Матриархат


Категория на документа: История


Матриархат
Матриархата,матернитет , майчино право е форма на организация в ранния период на първобитно-общинния строй, в която жените имат доминиращо положение в стопанското общество.Появата на хипотезата за жените като доминираща сила в обществото е свързана с имена на изследователи от миналия век като Люис Хенри Морган известен като "баща на американската антропология".
1 Теория за матриархата.
С матриархалната теория се обясняват редица факти от социалната организация на първобитнообщинния строй-груповия брак и майчиният род,вицокото положение на жените ,запазено дори в някои раннокласови общества .
Всички западни експерти са съгласни , че е имало общества в които жените са достигнали огромно социално призвание и мощ ,но никой , никъде не е описал общество в което на жените е публично признато правото на власт и правомощия надвишаващи тези на мъжете,защото структурата на матриархалното общество като цяло не означава строга йерархия и подчинение както е прието в патриархалните общества , освен колективен контрол ,ето защо е грешно да се възприема матриархата като общество в което всички мъже са се намирали под властта на всички жени .
Дори и опоненти на теорията за съществуването на матриархата като етап от развитието на обществото , признават ,че в първоначалния етап на развитие на селското стопанство ролята на жената расте това е свързано с "градинарството"(събирателство) -типична професия за жените за разлика от мъжкия лов. С увеличаване на ролята на селското стопанство в живота на хората се увеличава и ролята на жената в обществото . Впоследствие преходът от мотично , към орно земеделство т.е плугове и скотовътство ролята на жената пада .
Според вярванията на някои еволюционнисти матриархата е бил тясно свързан с култа към плодородието - древните хора са асоциирали "майката земя която култивира семената хвърлени в нея " с бременна жена .
2 Матрицентрични общества.
Матриархалните общества се разглеждат по няколко признака : Матрилини , матрилокал и авункулизъм такова е устройството на семейната йерархия при което глава на семейството е братът на майката , понякога като знак за матрилинейно общество се разглежда и груповият брак и полиандрията(многомъжство).Неоспорим признак на матриархата се явява също материнското право - безспорното право на майката над децата при разпаднал се брак децата винаги остават в семейството на майката ,също така цялото имущество на семейсвото се разпорежда от жената и се предава само по женска линия .
В основата на типичните матриархални общества се явява матрилокалната общност която се състои от около 200-300 близки роднини по женска линия и се оглавява от най-възрастната жена или от брат й.Общността се състои от малки семейства- майките ,техните деца и внуци , от тези семейства се изгражда майчинският род който колективно владее общинската земя останалото имущество е собственост на жените и се предава от майка на дъщеря.
Има и други варианти на матриархалния ред: племето се дели на две половини като в едната живеят мъжете ,а в другата жените . Те се намират относително далеч една от друга и всяка има своят лидер. Пресичането на двете половини на племето става само за периода на брачните обреди до зачеване на децата. През другото време двете половини не си влиаят въобще една на друга.
В матриархалните общества където религиознияте възгледи са формирани на база езичеството се отбелязва наличието на развит пантеон на женски божества , също така върховното божество е женско и олицетворява великата богиня майка . Колкото повече матриархата се измества от патриархата женския пантеон се измества от мъжки .
Матриархалните общества са се срещали в различно време и на различни места по света :Азия,Африка,Европа , С и Ю Америка.
В момента матриархално общество с относително господство на жените се е запазило в някой области на обществения живот , са се сахранили в някои области на Тибет, Южна и Югоизточна Азия(например племето ранахтари който живеят в Индия и Непал)където с относително високия статус на жените се е съхранила и полиандрията.Някой черти на матриархалните обичаи са съхранени в Северно африканските народи туареги , като при тях се наблюдава и разлика между мъжкото и женското писмо ( мъжете ползват арабски шрифт а жените тифинаг)Също така при тях е разпространено понятиято Асри- абсолютна свобода на неомъжената жена , независимо дали е момиче , овдовяла или разведена , колкото повече любовници има толкова по- висока е репутацията й .
С развитието на социалните науки матриархалната както и патриархалната теория отстъпват на новите иконоически теории за развитието на обществата .
През 1880 г. Карл Маркс се запознава (вземайки назаем от свой приятел, антрополога Максим Ковалевски) с една книга, неотдавна излязла в Съединените щати. Това е "Древното общество" от Люис Хенри Морган. Водейки си бележки по "Древното общество",Маркс се опитва да подреди цялата човешка история в една завършена и затворена антропологическа схема, разглеждайки жените като важен субект на обществения прогрес. По-точно казано, за Маркс жените (в тяхната цялост) представляват алегоричен пример за група хора, потискана в продължение на много дълъг период от време; тяхната ситуация му помага да онагледи идеята си, че историческите и обществените фактори неизбежно се пресичат.
В годината, в която умира Маркс ,излиза друга важна книга, която отново поставя жените в центъра на своите исторически обобщения: "Жената и социализмът" от Август Бебел. Още на следващата година се появява съчинението на Енгелс "Произход на семейството, частната собственост и държавата". Всички тези книги обаче имат свой основополагащ предходник от 1861 г.; това е "Майчиното право" на Йохан Яков Бахофен, когото останалите автори усърдно цитират. Вече можем да забележим, че за двадесетина години се е формирала цяла линия на научна приемственост и взаимно влияние: Бахофен - Морган - Маркс - Енгелс - Бебел. В нейните граници се конструира и аргументира един общ модел за историческото развитие на човешкото общество, получил името теория на матриархата. Независимо от оценките, които ще се появят по-късно, трябва да се има предвид, че петимата автори притежават смелостта да се противопоставят на традицията в социалноисторическото мислене от средата на 19. век, а хипотезата, разработена от тях, се превръща в мощен източник на влияние върху социалните науки през следващия, двадесети век.
Все пак различните автори използват различна терминология, за да опишат предисторическите форми на обществен живот. Морган например говори за семейство дори когато описва очевидно не-семейни или пред-семейни форми на колективен живот (матриархалния клан и груповото обвързване със семейни връзки). Всички обаче се обединяват в употребата на един термин, на една идея, когато трябва да се върнат много далече назад във времето, достигайки до самото начало на потребността от колективен живот:първичната орда
Как според Беховен се заражда идеята за матриархата?
Пръв той споделя идеята , че сексуалния промискуитет изключва на бащинство и произходът може да бъде проследен само по майчина линия, след това всички изразяват убеждението , че през този период единствено женската линия е била познавана и признавана , а такава система на прозиход се нарича матрилинейна.
С появата на частната собственост матрилинейната оранизация на клана постепенно отстъпва място на патрилинейната , заедно с това се налага и патриархалнта структура на обществото.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Матриархат 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.