Първа световна война (1914-1918)


Категория на документа: ИсторияПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
ФИЛОСОФСКО - ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА
ПО
НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

ТЕМА:
ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА
( 1914- 1918г.)

Изготвил: Маргарита Борисова
Специалност: История
Факултетен №: 0909271022

СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Увод
II. Изложение
1. Причини, повод и характер на войната
2. Начало на австро- сръбската война
3. Ход на военните действия ( от 1914 до 1918г.)
4. Мирните споразумения
III. Последици от Първата световна война

През буреносните 1912 и 1913г. Европа е прорязана от първите зловещи светкавици. Те осветяват достатъчно ясно страшната пропаст, към която стремглаво залита старият континент. Противоречията между държавите са дотолкова изострени, че нищо не е в състояние да предотврати последните им гибелни крачки.

Първата световна война се явява логично следствие от цялостното развитие на международните отношения в края на XIX и началото на XXв. В този смисъл важна предпоставка за избухването на войната е обособяването на великите държави в два противостоящи блока. Изключително бързото икономическо развитие на Германия я прави настъпателна на политическата сцена. Стремежът й към колониални владения я сблъсква с Англия и Франция. Желанието й да овладее позиции в Близкия и Средния изток засяга интересите на Англия и Русия. Идеите на пангерманизма плашат непосредствените й съседи. В своята политика Германия е подкрепяна от Австро- Унгария, а Италия договорно се ангажира с тях и така е оформен Тройният съюз ( Централни сили ). Срещу него стои Съглашението ( Антантата ) на Англия, Франция и Русия. По време на Балканските войни нито един от двата блока не успява да се подготви във военно отношение. Към началото на 1914г. Германия и Австро- Унгария вече се чувстват достатъчно силни, за да започнат войната. Те преценяват, че на Англия, Франция и особено на Русия са необходими още няколко години и затова бързат.

Борбата за спечелване на съюзници на Балканите започва още преди 1912г. и отначало Антантата има по- силни позиции. Създаването на Балканския съюз под руска егида е успех, но той не се съхранява напълно. В навечерието на военния конфликт единствено ориентацията на Сърбия към Съглашението и на Турция към Централните сили не буди съмнение. На останалите държави в района предстои да направят своя избор.

1. Причини, повод и характер на войната

Ако трябва накратко да се определят целите на империалистическите държави в Първата Световна война, те могат да се формулират накратко с няколко думи: борба за преразпределение на света. Тъй като с преминаването им в империалистическия стадий на развитие капиталистическите държави предявяват все по- нарастващи претенции за заграбване на нови територии, противоречията между тях се изострят до крайност. В това се убеждаваме, след като се запознаем с конкретните планове на големите капиталистически държави в навечерието на войната.
* Цели на държавите от Централните сили

Германия проектира създаването на една " Велика Германия", която да обхване Австро- Унгария, Балканите, Предна Азия, Прибалтика, Скандинавския полуостров, Белгия, Холандия и част от Франция. Освен това германските империалисти кроят планове и за създаване на огромна колониална империя в Африка и за завоюване на нови земи в басейна на Тихия океан и в Латинска Америка. Допълнително се планират огромни контрибуции от евентуално победените държави. Всичко това трябва да изведе Германия на челно място в борбата за господство в света.

Австро- Унгария се стреми към пълен разгром на Сърбия, към установяване на абсолютното си господство над целия Балкански полуостров и към изолиране на Русия от този район. Привържениците на експанзията на Балканите се надяват чрез присъединяване на нови територии да заздравят неустойчивото вътрешно положение на дуалистичната монархия.

Турция мечтае за териториите на Кавказ, Крим, Египет, Индия, Северна Африка и други арабски земи.

България, която взема също страната на Централните сили, няма империалистически стремежи, а се стреми към разрешаване на своите национални проблеми.
* Цели на държавите от Антантата

Англия разработва подробни планове за създаването на " още по- велика Британия" и за подчиняване в крайна сметка на целия свят на нейното влияние. Главната цел е сломяването на основния опонент Германия, но така че равновесието в Европа да се запази. Освен територии от Турция Англия се надява също да вземе част от германските колонии и др.

Франция възнамерява да си върне не само Елзас и Лотарингия, но и да завземе Саарската област и Рейнската индустриална зона. Тя също се стреми към господство в Европа и с оглед на това планира раздробяване на Германия. Съгласно споразумението Сайкс- Пико от 16 май 1916г. се предвижда подялба на близкоизточните провинции на Турция на сфери на интереси между Франция и Англия. Наред с това се цели и разпускането на многонационалната Австро- Унгария и заемане на част от германските колонии.

Русия се стреми да установи своето господство на Балканите, в Цариград и района на Проливите, да включи в сферата на своето влияние целия Иран. Независимо от поражението си във войната с Япония тя мечтае за пълно господство в Далечния изток.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Първа световна война (1914-1918) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.