Рецензия на историческа статия


Категория на документа: История


Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Исторически факултет
Историческа рецензия

на статията: Морето - неусвоеното пространство в Първото българско царство (автор: Камен Станев)
по дисциплината: Направления в историческата наука

Студент: Албена Димитрова

Фак.№ 90022

първи курс

специалност "История и Философия"

София, 2012

В своята статия "Морето - неусвоеното пространство в Първото българско царство", публикувана в списание "История" (гр. София, брой 2-3, година XV) през 2007 година, авторът Камен Станев показва колко непонятно е морето на българския народ по време на Първото българско царство.
Проблемът поставен в тази статия е бил неколкократно изследван, събрани са много данни, дадени са различни мнения по въпроса - споделя авторът, като се аргументира в своите бележки. Изворите, чрез които се обосновава той се датират от Средновековието до наши дни. Използвани са извори на видни византийски личности като Прокопий Кесарийски , Теофан Изповедник и др.
В началото на статията си, Камен Станев дава уместен пример с българските народни песни, в които рядко е споменавано морето или там където е споменато, образът е представен негативно. Авторът показва разликата между българи и славяни - или как славяните са използвали морето за да нападат и завоюват територии, а българите са го приемали като чуждо и са продължавали да се занимават със скотовъдство, и земеделие. Въпреки че територията на Българското царство е била населявана и от други народи, помогнали на българите в усвояването на много умения (напр. усвояването на византийската техника за направата на обсадни машини и др.), не успели да променят мирогледа и отношението на българите към морето. Дори по време на управлението на Симеон, когато е Златният век за Първото българско царство и България граничела с три морета, той отхвърлил идеята за създаване на български флот, а сключил договор с арабите за използването на техните морски сили. Факт е, че завладяваните крайморски крепости от българския народ не са използвани по предназначение, а са функционирали като обикновени села. Селата разположени на морския бряг останали земеделско-скотовъдни, без жителите им да проявят никакъв интерес към морската шир - казва авторът. Изводът, който той прави е, че морето остава чуждо и непонятно за българите, благодарение на тяхната народопсихология, базирана на техния поминък. Тази незаинтересованост към създаване на морски флот оказала своите тежки последици за Българското царство - падането му под Византийска власт.
Макар и историческа, тази статия е написана на достъпен език, подходяща за по-широка аудитория.
Трудът на Камен Станев представлява една интересна гледна точка по тема, която до сега не е разглеждана в учебниците по история за средните училища. Статията звучи убедително, заради силните доказателства, а именно - богатия набор от извори, упоменати от автора в неговите бележки.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рецензия на историческа статия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.