Икономически растеж на България през ХХ-век


Категория на документа: История


ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ХХ-ВЕК

СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА
1.1.Предмет,обект и цел / изследван проблем,обект и цели / на дипломната работа/
1.2.Методика на изследването
1.3. Структура на дипломната работа/ кратък преглед на отделните глави/
ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ.
1. Основни фактори, влияещи на икономическия растеж
2. Концепции за икономическия растеж
3. Панорама на икономическото развитие на Европа през XX век.
ВТОРА ГЛАВА. ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК.
1. Наследството на българската статистика като източник на информация
1.1. Уводни бележки
1.2. Определения за национален доход- методологични аспекти
2. Икономическо развитие на България в периода 1900-1924 г.
3. Национален доход и икономически растеж в България, 1924—1945 г.
4. Националният доход на България в сравнение със съседни страни
5. Икономически растеж по оценките на А. Медисън
5.1. Методологически особености на изследването на А. Медисън.
5.2. България на фона на други страни е Европа 1913—1950г.
6. Икономическият растеж на България в контекста на развитието в Европа
6.1. Икономическият растеж от началото на XX в. до начал. на 20-те години
6.2. Икономически растеж от началото на 20-те години до края на Втората световна война
ТРЕТА ГЛАВА. ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ В ПЕРИОДА НА ЦЕНТРАЛНО ПЛАНИРАНЕ
1. Особености на отчетността в централно планираните икономики.
1.1. Методологически особености.
1.1.1 Разлики между макроикономическите показатели НД и БВП
2. Икономически растеж в България и други страни от ЦИЕ според официалната статистика.
2.1. Основни макроикономически показатели.
2.2. За отворения характер на икономиките на страните от СИВ
2.3. Сближаване равнищата на икономическо развитие на страните от СИВ.
3. Икономически растеж на България и други бивши социалистически страни според сравненията на СИВ.
4. Икономически растеж на България и други страни от ЦИЕ по оценки на Т. П. Олтън.
4.1. Уводни бележки.
4.2. Подходът на Т. П. Олтън за оценка на БНП в страните от ЦИЕ
4.3. Оценки на Т. П. Олтън за икономическия растеж на България в сравнение с другите страни от ЦИЕ
4.4. Коментар върху подхода на Олтън.
5. България сред другите страни в Европа — икономически растеж според оценките на А. Медйсън.
6. За цената на икономическия растеж в България и другите страни от ЦИЕ

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. (1989-2007г.)
1. Проблеми на статистическата информация
2. Икономическият растеж на България в прехода в сравнителен план с другите страни от ЦИЕ
2.1. Основни макроикономически показатели
2.2. Демографски промени
3. България в контекста на другите страни според Европейската програма за сравнения
4.Обобщен анализ на българската икономическа рамка към 2007г
4.1. Макроикономическо развитие в България
4.2. Брутен вътрешен продукт
4.3. Инфлация и инфлационни очакванияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически растеж на България през ХХ-век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.