Културно-историческо наследство на град Пловдив


Категория на документа: ИсторияИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
КАТЕДРА"ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО"

Специалност " Икономика на недвижимата собственост"
Дисциплина "Урбанизационен икономикс"

КУРСОВ ПРОЕКТ

НА

ТЕМА : "Културно-историческо наследство на град Пловдив"

Авторски колектив: Научен ръководител:...............

Съдържание

Увод...............................................................................................................стр. 4
Изложение.....................................................................................................стр. 6
I. АНТИЧНОСТ............................................................................................стр. 7
1.Античен театър..........................................................................................стр. 7
2. Античен форум.........................................................................................стр. 7
3. Античен стадион......................................................................................стр. 8
4. Тракийска крепост на Небет тепе.........................................................стр. 11
5. Антична жилищна сграда "Ирини"......................................................стр. 12
6. Кръглата кула.........................................................................................стр. 13
7. Хисар капия............................................................................................стр. 13
II. СРЕДНОВЕКОВИЕ..............................................................................стр. 14
1. Часовниковата кула...............................................................................стр. 14
2. Чифте баня..............................................................................................стр. 15
3. Джамии
* Джумая джамия..........................................................................стр. 16
* Имарет джамия...........................................................................стр. 17
4. Църква "Св.св.Константин и Елена"...................................................стр. 18
III. ВЪЗРАЖДАНЕ....................................................................................стр. 21
1. Балабанова къща....................................................................................стр. 22
2. Къща Недкович......................................................................................стр. 23
3. Хиндлиянова къща................................................................................стр. 24
IV. МУЗЕИ.................................................................................................стр. 25
1. Регионален археологически музей в Пловдив....................................стр. 25
2. Регионален етнографски музей............................................................стр. 26
3. Регионален исторически музей - Пловдив..........................................стр. 27
* Експозиция " Българско Възраждане"................................................стр. 27
* Експозиция " Съединение на България"............................................стр. 28
* Експозиция " Българско книгопечатане"...........................................стр. 29
4. Градска художествена галерия - Пловдив..........................................стр. 31
* Постоянна експозиция..........................................................................стр. 31
* Временна експозиция...........................................................................стр. 32
* Иконна сбирка.......................................................................................стр. 33
* Експозиция Енчо Пиронков.................................................................стр. 34Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Културно-историческо наследство на град Пловдив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.