Мадарски конник


Категория на документа: История


 Тракийски университет

Педагогически факултет

Катедра: "ПНУП"

Реферат

Тема:

Мадарският конник

Преподавател: доц. д-р Цонка Каснакова
Студент: Деница Георгиева Георгиева

Спец. ПНУП, фак. № 164

Стара Загора

2011

Съдържание:

1. Историко - археологически резерват '' Мадара" и ''Мадарският конник".
2. Композиция на Мадарският конник.
3. Мадарският конник е обобщение на иконографията на Тракийския конник.
4. Хан Тервел - помощник на византийския император Юстиниан II - ри.

Мадарският конник

Най - значителният паметник в Националния историко - археологически резерват ''Мадара" е уникалният релеф, известен още като Мадарски конник, открит за науката от Феликс Каниц през 1872г.

Релефът изваят върху величествената скала на 23 метра височина, е образец на раннисредновековното българско изкуство. Повече от изследователите определят композицията на ездач, кон с ход надясно, лъв прободен с копие, и тичащото след конника куче като триумфална сцена, символизираща победа на българския хан и мощта на утвърждаващата се българска държава в противоборство с Византия. Промушения лъв, най - силното животно, е победен враг. Около релефа са вдълбани надписи на гръцки език - ценен епиграфски извор за събития от ханския исторически период на българската държава (VIII - IX в.).

Първият, разположен отдясно на конника, е от времето на хан Тервел (701 - 717г.) и византийския император Юстиниан II - ри. Свидетелства за помощта, която му оказва българският владетел да се върне на престола. Този надпис е първият извор, в който се споменава името ''Българи" и се подчертава родовата връзка между мизийските и македонските българи, заселели се около Солун, предвождани от ''чичовците" на Тервел.

Вторият надпис, разположен вляво под конника, е свързан с името на хан Крумесис (октомври 756г.). Той се отнася за българо - византийските отношения в този период и за данъка, плащан от Византия на България.

Третият надпис, разположен вдясно под конника, е от времето на Омуртаг (814 - 831г.). От него са запазени и разчетени само отделни букви и думи. В надписа се съобщава за договори между България и Византия.

Литература: Лечев, Д.,

Мадара, Шумен 2002, стр. 11,12,13

Мадарският конник е композиция, в която участват една човешка и три животински фигури. Размерите на фигурите са почти в естествена големина: дължината на коня заедно с главата е 2,72 метра, а височината му с ездача - 2,85 метра. Кучето е дълго 1,34 метра.

Конят е в движение напред, но главата му не е представена в профил, а насреща, обърната към зрителя.В тричетвърти към зрителя е обърнат с горната част на тялото и с главата си и ездачът. Кучето е насочено в бяг напред, без отклонение от това движение. Лъвът се е движел в противоположна посока, срещу конника. Той е ранен, със забито в тялото му късо копие, което ездачът вече е отпуснал. Лъвът се е снимал напред, извивайки глава и предни крака към зрителя.

Литература: Станчева, М.,

Мадарският конник, Шумен 1996, стр.23Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мадарски конник 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.