История на България 1944г.-1991г.


Категория на документа: История


Първо правителство на Кимон Георгиев-На 9.09 по радиото е оповестено новото правителство на К.Георгиев.В правителството са три от партиите на ОФ-БРСП,БЗНС-звено и пладне.Възстановява се многопартийната с-ма ,но тя е от затворен тип.Законодателните актове приети още на девети противоречат на Търновската конституция.Разпуска се Народното събрание но не се насрочват избори за ново.За една година правителството изпълнява законодателната и изпълнителната власт.Променя се регентския съвет.Формално монархията се запазва но се орязват правомощията на регентския съвет.В следващите години нараства влиянието на ОФ.ОФ е орган на всички партии но се ръководи от комунистите.Така фактически комунистите управляват.Във външнополитически аспект е важно как ще се развива Б-я.Б-я е уведомена че в 15 дневен срок трябва да изтегли войските си от Беломорието.На 28.10 в Москва се подписва примирието,чието спазване се наблюдава от съюзната контролна комисия.Важно в този момент е дали Б-я ще се включи във войната на страната на Германия,за да бъде призната като съвоюваща.Англия е против,аССР решава бълг.армия да е подчинета на съветската и да не навлиза в Югославия без разрешение.Така опита на правителството да включи страната във войната е неуспешен.На този етап върховен орган в Б-я и съюзната комисия и поради това комунистическата партия отлага във времето изпълнението на целта си - диктатура на пролетариата.БКП играе ключова роля чрез министерствата на правосъдието и вътрешните работи.БРП има съществени постижения.БЗНС също се възстановява бързо.разрастване има и в БРСБ.Основна задача на БРП на този етап е да укрепи единството в ОФ.На 10.09 се създава народната милиция.Създава се и ДС.БРП преустройва армията,създава се институт на помощник командири.Властта на БРП се укрепва от масовите репресии.Голяма роля изиграват чистките в управленския апарат,като в министерствата на правосъдието ,просветата и вътрешните работи са най-големи.Така се подменя елита на страната.в края на 1944г. се създават лагери за политически неудобни лица.Важен момент в тази промяна е Народния съд срещу престъпниците от войната.Всички тези неща обаче не могат да бъдат преписвани единствено на БРП ,те се извършват със знанието на всички партии.
Парламентарни избори 1945г.-На 08.06.1945г регентите утвърждават декрет закон за избори на НС.Комунистите поставят въпроса за опозицията допускайки 6-7 мандата.Опозицията е приятелски настроена.предприет е този подход заради предстоящото подписване на мирния договор.Става известно, че Вашингтон признава бълг.правителство,а освен това ще участват и други политически партии освен ОФ.Мотивира се и т.нар. легална опозиция.В тази обстановка комунистите съгласуват действията си с Масква.Димитров оповестява ,че Н.Петков не е съгласен на понататъчно увеличение на левите в БЗНС.Започват разговори между Петков и Москва.Петков напуска ОФ и създава опозиционен блок в който влизат социалдемократите на чело с Лулчев и Чешмеджиев.На 13.08 опозицията представя своята програма.САЩ подкрепя опозицията а това предизвиква реакция от страна на СССР.В тази ситуация изборите се могат да се отложат.Този въпрос попада в съюзната контролна комисия по решението на която те са отложени.Комунистите оценяват ситуацията като отстъпление и от Москва съветват да бъде разширена многопартийната с-ма.Предлага се преди изборите да бъде разширен състава на ОФ.Променя се избирателния закон и се преустройва процеса на коопериране на селското стопанство и се отлага приемането на поземлената собственост.Така се легализира и опозицията.Изборите се насрочват за 18.11.1945г.Основен политически противник е БРП.Опозицията бойкотира изборите.Тактиката обаче не променя резултатите.За ОФ гласуват повече от 80% а 20% са гласували недействителна бйлетина.Бойкотът лишава опозицията от парламентарна трибуна.Местата в парламента се разпределят по следния начин:БЗНС и БРП-94 мандата,Звено-45 мандата,БРСДП-31 мандата,радикална партия-11 мандата и независим-1 мандат.
