Култура на древна Елада


Категория на документа: История


Култура на Древна Елада

К-рата на Древна Елада израства в/у развитата Егейска цивилизация, без ярко изразено прекъсване м/у двете. В началото на старожелязната епоха в Източното Средиземноморие настъпва катаклизъм в резултат на дорийското нашествие.

Първите стъпки на к-рата на Елада са слабо проучени, поради ограничения брой паметници. За това този период се нарича "тъмен". Едно от важните последствия след дорийското нашествие е изселването на голяма част от обеднялото гръцко население по островите на егейския архипелаг и малоазийския бряг. Този процес насочва вниманието към морето и изглежда тласка разцвета на страната. Постепенно древноелинските полиси се превръщат в дейни средища на икономическия, обществено-политическия и културен живот.

За елините човек е мерило за всичко. Този хуманизъм е пропит в цялото творчество на древните елини. За това в древноелинското общество се раждат граждански и човешки идеали, които векове наред вдъхновяват поколенията.

Древноелинското об-во било с ясно изразена социална поляризация. Красотата на града, на храма и агората е достъпна за всички, но робът бил смятан за животно, което говори.

Неповторимо е наследството, което древните елини са оставили на света, то е представено в песните на Омир и Сафо, в драмите на Есхил и Аристофан, в мраморите на Фиди, Лизип и Каламис, в храмовете на Иктин и Каликрат, както и в творбите нахиляди майстори, потънали във времето. Няма епоха в европейската цивилизация, която да не е изпитала влиянието на елинската к-ра. Именно за това тя се счита за люлка на човешката цивилизация.

Историята на древноелинската к-ра преминава през няколко етапа:

1. Микенски - 15-12в.пр.н.е

2. Омиров /тъмен период/ - 11-9в.пр.н.е.

3. Архаичен - 7-6в.пр.н.е.

4. Класически - 5-4в.пр.н.е.

5. Елинистически - 4-2в.пр.н.е.

Относно Микенската к-ра дълго се водят спорове дали трябва да се числи към елинската к-ра. С разчитането на глинените плочки от Кносос, Пилос и Микена /т.нар. линеар Б/този проблем бива решен в полза на елинската к-ра. Разчетени са надписи за поднасяне на дарове в чест на Посейдон, Зевс, Арес, Хера, Артемида и Дионис. Микенският език е архаичен гръцки. На тази висока к-ра гърците дължат легендата за Лабиринта, оформянето на тържествените входове /пропилейте/, мегаронът като прототип на гръцкия храм, градоподпорната конструкция /заимствана от Египет/

Омировия период е преход от Крито-микенската к-ра към к-рата на елините. Започва от края на дорийското нашествие, кагато се размесват ахейските и дорийските племена и се консулидират нови общности. Древноелинският етнос се дели на 3 големи групи: дорийци, йонийци, еолийци. Омировият период изоставя линеара от тип Б, възприемайки финикийската азбука, прибавяйки към нея знаци за гласните звуци. Така древноелинската азбука става първата съвъшена азбука, стояща в основата на латинската. Това е времето на първите големи литературни творби. В художественото творчество много разпространен бил меандърът. Фигурите са силно стилизиради до геометрични.

Архаичен период. Тук се появяват в завършен вид полисите. През този период древноелинското об-во осъществява широка колонизация по цялото Средиземноморие, по Адриатическо, Мраморно и Черно море. Гръцката к-ра се разпространява в/у огромни територии, влизайки в допир с много чужди к-ри, в резултат възникват много симбиозни културни форми. Създава се пряг досег с източните цивилизации, от които са заимствани много идеи. Извършва се и първото сливане на източни с древногръцки култове. Заражда се античната демокрация, осигуряваща плурализъм и свобода на личностна изява.

Класическа епоха. Най-голям е делът на Атина в изграждането на тази епоха. Тук се засилва демокрацията и интересът към човека като най-голямата ценност, т.е се заражда антропоцентризмът, който измества теоцентризма.

Елинистически период.

Епохата на елинизма се разполага м/у годините, когато Ал.Велики застава начело на Македония -336г.пр.Хр. и годината, в която Египет е превърната в Римска провинция - 30г.пр.Хр. Елинизма е време на значителни промени в икономическия, социалния и културния живот. Огромната държава на Ал.Македонски обединява в едно елинския сват и висшите цивилизации на Древния Изток. Тя се развива като деспотична монархия. След смъртта на Ал.Велики обаче огромната територия на държавата се разделя на 3 по-маки държави, оглавени от най-добрите военоначалници.

По отношение на културния живот израстват много нови културни институции, най-известните, от които са библиотеката и музеионът в Александрия. К-рната среда на елинизма е синтез на гр.к-ра с к-рата на народите от Изтока. Характерно е обаче нейното гръцко оформление, т.е. аристокрацията е съставена предимно от гърци, за това именно се разпространява гръцкият език.

През 4в.пр.Хр. сред гърците се заражда космополитизмът. В предишните представи всеки елин е гражданин на своя град, кръгозорът му бил ограничен само в границите на полиса. Сега обаче разпръснатите на обширни територии гърци се почувствали граждани на света. Упадъкът на полиса и традициите му пък довели до появата на индивидуализма. Откъснати от своя полис, на огромни разстояния от дома, елините разчитали преди всичко на себе си, разпространението на всеобща несигурност довеждат до появата на фатализма и поклонение пред богинята на съдбата Тюхе. Космополитизмът, индивидуализмът и фатализмът били най-характерните черти за мирогледът на елинистическия свят.

През елинизма възникват нови търговски и административни центрове. Това са Александрия в Египет, Антиохия в Сирия, Селевкия на Тигър, Перган в Анатолия, Саракуза на о-в Сицилия, Италия. Голям културен център продължава да бъде и Атина.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Култура на древна Елада 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.