Първа Балканска война


Категория на документа: История
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Правно- исторически факултет

Курсова работа по Политическа история на балканските държави

Тема: Първа балканска война

Град Благоевград, 2012г.
Съдържание

1. Навечерието 3,4 стр.

2. Формиране на Балканския съюз 5

2.1. Албанските въстания 5

2.2. Българо-сръбски договор 6

2.3. Българо- гръцки договор 6,7

2.4. Включване на Черна гора в Балканския съюз 7

2.5. Поведението на румънското правителство 8

2.6. Отношението на великите сили 8

3. Първа балканска война 9

3.1. Причини и характер на Първата балканска война 9

3.2. Избухване на Първата балканска война 9,10

3.3. България във войната 10,11

4. Примирие и преговори за мир 11,12

5. Подновяване на войната 12

6. Лондонски мирен договор 12,13

7. Заключение 13,14

* Използвана литература 14
* Приложение 15-23

1. Навечерието:
От началото на ХХ в. вътрешната криза в Османската империя се задълбочава, което предвещава по-нататъшното й разпадане. На нейните балкански територии се раждат нови държави. Християнските държави полагат много дипломатически усилия, за да запазят връзките си с останалото в империята етнически близко население и да го приобщят към каузата си. Но проблемите на Балканите винаги са по-сложни от възможностите на дипломацията. Събитията, които водят през 1908 до нова криза в международните отношения на Балканите, са младотурската революция ,анексията на Босна и Херцеговина и провъзгласяването на независимостта на България.
Тези три събития са взаимосвързани като първото само задейства другите две. Опасявайки се от укрепване позициите на младотурския режим и някои симптоми на засилване на английското влияние в Цариград, Австро- Унгария бърза да осъществи отдавнашното си намерение да проведе анексията като едностранен акт и да постави света през свършен факт. България пък посреща младотурския преврат с неприязън и тревога, защото укрепването на един конституционен режим с участието на националните движения на нетурските народи ще я лиши от основание за намеса. При това, преди да мисли за каквото и да е било друго, България трябва да се освободи от васалната зависимост спрямо Османската империя, останала ѝ в наследство от Берлинския договор. Българското правителство съгласува своята акция с тази на Австро- Унгария: едновременно с анексията на Босна и Херцеговина, Фердинанд провъзгласява независимостта на България.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Първа Балканска война 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.