Националноосвободително движение на българския народ през 50-те- средата на 70-те години на XIX в.


Категория на документа: История


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Факултет Исторически

Специалност
История и география

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРЕЗ 50-ТЕ-
СРЕДАТА НА 70-ТЕ ГОДИНИ НА XIX В.

София, 2013

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Кримската война /1853-1856/ и българите.................................3
2. Обществено-политическа дейност на Георги Сава Раковски...........................................................................5
3. Емигрантски политически организаций през 60-те и началото на 70-те години на XIX век
3.1 Добродетелна дружина............................................................7
3.2 Одеско настоятелство............................................................10
3.3 ТБЦК..................................................................................11
3.4 Българско общество..............................................................12
4. Създаване и дейност на БРЦК
4.1 Любен Каравелов.................................................................13
4.2 БРЦК..................................................................................14
4.3 Васил Левски.......................................................................15
4.4 Криза в БРЦК.......................................................................19
4.5 Христо Ботев........................................................................20
5. Използвани източници..........................................................22

Националноосвободително движение на българския народ през 50-те - средата на 70-те години на XIX век

1. Кримската война /1853-1856/ и българите

* Младежите в Цариград създали под ръководството на Георги Раковски -Тайно общество, което си поставило за цел да подготви народа за въстание;
* Тайното общество направило сериозна крачка в развитието на освободителната идеология;
* В Букурещ група влиятелни търговци основали Добродетелната дружина;
* В Одеса била създадена политическа организация под името Одеско българско настоятелство;
* Главната цел на новосъздадените политически организаций била да се формира доброволнически отряд, който да се включи в бойните действия на страната на руската армия;
* Спор между Букурещ и Одеса под чие ръководство да се извърши тази инициатива;
* Заради съюза на Западните сили с Високата порта, Русия била принудена да се откаже от бойни действия и да разпусне отряда;
* Русия загубила Кримската война, договорът бил подписан в Париж през 1856г, българския въпрос не бил третиран;
* Според договора Русия изгубила Южна Безсарабия, а с това и контрола на Дунавското устие; Сърбия, Влашко и Молдова останали васални на султана; Великобритания, Австрия и Франция подписали съглашение, с което гарантирали целостта на Османската империя;
* Опит за въстание на Дядо Никола;
* Подем на селското стопанство, занаятчииството и духовния живот на българина;

В началото на 50-те год. на XIX в. противоборството между Англия, Франция и Русия за надмощие в Близкия изток се засилва. Усложняването на международната обстановка е поредното изостряне на Източния въпрос довеждат до нова война между Русия и Турция наречена Кримска (1853-1856г.) По-изявените възрожденски дейци предприемат нови стъпки за решаване на българския политически въпрос. През пролетта на 1853г. част от цариградските българи изготвят прошение до руското правителство с искане за автономия на българските земи по подобие на Сърбия, Влашко и Молдова.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Националноосвободително движение на българския народ през 50-те- средата на 70-те години на XIX в. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.