Катарите - еретиците на Франция


Категория на документа: История


 ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИФАКУЛТЕТ

Курсова работа по средновековна обща история
Тема: катарите - еретиците на Франция

ДИМИТРИНА ПАВЛОВА - археология ІІ курс

Пловдив 2013г

Съдържание:

1.Въведение

2. Окситания - разположение и древност

3.Богомили и Катари

4.Учение и структура на катарската църква, общество

5.Светия престол и Албигойския кръстоносен поход

6.Заключение

ВЪВЕДЕНИЕ

Религията на катарите , това дисидентско християнство е изкоренено от Римокатолическата църква след двадесет години война и сто години Инквизиция от регионите в Западна Европа . В другата Източна част по точно на Балканите ,то съществува до завлдяването им от Османската империя, като най-дълго просъществува в Босна където е почти държава религия.Там и до днес могат да се видят надгробните стели на босненските катари , богомили, бошнаци, патарени, албигойци са все имена на едно и също християнство, унищожавано със нечувана жестокост.
Светият престол има основание да се плаши от тези смирени хора , защото вярванията им и начина на живот разрушават цялата представа, която иска да вмени официалната църква на населението. Разрушават стройната постройка на светското и духовно феодално общество.Присъствието им в благородническите кръгове , говори за възможността народ и господари да живеят в единомислие, предполагат една коренна промяна във всички нива на обществото.Знанието , което разнасят лишава църквата от възможността да манипулира съзнанието , а кралете да властват безогледно подкрепени в светостта си от постулатите на църквата.

След унищожението учението и дейността на катарите е сведено до митология и мистицизъм -Светия Граал, съкровищата на катарите , спасението в Бугараш от края на света 2012г. Интересното в случая е, че тази митологизация започнала още с написването на "Предание за Граала" от автора на рицарски романи Кретиен дьо Троа му е поръчана от графа на Фландрия Филип Елзаски , като е осигурил на автора и предварителни бележки.Същият граф вдъхновен от призивите отправени на Латеранския събор , предприема в началото на 1183г репресивна операция срещу еретиците , която е изключително свирепа. Задържаните са проверени чрез така наречения "Божи съд" . Мъчението се свежда до това жертвите да са подложени на огън и вода , ако получат изгаряния или започнат да се давят , това е сигурен белег за ерес и отиват на кладата. От разпитите на тези всякак наречени еретици става ясно ,че изповядват катарската християнска религия.
Изглежда романтиката и кладата вървят ръка за ръка.

ОКСИТАНИЯ - РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ДРЕВНОСТ

Окситания това наименование служи за обозначаване на районите където се е говорил диалекта lanque d, oc т. е. окситански близък до каталунския .Областта може да се фиксира през средновековието на юг от линията Бордо през Клермон Феран до Алпите в северната част на Прованс. Катарска Окситания е Тулузкото графство , което през средновековието е обхващало почти всички тези земи с изключение на Аквитания и северните покрайнини на Лангедок Тази историческа област в Южна Франция днес е разделена на два административни региона - Юг-Пиринеи и Лангедок-Русийон , които съответстват на някогашните Горен и Долен Лангедок. Това е старата Окситания наречена така по езика който се говори и буквално означава "земята на ок"той е близък до каталонския и в оригинал се изписва така-" Langue d Oc "или слято "Languedoc" от тук и името на областта Лангедок буквално "езикът Ок".Поради своето географско разположение, мек климат , пълноводни реки, излаз на Средиземно море и плодородни земи този регион на днешна Южна Франция е заселен още от палеолита. Култура Ориняк- палеолитна , в неолита ибери и лигури ,по-късно етруски и финикийци от Картаген. Гръцките заселници в VІІІ в от Родос създават колонии: Масалия/дн.Марсилия/,Никея/дн.Ница/, Монайкос/дн.Монако/ и други. Влиза в провинция Нарбонска Галия през 122гпр.хр. след като става част от Римската империя, преди това в нея са се заселили келтски племена, а 413г идват вестготи и на краля им теодорих ІІ е дадено официално разрешение от Рим за заселване .Областта започва да се нарича Септимания по името на града със същото име днешен Безие.През 507 г започват да се заселват франките и бургундите , а известно време и Арабския халифат , но политическото господство на сарацините е прекратено от франките и в 768г Пипин Къси окончателно завладява Септимания. Вестготите донасят християнството но то още не окончателно наложена религия това става при Хлодвиг в 496г и го налага на всички франки.

