Михаил Аталиат


Категория на документа: История
Великотърновски университет

" Св. Св. Кирил и Методий ''

РЕФЕРАТ

на тема : " Михаил Аталиат ''

Михаил Аталиат е бил роден вероятно в град Аталия, Памфилия ( Мала Азия) през първата половина на XI век. Като представител на военната феодална аристокрация той имал значителен брои имоти. А като юрист се ползувал с завидно положение при императорите Константин X Дука ( 1059 - 1067) , Роман IV Диоген (1068 - 1071), Михаил VII Дука ( 1071 - 1078) и Никифор III Вотаниат ( 1078 - 1081). Бил е близък и с някои от известните представители на византийската култура, между който бил и Теофилакт Охридски.
Развитието на историографията във Византия се дължи на факта, че сред политическите кръгове и интелигенцията винаги е съществувала тенденция да се запази историческата памет, да се възхваляват делата на предците и подвизите на съвременниците.
Византийската истриография се формира по - близо до античната традиция, отколкото хронографията.
Михаил Аталиат е написал '' Историята'' , която обхваща периода от 70те години на XI век. Това съчинение, макар и недовършено, разглежда с големи подробности събитията от тази епоха на големи династични борби в Цариград.
Съчинението '' Историята'' се дели на няколко глави -
1. Покорените от византийците българи въстават.
2. Войската на Георги Маниак минава през българската земя.

3. Бунтът на Лъв Торник. Нападение на печенеги.
4. Исак Комнин воюва срещу печенегите.
5. Печенеги и узи нападат Мизия и Тракия. 6. Бунтът на сердикийския дук Роман Диоген.
7. Самуил Алусиан служи във византийската войска.
8. Тържището в Редесто и спекулациите на Никифорица. Нападения на печенеги.
9. Сражението при Ключката клисура и победата на Никифор Вотаниат при Солун.
10. Бунтът на Никифор Вриений. Печенеги извършват набези чак до Одрин.
11. Лека създава вълнения сред печенегите, а Добромир бунтува населението около Месемврия

В своето съчинение посветено на император Никифор III Вотаниат, той проявява професионална наблюдателност във връзка с сложните събития около дунавската граница както и изискан стил.
Много ценни са подробните сведенията, които Аталиат дава за икономическото и политическото положение на балканските и най - вече на българските земи под византийска власт. Част от събитията, авторът е описал като свидетел и очевидец. Например бил е участник във войната на Роман IV срещи печенегите.

От Михаил Аталиат е запазен и един документ от 1077г. , озаглавен '' Разпоредба за основаното от него сиропиталище и манастир'' ) . Това всъщност е основания от него манастир, намиращ се в Редесто, Източна Тракия. В текста на типика са вмъкнати заверени преписи на два документа от Михаил Дука и от Никифор Вотаниат. Тези два документа имат почти еднакво съдържание. В тях има малко данни за българско участие в наемната войска на византийските императори, тези документи предлагат и сведения за развитието на феодалните отношения в Тракия през този период.

Източник : Хронологична енциклопедия на света, том VI

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Михаил Аталиат 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.