Манифест към българския народ


Категория на документа: История


 Пловдивски университет

"Паисий Хилендарски"

КУРСОВА РАБОТА

на

Йорданка Стойчева Въчкова

Курс: I
Специалност:Педагогика на обучението по Български език и История
Фак.№ :1203172017

I. Търсене,идентификация и селекция на източниците.Евристичен етап.

* Мотивация за избора на документа
Търсенето на исторически извор за критически анализ е провокирано от интереса ни към политическата история и в частност към делото на великия цар Фердинанд Сакс-Кобург-Готски.Избраният за анализ документ е открит в сайта на Държавна агенция архиви.Повече за Манифеста за обявяване на независимостта можем да открием в спомените на Александър Малинов (министър-председател на България през 1908г.) - изключително ценен документ,който се съхранява в Централния държавен архив.

* Използвана е следната литература,свързана с темата:

Държавна агенция архиви - http://www.archives.government.bg/photo.php?fbid=378328818907765HYPERLINK "http://www.archives.gvernment.bg/photo.php?fbid=378328818907765&set=pb.138405276233455.-2207520000.1350210378&type=1&theater"&HYPERLINK "http://www.archives.gvernment.bg/photo.php?fbid=378328818907765&set=pb.138405276233455.-2207520000.1350210378&type=1&theater"set=pb.138405276233455.-2207520000.1350210378HYPERLINK "http://www.archives.gvernment.bg/photo.php?fbid=378328818907765&set=pb.138405276233455.-2207520000.1350210378&type=1&theater"&HYPERLINK "http://www.archives.gvernment.bg/photo.php?fbid=378328818907765&set=pb.138405276233455.-2207520000.1350210378&type=1&theater"type=1HYPERLINK "http://www.archives.gvernment.bg/photo.php?fbid=378328818907765&set=pb.138405276233455.-2207520000.1350210378&type=1&theater"&HYPERLINK "http://www.archives.gvernment.bg/photo.php?fbid=378328818907765&set=pb.138405276233455.-2207520000.1350210378&type=1&theater"theater
В.Гюзелев - История и цивилизация за 11 клас.Задължителна подготовка. Просвета София 2001г.
http://bg.wikipedia.org/

II. Извороведска критика (анализ)

1. Външна критика.Текстологичен етап.

а) Определяне външните особености на извора

Документа,който анализираме е на хартиен носител,в обем от една страница.Добре запазен,но е леко откъснат в горния десен ъгъл.Текстът е написан с печатни старобългарски букви,с черно мастило,датата е написана ръчно със син цвят.Вероятно текстът е машинопис като е поставен правоъгълен печат с лилав цвят,(но текстът в него е неясен),използван лично от цар Фердинанд.Текстът е ясно завършен.
б) Установяване произхода на извора:

* установяване на автентичността на паметника

Документът е автентичен машинопис.

* изясняване на историята на текста,определяне на неговия оригинал и следващите варианти

-Документът може да се датира прецизно,тъй като в горния десен ъгъл датата е указана - 22 септември,годината е неуточнена,но от историята можем да предположим,че става въпрос за 1908г. Под тази дата е написана и датата - 5 октомври,за която нямаме сведения.
-Мястото е неуточнено,но отново с предположения от историята,можем да смятаме за място на действието гр.Велико Търново
-Авторът на текста е самият цар Фердинанд,защото от податките на извора се разбира,че това е лично той.

* установяване причините,целите и историческите обстоятелства на появата на текста,определянето на неговите социални функции в миналото

Причините и обстоятелствата,относно възникването на текста са свързани с Манифеста по случай обявяването на България за независимо царство.Първичните функции на текста показват потребността от това събитие и желанието на българския народ за независима страна.

в) Интерпретация или тълкуване на текста: Изясняване на смисъла на текста и правилното му разбиране (разчитане)

МАНИФЕСТ* КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОДСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Манифест към българския народ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.