Този непресъхващ поток от народи и вярвания остава незаличими следи в народопсихологията на жителите на Лангедок сред тях се наблюдава една търпимост към вярванията на другите, която особено личи от отношението на аристокрацията към еретиците катари през Средновековието.

Катари, католици и други ереси съжителстват в областта, като нетърпимост проявяват най-вече католиците от позицията на представители на правилната църква и законното християнство.Още в зората на създаването си официалната християнска църква е раздирана от противоречия и врагове на нейната официална доктрина са ересите. След събора в Никея 325г на който е уточнен символа на вярата и отхвърлени като еретически голяма част от евангелията, естествено е тези които вярват в тях да бъдат обявени за еретици.И колкото повече са се множили и налагали правилата , същата сила се множали тези които не били съгласни с тях. За добро или зло всяка религия търпи развитие и често има несъответствие между проповядването и приложението на практика. Това се отнася и за Християнството, започнало с призива на Иисус от Назарет към човеците за любов и търпимост. От жестоко преследвани жертви в ранните години,често християните се превръщат в безмилостни преследвачи, след официалното признаване на християнската религия. Римската държава преследва християните главно по политически причини, тъй като те отказват да изповядват формално императорския култ ,а това се възприема като измяна .В империята съжителстват множество култове но този е задължителен за всички.В моменти на бедствия християните били удобната жертва. По-късно водачите на Рим преценили факта ,че новата религия се разраства ,не отхвърля властта и би помогнала за обединение на разпадащата се империя я наложили като официална. Получилите власт християни започнали да преследват другите култове но вече по религиозни причини , а твърде скоро осъзнали ,че има и икономическа изгода. .Характерна черта на всички монотеистични религии е нетърпимостта , системните гонения и репресии срещу друговерците.

