже се нуждаел от пари.Част от даренията ,които били предоставени на църквата и магнатите били конфискувани и одържавени.Той сключил "вечен мир" с Източната Римска империя,провеждал активна политика сред вестготи и лангобарди.Опитал да покори славянските племена в Бохемия и Морави,но не успял.

Смъртта на крал Дагоберт I 639 г. била краят на временното стабилизиране на централизацията във франкската държава.Настъпил периода на т.нар."лениви крале " (639 - 751),когато властта преминава във властта на майордомите (старши по двор), а монасите запазвали само кралската си титла.

От кралство към империя
Трансформирането на Франкската държава от кралство в империя е събитие,което е епохално по историческото си съдържание,като се има предвид,че не е било еднократен акт, а изключително сложен и продължителен процес.Тържествената итронизация на Карл Велики с императорска корона на 25.12.800г. в катедралата " Св.Петър" в Рим е фактически узаконяване на акта на политическата консолидация на западноевропейското общество.

Каролинска монархия
Началото на тази династия е поставено от Пипин Ландерски,Старши - майордом на Авсразия.През 687г. внукът ми Пипин Херисталски,майордом на Австразия,поема управлението на Франската държава в качеството си на единствен претендент на престола.С подкрепата на едрите земевладелци,той разгромява майордома на Нейстрия и застава начело на кралството.Така властта преминава в ръцете на нова династия - династията на Каролингите.

Използвана литература :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Франкската държава при династията на Меровингите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.