Втори кабинет на К.Георгиев-на 15.12.1945г.се открива първата парламентарна сесия в чийто дневен ред е свикването на ВНС,конфискация на имуществото на забогатяли в условията на военна конюнктура,установяване на справедливи цени на земеделдската продукции.Въвеждане на прогресивно подоходен данък.Налагане на държавно-корпоративен данък на тютюна.преди формирането на новото правителство Запада също има изисквания , а СССР предлага да се направи компромис и да се вкара опозицията.Опозицията настоява МВР да бъде предоставено на некомунистическа партия или на неутрално лице,да се разпусне НС и да се проведат нови избори.Твърдото настояване на опозицията прави невъзможно оставането на старото правителство на власт.На 31.03.1946г. е подписан указа за второто правителство на К.Георгиев.Новия кабинет е сформиран от представители на партиите в ОФ.Приемат се закони за конфискацията,за аграрната реформа ,данъците и т.н.Чрез закона за конфискацията нараства влиянието на ОФ в селото.По закона за поземлената собственост се налага размер притежание на земя.раздаваната на малоимотните и безимотните е в размер на 10 дка но това не променя статута на бълг.село.Реформата цели добиването на политически ефект.през 1946г. се преструктурира данъчната с-ма,като основната тежест пада върху имуществените слоеве.Намалява се акциза върху стоките от първа необходимост и се увеличава този на разкоша.През октомври 1946г. се приема закона за прогресивно подоходен данък който предвижда осволождаване от данък на слабо осигурените служители и земедебците със земя под 30дка.С цел поощряване на кооперирането ТКЗС се освобождава от данък за 3год.,а след това се съкращава с 25%.Реформите са за сметка на богатите. През 1946г започва кампания против опозицията с цел да се докаже антинародния й характер.Приема се нов закон за печата и изменения към закона за защита на нар.власт,които се превръщат в основа за последвалите репресивни действия срещу опозицията.От този момент започват обвинения в подривни действия срещу народната власт и срещу точно определени лица и партии.
Южнославянска федерация-Първите стъпки за излизане на Б-я от войната стават с подписването на московското примирие.След това в Б-я пристигат представители на СССР,САЩ и Англия.Следва възстановяване на отношенията с Италия,Франция и Югославия.Основен проблем си остава подписването на мирния договор.На 7.08.1945г.-се решава да бъде сформиран комитет на министрите на външните работи на Великите сили но решаващо значение за подписването на мирния договор имат СССР,САЩ и Англия.САЩ обявява че няма да подкрепя претенции позоваващи се на историческо минало или стратегическа важност.Декларацията на САЩ и СССР има в резултат благоприятен Парижки д-р.С този договор Б-я се задължава да намали границата и да плати на Г-я -45мил.$ и на Югославия- 25мил.$,които ще се плащат 8год. В селскостопанска продукция.С подписването на този договор на 15.09 СКК прекратява дейността и съветските войски напускат Б-я.От войната само Б-я излиза с уголемена територия.С това става актуален и въпроса за южно славянската федерация.През 1949г. Светлозар Букоревич предлага на българските и гръцките комунисти да се изгради общ щаб,който да оперира в бившата област Македония.Бълг. и гръцките комунисти отхвърлят това предложение.След войната югославското ръководство предлага на Б-я обединение в южнославянска федерация.Предложението е Б-я да стане 7-ма република същевременно да признае наличието на отделна македонска нация и съответно при обединяването с Югославия да предостави Пиринска Македония.Б-я е съгласна с първата част но има резерви относно обединяването.Затова бълг.правителство излиза с контра предложение и то е това да стане на паритетни начала.Юридически това означава не федерация а конфедерация.Около този въпрос различни позиции заема СССР и Англия като с времето СССР става се по резервирана.Югославия оспорва позициите на Москва и Б-я приема че в Пиринска Македония живеят македонци и трябва да им бъде предоставена културна автономия.Коминтерна решава че на Балканите съществува Македония,Тракийска и Добруджанска нация.Преброяването от 1946г хората са принуждавани да се пишат македонци.това е период в който всеки българин посмял да се противопостави е обявен за фашист.Разривът между Сталин и Тито слагат край на южнославянската федерация през 1848г.
