Културно-историческо наследство на град Пловдив


Категория на документа: История3. Оперно - филхармонично дружество

През 1999 г. Пловдивската опера и Пловдивската филхармония са обединени в Оперно-филхармонично дружество - Пловдив. Изнася многобройни представления - в оперния, симфоничния, музикално-комедийния и балетния жанр, представени в страната и чужбина. Европейският престиж на състава се подхранва от успешните концертни турнета и гастроли в Европа и САЩ, внушителния брой записи, участията в реномирани музикални фестивали у нас и чужбина. От лятото на 2010 г. ОФД-Пловдив е преобразувано в Държавна опера - Пловдив - държавен културен институт.

Фиг. 27. Оперно - филхармонично дружество

4. АМТИИ - Пловдив

Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив започва своето съществуване през 1964 година като Филиал на тогавашната Българска държавна консерватория в София. През 1972 година Филиалът се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт. АМТИИ е едно от четирите висши училища по изкуствата в България и единственото извън столицата. Тя бе едно от първите висши училища в България, което получи през 1998 година редовна държавна институционална акредитация, както и акредитация на всички специалности, по които се провежда обучение.

Фиг. 28. АМТИИ - Пловдив

5. Народна библиотека "Иван Вазов"

Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив е втората по големина в България и изпълнява функциите на второ национално хранилище на българската книжнина. Библиотеката има голям принос в опазването на българското културно-историческо наследство. Създадена е през 1879 г. по личната инициатива и с усилията на видния възрожденски учител и деец Йоаким Груев. Днес, 130 години след създаването си, Народна библиотека "Иван Вазов" е голям културен и информационен център, продължаващ динамично да обогатява и развива традициите на своите видни първооснователи. Депозитът и основният фонд са обособени в специално изградено хранилище на 14 етажа в същата сграда. Годишно се обслужват 15 хиляди читатели, които реализират около 130 хиляди посещения и заемат 335 хиляди библиотечни материала. Библиотеката притежава богат универсален фонд от 1 милион и 400 хиляди библиотечни единици - научна, художествена литература, старопечатни, редки и ценни издания, богат справочен фонд, български и чужди периодични издания, аудиовизуални материали, електронни носители на информация и др. Библиотеката поддържа обменни връзки от 1886 г. - днес с повече от 60 библиотеки в 14 страни.

Фиг. 29. Народна библиотека "Иван Вазов"

Цитат под линия 5,2,3

Заключение:

Останки от Античността, Средновековието, Възраждането и модерна култура съжителстват, вплетени в неустоимата красота на този вечен град. Пловдив е съхранил в себе си изключително ценни паметници на културата ¬ Римски стадион, театър на античния Филипопол, великолепни цветни мозайки, Античния форум и крепостните врати, римския акведукт, разкопки на първите тракийски поселища. На Трихълмието грее цял живописен квартал с най-ярки представители на българската възрожденска архитектура. За изключителни заслуги в опазването, реставрацията и консервацията на паметниците на културата Старият град бе отличен със златен медал на ЮНЕСКО.

Хилядолетната история на Пловдив започва в най-северната точка на Трихълмието. В археологическия комплекс "Небет тепе" останки от предисторическо селище съжителстват с руини от римски и елинистични крепости, които защитавали града до завоюването му от турците.

През Възраждането Пловдив е най-големият и най-развитият в културно и икономическо отношение град на територията на съвременната Българска държава. В този период е създаден уникалният архитектурен ансамбъл на Трихълмието и редица други ценни паметници на духовната и материална култура.

С основание може да се твърди, че Пловдив е с неповторимо културно-историческо наследство и богата, многообразна история.

Използвана литература

1. www.plovdiv-tour.info

2. bg.wikipedia.org

3. www.referati.org

4. pomagalo.com

5. bulgariatravel.org

6. pochivka.com

1

 www.plovdiv-tour.info

2 bg.wikipedia.org
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Културно-историческо наследство на град Пловдив 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.