Кризата от края на двайсете години на ХХ-ти век


Категория на документа: История
КУРСОВА РАБОТА

По: Стопанска история
Тема: Кризата от края на двайсете години на ХХти век

Велико Търново

Съдържание

Увод

Глава ПЪРВА

1. ПРЕДИСТОРИЯ НА ЗАФОРМЯНЕТО НА КРИЗАТА

1.1 Зараждане на кризата в САЩ

1.2 Черният петък

1.2.1 Сривът на фондовата борса в Ню Йорк

1.2.2 Последствия в земеделието и индустрията

Глава ВТОРА

2. ПРОТИЧАНЕ НА КРИЗАТА В САЩ

2.1 Нарастване на безработицата

2.2 Спад в промишленото производство

Глава ТРЕТА

3. ПОСЛЕДИЦИ В ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, АНГЛИЯ, ИТАЛИЯ И СВЕТА
Заключение

УВОД

Разгледаните подходи ни представят различните методи за въвеждане на нови понятия.

Технологиите на обучение са адаптивно предписани, кодифицирани и прагматично възпроизводими начини за системно приложение на общо- и частично дидактически знания и умения за процесуалното достигане и оценяване на образователни, възпитателни и развиващи резултати. Те могат да се определят още като съвкупност и последователност от методи и процеси на обучение, чрез които се преобразуват входните параметри на една система(цели, програми и равнище на развитие на субектите в обучението) в зададени крайни параметри на резултати. В педагогическата култура има множество от мнения за същността на технологиите на обучението. Най-общо педагогическата технология се дефинира като съвкупност от средства и методи за възпроизвеждане на теоретически обосновани процеси на възпитание и обучение, които позволяват успешното достигане на поставените цели. Педагогическите технологии предполагат съответстващо научно проектиране, при което целите се задават еднозначно и се съхранява възможността за обективни поетапни измерения и крайна оценка на постигнатите резултати. Самите технологии на обучение в това разбиране са вариативна съставляваща на педагогическите технологии и техният избор се определя от дидактическите задачи. За избора на определена технология, особено значение имат алгоритъмът на функциониране и алгоритъмът на управление. Алгоритъмът на функциониране се създава на базата на избраната психологична теория, приета за концептуална основа на обучението, но тази теория е необходимо да бъде доведена до инструментално равнище. Алгоритъмът на управление представлява система от правила за проследяване, контрол и корекция на ученето на учениците. Чрез технологиите на обучение се създават специални показатели за ефективността на формите и методите на обучение.

Признанието, че технологиите влияят на моделирането на живота изобщо е неоспоримо. В образованието също образователните (обучаващи) технологии определят аспектите му на всички нива. Образователните технологии са повече хобрид от образование и технологии, отколкото обикновено присаждане на технологични артефакти в образователната реалност. С други думи, двойките " цел- средство " и "образование-технология" вече не съществуват. Налице е фактът, че технологията е станала образователна, а образованието-технологично.

Глава ПЪРВА

1. ПРЕДИСТОРИЯ НА ЗАФОРМЯНЕТО НА КРИЗАТА

1.1 Зараждане на кризата в САЩСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кризата от края на двайсете години на ХХ-ти век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.