Налагане на тоталитарна с-ма-малко след края на ВСВ светът е разделен от желязната завеса.Септември 1947г. в Полша представителите на 9 комунистически партии се сплотяват и координират действията си чрез комунистическо информационно бюро.Създаването на КИБ поставя края на народните демокрации и преминаване към съветския режим.Съветско югославския окнфликт от 1948г. принуждава СССР да работи за създаването на сплотен блок изпълняващ указите на Москва.От 1948г започва налагането на сталинизма в Б-я до 1953г.Създава се тоталитарна с-ма,БРП налага идеологията на цялото общество.Партийните органи се сливат в държавни.Ликвидира се разделението на властите и това води до пропаганда която създава култура към лидера и използва политическо насилие.От 9.12.1947г. до 1971г. висш орган е президиумът на НС,чиито председател е държавен глава.Този орган е постоянно действащ и намалява значението на парламента.При липсата на опозиция комунистическите кандидатури получават 99%.Г.Димитров създава четвърто ОФ правителство и през 1948г. е избран за главен генерал на ЦК на БКП.На практика започва сливането на партията с държавата.През ноември 1948г. е нанесен удар на БРДС и това е краят на легалната опозиция.В началото на 1948г ОФ партиите декларират че подкрепят курса на социализма и се отказват от програмите си.През 1948г в Източна Европа има процес на сливане на работническите партии-социалдемократите са погълнати от комунистите.От май до август 1948г. е процеса на сливане на БРСДП и БРП.Членовете са длъжни да признаят ленинизма и марксизма.През декември 1948г. на петия конгрес на БРП Г.Димитров заявява че няма друг социализъм освен съветския.БРП се преименува на БКП и се приема демократически централизъм.БКП търси опора в казионни обществени организации.От1949г. под неен контрол е и църквата.Чистия елинизъм има репресивен характер.Чрез мъчение се изтръгват показания,режисират се политически процеси.1949г се създава лагера в Блене.Осъществяват се масови изселвания от граничните към вътрешните райони на страната.През пролетта на 1949г. започват политически атаки Т.Костов-един от най-влиятелните лидери.В периода 1948-1953г в Б-я се утвърждава тоталитаризма но има отлики от първообраза.Парламента е висш законодателен орган.съществува втора партия БЗНС както и ОФ.Поощренията са само формални и не променят демократическата с-ма.
Политическа промяна 1989г.-В началото на 1989г.признаците на криза показват че съчетава политически и икономически проблеми.Нараства външният дълг.Франсоа Митеран идва на посещение в Б-я и кани на закуска представители на бълг.интелигенция.На тази среща някои от участниците не са съгласни че се разкриват проблемите пред него и се търси помощ.през 1989г противопоставянето на правителството и интелигенцията е ежедневие.Започва прилагането на съпротива.След тези събития клубът излиза с декларация в която настоява за промени в законодателната и политическата с-ма.Тази декларация е подписана от 130 интелектуалци и е внесена в НС.Всички искания се спазват единствено отпада искането за равноправието на малцинствата.Майските събития принуждават правителството да търси решение на турския въпрос и май 1989г. Т.Живков обявява че всички които желаят могат да напусна временно или за постоянно Б-я.Това действие обаче също има негативно отношение - неприязън към турския народ,получават паспорти а българите не.започва масово изселване,обезлюдяват се цели райони в страната.Есента на 1989г. се свиква международен екологичен форум. "Екогласност" използва форума да направи демонстрация и за политически изисквания.Тази акция задвижва опозицията за свалянето на Т.Живков.Най-важното за техния успех е че Горбачов не подкрепя Живков.На 9.10.1989г. след заговор Т.Живков е принуден да си подаде оставката на гл.секретар на БКП.на негово място е избран Д.Младенов.Реформаторите в БКП са за козметична промяна а не за цялостна.Десните обаче не приемат така оставката на Т.Живков те искат коренна промяна на политическата с-ма.На 18.11 е органицзиран 100 000 митинг.Новото ръководство взима нови решения.Под натиска на опозицията БКП премахва текстът на ръководната роля от конституцията,осъжда възродителния процес, в началото на 90-те години приема социалдемократическата концепция.А.Луканов е министър-председател,а А.Линов е лидер на партията.Формира се политическа опозиция с Ж.Желев.На 7.12.1989г. се обединяват н СДС което обединява 13 опозиционни демонстрации.В СДС се обединяват освен новосъздадените организации и възстановилите своята структура стари партии БСДП,БЗНС-Н.Петков,Демократическа,Радикал-демократическа.В края на 1989г. имаме БКП и от друга страна СДС.Така Б-я навлиза в нов период на своето развитие.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на България 1944г.-1991г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.