Икономически растеж на България през ХХ-век


Категория на документа: История


Структура на БНП в Полша за 1956 г. по пазарни цени и по производствени разходи (общо=100)
Таблица 20
Структура на БНП в Полша за 1956 г. по елементи на разходи за крайно използване (общо=100), %
Таблица 21
Структура на БНП в България, Унгария и Чехословакия по отрасли за 1965, 1975 и 1987 г. (о6що=100), %
Таблица 22
Темпове на нарастване на БНП по отрасли
Таблица 24
Индекси на НД по официални данни и на БНП в България по оценки на Т. П. Олтън и на БВП по оценки на А. Медисън за периода 1950-1990г. (1968г. = 100)
Таблица 25
Индекси на нарастване на БВП по ППС в страните от Европа според оценките на А. Медисън за периода 1950—1989г.

Таблица 26
Оценки на БВП по ППС на човек от населението за 1985г. (в долари по международни йени от 1985г.)
Таблица 27
Страни от Западна и Централна и Източна Европа: БВП на човек от населението през 1913, 1939, 1975 и 1989 г. (на база ППС, по цени от 1990 г., в долари по метода на Гиъри—Камис)
Таблица 28
Статистически характеристики за процеса на конвергенция на страните в Европа през периода 1913—1989г. (в скобите е посочен броят на страните)
Таблица 29
Спад на произведения продукт по страни
Таблица 30
Основни демографски показатели за България през XX век

СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯТА

CLO - Централните бюра за връзка;
VIES - Value Added Tax Information Exchange System – система за обмен на ДДС информация в ЕС;
ЕС – Европейски съюз;
ДДС – Данък върху добавената стойност;
ЗДДС – Закон за Данък върху добавената стойност;
ЕО – Европейска общност;
ОСДДС - Обща система на ДДС;
БНП – Брутен национален продукт;
БВП – Брутен вътрешен продукт;
БНД - Брутен национален доход;
МВФ – Международен валутен фонд;
ФАР, САПАРД, ИСПА – предприсъединителни програми на ЕС;
БНБ – Централна анка на България във Валутен борд;
ПЧИ – Преки чуждестранни инвестиции;
НД – Национален доход;
МРЗ – Минимална работна заплата;
БРЗ – Брутна работна заплата;
НПР – Национален план за развитие;
МСП – Малки и средни предприятия
ЕОВС - Общност за въглища и стомана
ЕИО - Европейска икономическа общност
ЕВРАТОМ - Европейската агенция за атомна енергия.
ЕОО - Европейска отбранителна общност
ЕО - Европейската общност
ЕЕА - Единния европейски акт
ЕК - Европейска комисияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически растеж на България през ХХ-век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.