Постижения на писаната история през 15-18 век


Категория на документа: История


 9.Постижения на писаната история през 15-18 век

Историческите изследвания са установили,че първите прояви на хуманизма са свързани с общественото развитие на Италианските градове-държави,в които се появяват 1-вите университети-Болонския и Неаполският през 14 век.В тези градове се обособява обществената мисъл отстояваща защитата на чов.личност ,на нейното право на развитие и на задоволяване на нейните естествени потребности и нужди .Това са възгледите на хуманизмът.Привържениците на хуманизма гледат на античното минало с възторжено преклонение.
Хум.нагласа на мисълта още през 2-рата половина на 13 век тласка венецианецът Марко Поло към грандиозни пътешествия на изток към Китай.
Хум.нагласа тласка и 40 год.Данте Алигери към написването на комедия,в която извисява чов.дух и заклеймява догмите и прегрешенията на католическата църква.
Леонардо Бруни се издига до поста канцлер на флоренската република.Разглежда ис-ята на Флоренция от основаването на града до 1401 год.Като използва архивни източници авторът се стреми да подражава на Тит Ливий.Бруни игнорира легендите за създаването на града.В своя труд "История на флоренския народ" той обръща внимание на изворите и целта му е да открие причините за събитията.
Лоренцо Вала е представител на италианския хуманизъм от 15 век .Чрез внимателен лингвистичен анализ Вала доказва,че при превода на латински език на Библията са допуснати мн грешки .Според него т.нар Константинов дар е фалшификат от 8 век.Според Вала папите са се превърнали от духовни пастири в разбойници.Идеята му е да помогне за опознаването на човешката личност.
Флорентинеца Николоди Макиавели пише история на Флоренция -трактата "Владетелят".Той стига до идеята за обединение на Италия,което да гарантира независимост .Казва,че в името на държавните интереси вс е оправдано-от измами до предателство и убийство.В своята история той подчертава,че най-важни са аналитичните съждения на човека и неговите възможности които да се разглеждат в историческия контекст .Той определя пол.борба между низините и аристокрацията.Макиавели се отличава с това,че в соц.борба е видял обстановката в която тече исторически процес.
Този п-д се характеризира с еродитите,които водят до смяната на парадигмата(модел) в писането на историографски трудове.От тук се заражда интересът към източните извори.Разцвета на еродитите е през 17 век.наблюдава се силна вълна на събиране и обработване на достоверна документална база,която първоначанла е трябвало да обосновава правотата на католическата църква и затова се поощрява от нея.
Към 40-те год на 17 век Ордена на боландистите започва да издават сборник ,с които се поставят основите и развитието на археографията,хералдиката и дипломатиката -ACTA SANСTORUM.Последователи на болуандистите са Расин ла Фонтен,Шарл дъо Канш.Според български историци чрез Шарл дьо Канш средновековната бълг.ис-я за пръв път става обект на задълбочено научно проучване в европейската историография.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Постижения на писаната история през 15-18 век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.