Преценка на османската власт в югоизточна Европа XIV - XIX век


Категория на документа: История


2) взаимоотношения - родова равнопоставеност; в османското общество отношенито към мъжа и жената е различно. Разглежданият период е типично мъжко време, равнопоставеността между мъжа и жената все още е в зародиш. Според Корана: "Жената не е равна на мъжа!"

В средните векове от развитието на ОИ, харемът е една от привлегиите на султана. Засвидетелствано е с документи, че според султанските предпочитания, съществували хареми с момичета и хареми с момчета. В османското общество било позволено и многоженството. Мъжете с висок социален статус можели да имат отлкова жени, колкото могат да издържат. Най - често броят им не надвишавал четири.
3) градско развитие - урбанизация - белег за модернизация; за османците съществували два варианта за урбанизиране и модернизация:
-> възприемат заварената урбанизирана система; създават значително малко нови населени места; където се създават, не са с военна цел; промени в облика на самия град - строят се джамии, унищожават се църкви и крепостни стени.
-> промяна ролята на града - обвързаност с аграрния и стопански живот.
4) социално напрежение - отношенията между отделните групи(социални, религиозни, икономически); социална мобилност (преход от една група в друга); слабо изразен социален слой, за сметка на Западна Европа; османското общество определя себе си като много по - егалитарно от християнското; управленският елит не е много голям, а данъкоплатците са "стадо". Османското общество може да се раздели на три нива: близки до султана, "падари", "стадо".

Ако трябва да се сравни османското общество с европейското, то последното го превъзхожда по икономика, наука, урбанизация, но отстъпва по социално напрежение. Относно родовата равнопоставеност до средата на XVII век - положението в Европа и в ОИ се припокрива, след това нещата са в полза на европейското общество.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Преценка на османската власт в югоизточна Европа XIV - XIX век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.