Образователни концепции за социализация на КИН - Бит и култура на древните българи


Категория на документа: История


Университет по библиотекознание и информационни технологии

Реферат по

Образователни концепции за социализация на КИН

Проект: ''Бит и култура на древните българи ''

Изготвил: Михаела Йорданова 351-кр
Проверил: Ас. С. Спасасова
ИФКИН,3 курс
Проект ''Бит и култура на древните българи ''

Основната тема на моят проект е начинът на живот на хората в древността, а целта му е да провокира любопитството на децата към историята на земите, където днес е разположена България.

Чрез много игри децата ще се запознават с историята и бита на българите от едно време.

Проектът ще обхваща училищата от цяла София , като заниманията ще се провеждат под формата на свободно избираем предмет , който ще се провежда ежеседмично.

Възрастовата група , за която е предназначен проекта е от 1-ви до 4-ти клас.

Продължителността на проекта ще е 1 учебен срок,като за това време децата ще се научат да правят съдове от глина,да отглеждат различни видове култури,да изработват изделия от кожа и дърво и други.

Проектът е важен , защото чрез опознаването на живота на древните българи , децата ще се научат да обичат и ценят родината си , ще научат основни понятия за някои занаяти и ще знаят как са живеели първите българи.

В моя проект няма да има нужда от много партньори или средства .

Ще са нужни 5-ма доброволци,който да насърчават децата към изработването на изделията от миналото.
Относно финансирането на проекта ще се обърна към Министерство на образованието.За партньорство ще се обърна към Художествената академия ,където ще бъдат осигурени материали за изработването на различни съдове.

Координатор на програмата: Моника Дамянова
Адрес за контакти : бул. "Цариградско шосе" № 125, блок 5 , София

Седмица
Тема
Дейност


Място

1-ва седмица

Основни понятия.
Лекция за основни понятия за живота на древните българи. Запознаване с идеите на целия проект.
Училището,в което учат децата.

2-ра седмица

Отглеждане на различни видове култури.
Децата ще могат да научат с какво се е хранил българина , а също и да засадят и отгледат различни култури.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Образователни концепции за социализация на КИН - Бит и култура на древните българи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.