Изработено в Китай


Категория на документа: История


ПМГ "Академик Иван Гюзелев"

РЕФЕРАТ

ПО ИСТОРИЯ

Тема: "Made In China"

Изработил: Габриела Борисова 11 "в" клас

Китай се събуди и светът трепери. Досега в световната икономика няма подобна нация (1,3 млрд. население), с подобен икономически растеж (8% годишно), при това за толкова дълъг период (25 години). Вместо да успокоява, този успех буди тревога. За четвърт век светът промени Китай. Днес Китай променя света. А утре може би ще бъде и първа световна икономическа сила, много изпреварила САЩ. Със своите прекомерност, ненаситност и средства, с хиперкапитализма, който цари в нея, Поднебесната империя дестабилизира всички пазари - на петрола, стоманата, златото, пшеницата и дори на работната ръка. Китайският шок се разпростира над всичко - от цената на горивата, през работните места, та чак до това какво ще е времето.

> Шензен - китайският Манчестеър

Големите печалби, реализирани от високите добиви след разпадането на кооперативните земеделски стопанства през 1979 г. довежда до драстично увеличаване на производството в областта на хранителната промишленост. Много скоро те освобождават огромна маса от хора, които търсят поминък. Прокудено от липсата на работа в селата, населението се насочва към градовете, където намира препитание отначало в занаятчийските работилници, а след това и в промишлените цехове, които китайците от Хонг Конг, Тайван и Сингапур отварят (индустриализация). В селските стопанства и в работилниците се произвежда все повече и по-качествено, а с развитието на градовете (урбанизация) населението се възползва и от добрите условия на живот. Вече четвърт век Китай преживява промяна, започнала с една банална в много отношения и твърде сходна с предишните индустриална революция - масово забогатяване, съпътствано от три основни феномена: урбанизация, индустриализация и зараждане на средна класа.

През 1980 г. град Шензен наброява едва 30 хил. жители, а през 2004 г. те са вече над 6 млн. Вчерашното село днес е мегаполис. Някогашната дребна търговия с ориз е изместена от свръх модерни изследователски центрове в областта на биотехнологиите и информатиката.

> Пробуждането на Китай

От началото на индустриалната революция в Англия два са двигателите, които непрестанно подхранват динамизма на световния капитализъм: от една страна, нововъведенията, и от друга, усвояването на нови пространства. Днес интернет и генетичните открития задвижват първия, а Китай - втория. Огромните размери на страната навеждат на мисълта, че фазата, която започва, ще е при всички случаи различна от предишните, че за света шокът ще е по-силен и по-продължителен.

С една пета от световното население Поднебесната империя има всички предпоставки да продължи по пътя на завръщането си и отново да стане една от основните икономически сили в света, такава, каквато дълго време е била. Нарастването на мощта й няма да протече като дълга и спокойна река. Тя ще претърпи кризи и сривове, а може би и връщания назад. В действителност през идните петнадесет или двадесет години внезапната поява на новия гигант ще бъде основен дестабилизиращ фактор за световната икономика.

В основата на това всеобщо дестабиризиране стои дълбокото преобръщане на условията на търговия в сетовен мащаб.
Всъщност може би това не е нещо ново, с тази разлика, че при Китай промяната на условията е по-категорична и продължителна, отколкото в миналото при появяването на други, по-малки, индустриални сили. Поднебесната империя е ненаситна на горива и суровини: огромното търсене вдига цените на тези стоки на световния пазар. Тя разполага с безбройна и евтина работна ръка: предлагането й влияе пряко или непряко на понижаването на цената на труда (а оттам и на нивото на заплатите) навсякъде по света. Новата ценова таблица, която се опитва да наложи несъмнено също е преходна. Това обяснява защо през последните години във финансовите среди на няколко пъти буквално от днес за утре се преминава от страха от инфлация към напълно противоположния страх от завръщането на дефлацията. Нововъведенията, инвестициите, въображението ще допринесат за смекчаването на напрежението на световния енергиен пазар. Образованието, защитата на професионалните интереси и отново въображението ще намалят това на пазара на работната ръка. Като се имат предвид размерите на Империята обаче, преходния период ще е дълъг. Натискът върху увеличението на цените на суров нефт в света и намаляването на заплащането на труда ще се усеща дълги години. Този път обаче нагаждането на цените ще става постепенно. Това е неочаквана печалба за всички страни, богати на природни ресурси - суровини и горива - и е голямо нещастие за онези, които за стабилното си развитие разчитат единствено на евтината си работна ръка. При всички случаи това е фактор за дълбоки промени в географията на световната икономика - в полза на Тихоокеанския регион, за сметка на Атлантическото пространство. С подема си Китай несъзнателно улеснява развитието на едни страни и затруднява други - Бразилия печели, Мексико страда, Казахстан извлича полза, но не и Полша. Най-общо казано, Китай допринася за промяната в съотношението на икономическите сили в света.

