Латинска империя


Категория на документа: История


Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Факултет по обществени науки

Курсова работа

Тема:Латинската империя

Изготвил:Мариела Николаева Маркова,43група,БИ172

Проверил:гл.ас. д-р Н.Кънев

Гр.Бургас 27.02.2014г.

Действителният характер на кръстоносните походи като военно начинание бил разкрит от Четвъртия кръстоносен поход,който показал истинските намерения на участниците.Папският престол,зает от Инокентий ΙΙΙ(1198-1216г.),който си поставил за задача да създаде световна апостолическа монархия,издигнал призива за отвоюване на Божия гроб от неверниците, съсредоточени в Египет.В похода взели участие френски рицари,но се включили и венециански търговци.Важна роля играл дожът на Венеция Енрико Дандоло.Превземайки град Задар в Далмация,силен съперник на търговците от Венеция,кръстоносците се отправили не към Йерусалим,а към Константинопол.На 13 април 1204г. те превзели столицата на Византия и я подложили на разграбване и опожаряване.Били разруени неоценими многовековни паметници на културата.Византийската империя,разбита от наествениците,се разпаднала.Военният ръководител на похода,италианецът Бонифаций,маркграф на Монферат,вдъхновявал изстъпленията.Така постъпвал и Балдуин Фландърски.
Известна,макар и недостатъчно пълна представа за разрушаването на Константинопол ни дава маршалът на Шампания,Жофруа дьо Вилардуен, в "Завладяването на Константинопол",неоценим извор за Четвъртия кръстоносен поход.Авторът свидетелства,че поради страх от нападение на гърците бил запален кварталът,отделящ рицарите от гърците.Константинопол бил обхванат от страшни пламъци,горял цяла нощ,дори до вечерта на следващия ден.След като уточнява,че това бил третият пожар на града след идването на франките,той дава следната оценка:"изгоряха повече домове,отколкото се намират в три от най-големите градове на кралство Франция".Зает бил императорският дворец и бойците се пръснали да събират плячка,която била:"толкова голяма,че никой не е в състояние да определи количеството на намереното злато,сребро,съдове,скъпоценни камъни,кадифе,копринени материи, кожени дрехи и други предмети".Това уверение на непосредствен участник в събитията е показателно.За да потвърди сведенията,които привлича,маршалът на Шампания казва,че сам "свидетелства по съвест истината,че в течение на много векове никога не се е намирала толкова голяма плячка в един град".
Хронистът не спестява подробности за по-нататъшното разграбване."Всеки-пише той-си взимае къща,каквато му беше удобна,и такива къщи имаше достатъчно за всички.По такъв начин войската на кръстоносците и на венецианците се настани по къщите и всички се радваха на честта и победата,която им дари Бог и следствие на което те преминаха от бедност към богатство и наслаждения."
Вести за неудържимите грабителства на кръстоносците,убийствата,извършени още при разрушаването на град Зара в Далмация и в Костантинопол,достигнали в папския дворец в Рим.В писмо до маркиз Бонифаций Монфератски папа Инокентий ΙΙΙ осъжда командването за отклоняването на похода от първоначалното му предназначение и предпочитането на "земните богатства пред небесните блага".Първосвещеникът на Римокатолическата църква казва,че вината им била "още по-тежка поради това,че вие не пощадихте никого,нито религиозен сан,нито възраст,нито пол........."
Справедливия гняв на могъщия понтифекс останал без реални последици. Разрухата и разграбването не били преустановени.Идеята за разгрома на Египет и освобождаването на Божия гроб била забравена.Византийската империя рухнала.Действително,през 1203г.,когато кръстоносците обсадили Константинопол,провъзгласили възстановяването на престола на император Исак ΙΙ.След като той не могъл да им предостави сумата,която им обещал,постигнатото споразумение било нарушено.В Константинопол кръстоносците основали Латинска империя.За пръв неин император бил избран Балдуин Фландърски 1204-1205г.
Латинската империя продължила да разирява своите граници и да включва нови земи.Под ударите на рицарите паднали Тракия,Македония, райони от Тесалия,части от Средна Гърция,Пелопонес,различни крепости в Мала Азия и острови в Егейско и Йонийско море.В границите на империята влизали редижа васални държави:кралство Тесалоника,княжество Ахея, Атинско-Тиванското херцогство.
Завоевателната политика на Латинската империя предизвикала съпротивата на Балканските държави,които се организирали за противодействие.На 14 април 1205г. българският цар Калоян разгромил при Адрианопол армията на кръстоносците.Латинският император Балдуин бил пленен и отведен в столицата Търново.Овакантеният престол бил зает от брата на покойния император,Хенрих 1206-1216г.
През 1208г. империята е завладява от цар Борил Тракия,но по мирен начин следващия български цар Иван Асен ΙΙ си я връща.
През 1228г. император Робер дьо Куртене започва дипломатическа игра. Той предлага трона на империята на Иван Асен ΙΙ.По този начин той скарва царя с деспот Теодор Комнин,който иска да възстанови Византия.Деспотът нарушава мирния договор с българския владетел и напада България,но в битката при Клокотница претърпява поражение.Така империята продължава живота си.Цар Иван Асен ΙΙ ту застава на нейна страна,ту на никейска.През 1241г. на българския престол застава Калиман Ι Асен,който продължава мирните отношения между двете страни.Но империята преживява упадък,от който не може да излезе.През юли 1261г. никейците използват отсъствието на венецианските кораби и гарнизона в града и влизат в Константинопол.По този начин се слага край на нейното съществуване.Направени са опити за нейнотото възстановяване,но безуспешни.През 1261г. последният управляващ император Балдуин ΙΙ е свален от власт от Михаил VΙΙΙ Палеолог,който поставя началото на династия,управлявала възстановената,но съвсем отслабена Византия до падането и под турска власт през 1453г.
Някои латински и венециански владения в Ахея,Пелопонес и на гръцките острови оцеляват и след унищожаването на латинската империя.Последните от тях са покорени от турците чак в средата на 17 век.
Императори на Латинската империя 1204-1261г.:
Балдуин Ι 1204-1205
Хенрих Фландърски 1206-1216
Пиер дьо Куртене 1217
Робер дьо Куртене 1219-1228
Балдуин ΙΙ 1228-1261,но е коронясан 1240г.
Използвана литература:
1.История на средните векове;т.2;Николов,Йордан;1994г.;изд. Идея
2.Светът след Иисус;Габеров,Ив.;1996г.;изд. Абагар
3.Завладяването на Константинопол;дьо Вилардуен,Жофруа;1985г.;държавно издателство наука и изкуство;София

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Латинска империя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.