БОГОМИЛИ И КАТАРИ

. Много от ересите, водещи началото си от специфични разногласия относно общоприетата в този момент официална доктрина,която често е водена от политически или материални интереси, са прераствали в движения срещу църковната и държавната власт. В тези случаи под предтекста за запазване единството на църквата, еретиците са били безпощадно преследвани, свиквани са много църковни събори , създадена е инквизицията специална структура за преследването. С развитието си християнството се променя , а също и култовата му страна.Много от залегналите ритуали са непознати на първите християни , първите им служби и обреди са станали архаизъм ,а в някои случаи и показател за ерес.Християнската църква е разделена на два основни клона , правилата и обредността почти изцяло са изместили основното послание на Иисус от Назарет . Възникват редица ереси повлияни от стари езически религии, ранно християнство и философски течения. Една част са дуалистични и чрез съществуването на двете начала- добро и зло дават обяснение за случващите се противоречия . В желанието си да ограничи и заличи разпространението им християнизираната Римска империя подлага техните последователите на гонения и разселвания ,с което постига обратния ефект. Манихейството и павликянството се разпространяват в по-голям ареал и оказват влияние за зараждането на българската ерес -богомилството , а то от своя страна дава живот на ересите в западна Европа. Между тях изпъкват катарите, за чието унищожение Римокатолическата църква организира , два кръстоносни похода , монашески орден и Инквизицията всяваща ужас с методите
Наличните сведения макар и не много, са достатъчно убедителни за потвърждаване на факта , че богомилската ерес е била разпространена в Западна Европа и дори считана за църквата майка.Именно църква а не секта тъй като богомилите и катарите не са живели в затворено сектантско общество , напротив всички сведения сочат за едни нормално функциониращи общества, вписващи се в ежедневието на населеното място . Църквата им има структури , обредност , книжнина а липсата на специални за молитвите им сгради ги доближават по скоро до ранно християнската църква.Опитите на противниците им да ги представят като изолирани , мрачни ,облечени в черно и закачулени си противоречат. Твърде малко са писмените сведения оставени от богомилите и катарите , парадоксално е но враговете им оставили най- подробните сведения за тях.
" Случи се, че в годините на правоверния цар Петър в българската земя се появи поп по име Богомил - по-вярно е да се нарече Богунемил. Той пръв почна да проповядва ерес по българската земя. Лъжеучението му ще изложим по-нататък"1 Не са минали и сто години от покръстването на българите /864/ когато при внука на княз Борис се заражда и много бързо се разпространява богомилството. Общоприето е да се смята ,че това се е случило около 950г и главните средища където е възникнало и проповядвано ,са Преславска и Охридска област. Наречено е по името на създателя му поп Богомил , а последователите му богомили. Самото име означава "обичан от Бога , мил на Бога " , което смислово отговаря на катари " светли, чисти съвършени" , а самите катари се наричали "добри мъже и жени", "добри християни"Свещеника от царския двор Козма ги нарича "манихеи", заради твърдението им, че не Бог , а дявола е сътворил видимия свят.Първоначално в България а после и в цялата Византийска империя последователите на това умерено дуалистично учение са наречени богомили.Самите те се смятат за по- добри християни от ортодоксалните , освен учението за двете начала на сътворението те не признават кръста, иконите, причастието , начина на кръщение , светите мощи, святостта на брака, изповедта пред свещеник , стария завет, оспорват властта на църквата и свещениците имат друг поглед към личността на Христос .Организацията им напомня на първоначалната Христова - апостол с дванадесет ученици сред които и жени.А впечатляващите познания и умението за проповядване и убеждаване не говорят за водачи от низшите свещенически слоеве и разпространение най - вече сред простите и неуките както твърди Козма.Навярно не случайно ,че главните богомилски средища Преслав и Охрид са първите и най- големи книжовни школи на християнска България.
"Надвеси се грамаден облак от еретици.Това бе нова ерес, непозната по-рано на църквата, а именно учението на богомилите.Както изглежда, то е съществувало и преди баща ми, но тайно.Славата на богомилите се бе разпространила вече навсякъде. Някой си монах , на име Василий умееше най-изкусно да проповядва безбожието на богомилите.Той имаше дванадесет ученици, които наричаше апостоли, а беше увлякъл след себе си и няколко ученички,съвсем извратени жени. Злото се разпространяваше с бързината на огъня, бе проникнало и в най-знатните къщи, страшната напаст бе заразила голямо множество и опустоши много души"2