> Китайските ментета

Крайно важният в културно отношение философ Конфуций застъпвал максимата "управлявай чрез примера". Той допринесъл за утвърждаване на културата на копирането в Китай. Той служи и за оправдание на огромната индустрия на ментетата, която залива целия свят.
Това е само едната страна. Защото имайки предвид тази високоинтелектуална тежест - все пак кой би искал да поставя под въпрос Конфуций - чисто икономическият аспект често се пренебрегва. Индустрията на ментетата прави много пари. При това те са лесно изкарани, защото заради същността й разходите за разработването на продуктите са ниски, а и по отношение на качеството копията на оригиналите често не могат да бъдат пренебрегвани. Нищо чудно, че понякога Конфуций служи за оправдание на чистото изкарване на пари.
Допреди няколко години производителите на копия нямаха причини да се боят от държавата, не на последно място защото липсваха съответните закони или не се прилагаха. Едва през 1990 г. Народна република Китай прие първия закон за авторското право в рамките на икономическото си отваряне, а през 2001 година той беше приведен в унисон с международните стандарти.
Така че нужната регулация е на лице. Остава и да бъде приложена. На много места обаче липсва съзнанието, че се прави нещо нередно. Десетилетия наред частната сфера, личните права и собствеността не означаваха много по политически причини. Интелектуалците така или иначе имат тежко положение в обществото, в което физическият труд се цени значително повече от умствените постижения. Затова изразът "интелектуална собственост" е нов, както и съответстващата представа.
Още в началото на 90-те годни по рафтовете на държавните книжарници можеше да се намерят множество пиратски книги. Днес мащабът не е толкова явен, но количествата все пак са впечатляващи. През 2006 година немските митници конфискуваха фалшифицирани продукти на стойност 1,2 млрд. евро. Приблизително половината от ментетата идваха от Китай и Хонг Конг.

И това са само ментетата, заловени от митниците. Според международната търговска камара реалната стойност на фалшифицираните стоки възлиза на най-малко 600 милиарда долара годишно.

> Бъдещето на Китай

Китай стана трета икономическа сила в света, след като растежът на китайската икономика през 2007 г. е бил по-голям от очакваното, което автоматично изстрелва страната пред Германия. Темпът на икономическия растеж през 2007 г. е бил 13%, а не 11,9% както се е очаквало. Тези данни означават, че Китай изпреварва Германия, като се позова на данните на Световната банка. Поднебесната империя е на път скоро да се превърне във втората икономическа сила на планетата, след САЩ. Влиянието й ще нарастне и във всички области извън икономическата сфера като например политическата, стратегическата, културната и научната. Китай е и все по-често ще бъде сред най-присъстващите действащи лица на световната сцена, осигурявайки си водещо място в процеса на интегриране на Източна Азия и като защитава с всички средства сигурността си по отношение на енергийните източници и прехраната или ръководейки авторитетно и със здрава ръка клуба на "развиващите" се страни, като защитава интересите им пред богатите страни.

През ХХ в. влизането на няколко мишки (Япония, Корея и т.н.) в стъкларския магазин на световната икономика става без особени проблеми. Днес обаче влизането на слон в него заплашва да нанесе сериозни щети. За да има място за него, магазинът трябва да се пренареди. За да може слонът да си намери място, е необходимо да бъде опитомен. Всяко бързане би било опасно. Старите богати страни, както и възраждащата се Империя, имат нужда да свикнат един с друг. Ако слонът иска да избегне затръшването на вратата, ако управителите на магазина искат да извлекат най-голяма полза от новия клиент, в интерес на всички е заедно да огранизират интегрирането на страната в световната икономика, чийто ритъм определят основното те. Европа би могла и би трябвало да е инициатор на интегрирането, вместо да чака то да бъде започнато от някой от двамата съперници, САЩ или Китай. При всички случаи единсвено подобен обединен и многостранен подход на световно ниво ще попречи на дестабилизиращия фактор, каквато е появата на Китай в световната икономика, да предизвика нещастен случай или страшна верижна реакция, която да доведе до катастрофа.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изработено в Китай 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.