Пътят към Голямата война (1870-1918). Триумфът на "световната" икономика.


Категория на документа: История


ПЪТЯТ КЪМ ГОЛЯМАТА ВОЙНА
(1870-1918)
35.Триумфът на "Световната" икономика

1.)Втората индустриална революция
Около и след 1870г. повечето западноевропейски страни и САЩ започнали да настигат Великобритания по пътя на индустриализацията.Техният икономически стремеж бил стремителен,като достигнал невероятни стойности от 5-10% годишно.Нововъведенията следвали едно след друго:електричеството,двигателят с вътршно горене ,технологий за производство на стомана,химическа индустрия,конвейерното производство т.е. сглобяването на материали и части се извършват по непрекъснато движещи се транспортни ленти.Те променили из основи целия производствен процес .Тази индустриална революция изисквала и промяна на търговското и гражданското право.Едно от най-важните нововъведеня било появата на дружества с ограничена отговорност.Капитализмът и предприемачеството станали достъпни за все по-широки слоеве от европейското общество.

Новата икономическа активност се нуждаела от пари,затова трябвало да се преодолее недоверието към книжните пари и установяването на стабилен кредит.Тези пари предизвикали намаляване на лихвените проценти,разширяването на кредита и скокообразно развитие на индустрията.Това била истинска финансова революция,която довела и до създаването на огромни международни банки за финансиране на едрата индустрия.Но отпускането на заеми се превърнало и в мощно политическо оръжие за обвързване на страните длъжници.Великобритания,Франция и Германия били основните заемодатели.Печалбите от заема се осигорявали чрез лихвите ,които страните длъжници плащали в продължение на много години.Най-много заеми били давани на Русия,Швеция,Османската империя,Египет и балканските държави(включително и България)

2.) Глобалният капиталистически пазар
Историята на икономическото развитие на Европа след 1870г. се разделя на два приблизително равни периода :1873-1896г.-период на затруднения ,обезцветяване на парите и депресия;1897-1914г.-периода на невероятен икономически разцвет,който бил наречен от съвременниците си "прекрасната епоха".Това било времето,в което Западът наложил своя контрол върху по-голямата част от света.Въпреки че отделните национални икономики се развивали с различна скорост,,цялостната тенденция била към създаването на един световен пазар снабдяван с европеиски стоки.
След развитите страни само Великобритания показвала известен спад в своето развитие,което се дължало на ранния й старт.Франция макар и да изиставала малко ,постепенно влизала в ритъм.И там започнали да се създават големи индустриални обединения като военните заводи "Шнайдер-Крьозо.Обединена Германия уверено излизала на преден план .Появили се нови материали като стоманата и химикалките,в производството на които тя била безспорен лидер.Електрофикацията била другата област в която Германия нямала равна .През 1915г. тя произвеждала 388 милиона киловата електроенергия-количество което останалата Европа щяла да достигне едва след десет години.Търсенето на индустриялни стоки станало непрестанно поради демографския растеж .Само за периода 1870-1910г. население на Европа се увеличили от 290милиона на 435 милиона души.Друг фактор за голямото потребителсо търсене била нуждата от задоволяване на колониалните пазари.На вътрешните пазари в индустриалните страни господствала конкуренцията между многобройните производители ,което било от полза за консуматорите .Евтиният транспорт доказвал в Европа огромни количества евтина храна от далечни краища на света :аржентинско говеждо,авсралийско агнешко,зърно от Канада и САЩ,плодове и фъстъци от тропиците,в резултат натова цените падали.
3.) Кризи.монополи конкуренция
Пазарната конкуренция имала и отрицателни страни.Свръхпроизводството на и насищането на пазара предизвикали кризи а това довело до отказ от свободната търговия и до въстановяване на протекционизма .Към края на 19 век защитни мита били въведени в Германия; Австро-Унгария,Франция и Русия както и в България при Стефан Станболов(1887-1894).
Друга последица от позорната конкуренция била концентрацията на производството-появата на картелите.Това били монополни обединения на големите производители с цел контрол върху задоволяването на пазара и върху цените на ключовите суровини:въглища желязо и химикали.Те се развили в Германия.Защото подхождали на съществуващите закони разпоредби и на психиката на германеца,кощто не била толкова индивидуалиска.Ново явление в света на икономиката били така наречените тръстове особенно популярни в САЩ.Те отразявали стремежа на финансистите и банкерите инвеститори да контролират отблизо бизнеса и индустрията в които влагали пари.Основният въпрос на който всеобхватните промени следвало да дадат отговор си оставал същият-дали капиталистическата с-ма с нейното бурно развитие в началото на 20 век осигорявала благоденствие за обществото.Отговорът безспорно бил положителен.По стандарт на живот,продължителност на работният ден интензивност на труда работникът в началото на 20 век бил по-добре от когато и да било преди това.Средната класа изживявала своята "бел епок"на благоденствие и сигурност.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пътят към Голямата война (1870-1918). Триумфът на "световната" икономика. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.