Още скоро след появата си богомилството бележи широко разпространение.След Преслав и Охрид следват Южна Македония,Босна,Далмация , Пелопонес,Константинопол , голяма част от византийска Мала Азия на запад част от Италия, Южна франция , Германия и Англия.Разбира се тук не става въпрос за масово преселване на богомили макар че вероятно е имало тук става въпрос за разпространение на идеи и книжнина на взаимодействие между отделните еретически църкви като се удостоверява идеята за общ произход чрез използването думата българин -bulgare, bougre, bulgari, boulgares, bogres която очевидно се отнася за катарите . Поетът Гийом дьо Тюдел в "песен за кръстоносния поход "/срещу албигойците/нарича окситанските учени еретици cels de Bflgaria с тях католиците водят диспут в Каркасон 1204г.Има сведения за доста по ранно разпространение на ереста от времето на Бориловите гонения , използвайки търговските пътища по които не само стоки но и идеи се разпространяват . Наричани са с името манихеи или просто еретици,но от отговори дадени при разпитите става ясно че това са изповядващи балканската ерес хора."Около 1143г еретици , арестувани край Кьолн, признават ,преди да бъдат изгорени, че тяхната религия практикувана тайно до този момент, датира от времето на мъчениците и е оцеляла в Гърция и други страни"3 На църковния катарски събор в Сан Феликс 1167г. е поканен да го води главата на Константинополската църква Никита. Апокрифа използван от богомилите "Тайната вечеря",познат още като "Йаново евагелие" или като "Тайната книга" е донесен от България около 1190г. на италианския катарски епископ на Конкорецо , Назарий, а препис от него е намерен в Каркасонските архиви на Инквизицията през 17в.Това естествено е част от продължили пет века обмен между богомили и катари.Има спорове на западните учени дали катарството е рожба на богомилството , или е възникнало спонтанно,всички големи религии, учения,културни и социални явления имат свой корен но не остават в първоначалния си вид,развиват се според културата и средата на народите сред които са попаднали и е без значение този спор едно е очевидно, че" катарството е западната версия на богомилството"4.Изповядващите еднаква религия еретически църкви са взаимодействали помежду си ,на Балканската църква е давано известно превъзходство и уважение ,като родоначалник но никога не е упражнявала абсолютна власт и никога през тези векове от 10в.до 14в. еретическите общности не са се обединявали в централизирана структура . Писмени сведения оставени от богомилите и катарите оцелели до наши дни намираме много малко и те най- вече са свързани с вярванията и богослужението им. От автентичните катарски текстове има открити три "Ритуала" и два богословски трактата , протоколите от събора в Сен Феликс Лораге край Тулуза от 1167г. но освен ,че автентичността на тези протоколи е подложена на съмнение те се отнасят за договор ,който установява границите между катарските епископства на Каркасон и Тулуза. За катарската общност , последователите и духовенството от съвършени катари , хронология на разпространението на учението няма оставени писмени паметници. Връзката между богомили и катари намира потвърждение и в оцелелите преводи от български на "Тайната книга" и " Катарския требник". Информацията за тях черпим от множеството многословни писания оставени от преследвачите им , анатеми и обвинения ,протоколи от разпити на Инквизицията.Известни са около тридесет антикатарски трактата.Тази липса би могла да се обясни освен с унищожаването на катарската книжнина , но и с това, че може би не е писана такава, поне не в голямо количество. Християнската литература на официалната църква са различни жития на светци и хвалебствия, това обаче е в противоречие с катарските вярвания-те не вярват в светци, чудеса,свети мощи и прочие , те не празнословят , а хроники документиращи разпространението на катарството само биха улеснили преследвачите.До 1939г е известен като автентичен катарски текст само "Ритуалът",който е ръководство за най-важния катарски обред. Сведенията за вярванията на катарите, учените събират от антикатарските съчинения и протоколите на Инквизицията. Събират е точната дума , защото се налага сериозно пресяване на информацията.В тези документи има доста заблуждаващи и манипулативни твърдения , често фантастични злонамерени обвинения , пък и незнайно защо римокатолическите свещеници упорито наричат катарите -манихеи , еретици, но много рядко катари и никога християни. Албигойци и катари са наименования на една и съща дуалистична ерес,като албигойци идва от град Алби , а катари от гръцката дума чист, но средновековните им опоненти са използвали името албигойци в смисъл на еретици.Както знаем не всички еретици са християни и това общо наименование едва ли е давано поради неосведоменост. Самите катари наричали себе си "добри християни" или "добри мъже и жени", това се отнасяло най-вече за техните "съвършени."Манихейството е дуалистична религия но не е християнство отдавна е осъдена от църквата и наказанието за изповядването и е клада.Със сигурност съществуват допирни точки между катарството и първоначалното манихейство на база дуализъм , но има съществени различия между религията основана от персийския пророк Мани и християните богомили и катари.Средновековните полемисти обаче слагат знак за равенство между пропитото с мистиката на зороастризъм персийско учение и тълкуването на християнството което предлагат катарите и балканските богомили , а то е логическо, методично, педантично умозаключение на базата на здравия разум и дословно познаване на Новия и Стария завет. В обяснението за дуализма на Джовани ди Луджо 5 дори има дословни заемки от "Метафизиката" на Аристотел, като главен аргумент:"Тъй като една и съща причина не може едновременно да породи някакъв резултат и неговата противоположност, принципите на противоположностите са задължително противоположности.Това е дословна заемка от Метафизиката на Аристотел."6

УЧЕНИЕ И СТРУКТУРА НА КАТАРСКАТА ЦЪРКВА ОБЩЕСТВОТО НА КАТАРИТЕСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Катарите - еретиците на Франция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.