Културата на Древен Египет


Категория на документа: История


Древноегипетската цивилизация възниква преди около 3150 години пр.н.е. с политическото обединение на Горен (горното течение на река Нил) и Долен (долното течение на река Нил) Египет. Успехът й се дължи в значителна степен на нейната способност да се приспособи към условията в долината на река Нил. Никоя друга куртура не е свързана толкова тясно с географските дадености, както е египетската. През V-VІ хил. пр.н.е. климатът в Египет е бил по- влажен и топъл. Меката и алувиална почва се е обработвала с примитивни дървени копачки и мотики. В долината на река Нил растели много акации, финикови палми и други, от които можело да се правят лодки, сечива и хижи. На огромни пространства около реката растели храсти от папирус, сред които се въдел много дивеч, самият папирус бил отлична суровина за изработването на дрехи, рогозки, обувки и материали за писане.
В V-VІ хил. пр.н.е. земеделието е зависело само от естествените климатични условия. От друга страна гъстотата на населението по онова време е била твърде ниска, поради което не е могла да бъде обработвана цялата годна за това земя. Обработването на тази земя се е извършвало с помощта на дървени мотики. Основните култури, които се отглеждали били ечемикът и пшеницата. Освен тях в додинастичен Египет се познавали и някои бобови култури, отглеждал се лен за изработката на дрехи и риболовни мрежи, а тъкачеството било известно още през неолита.
Приблизително по време на възникването на земеделието възниква и ранното животновъдство. Вероятно още в мезолита е започнал процесът на одомашняване на дивите животни. Едрият рогад добитък и бил малочислен в сравнине с броя на овцете и козите. От части това се обяснява с обстоятелството, че кравите и биковете се отглеждали бавно и трудно, за разлика от овцете и козите, които се задоволявали с листа, клонки от дървета и храсталаци и затова били практически по- лесни и изгодни за отглеждане...Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Културата на Древен Египет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.