Реформите на Ататюрк


Категория на документа: ИсторияЮридически факултет

Курсова работа по Съвременна история на Балканите

на тема:

Държавно-политически и културни реформи на Кемал Ататюрк

Изготвил: Марина Димитрова Вукова
Специалност: Международни отношения - 2 курс
Факултетен номер: 11361

Научни ръководители:
Проф. дин И.Илчев
Гл. ас. Х.Беров

гр.София
2013г.

Съдържание:

1.Увод
2.Кратка биография на М.Кемал
3.Преход-Последиците от Първата световна война и ефектът върху Турция
4.Изложение

♦ Политически реформи

♦ Правни реформи

♦ Образователни реформи -секуларизация

♦ Културни реформи

♦ Социално-битови реформи
5.Заключение
6.Библиография

Увод:

Следвайки вековните си традиции Османската империя за дълъг период от време се придържа към един собствен модел на развитие,подчинен изцяло на консервативните норми на исляма,което значително отдалечава страната от все по-модернизиращия се Запад.Но към края на XIX и началото на XXвек на фона на загубилата някогашния си блясък и величие Османска империя монархията и теокрацията в държавата се явяват изчерпани откъм смисъл и съдържание понятия.Все повече изглежда осъзната идеята за необходимост от коренни промени в политическия и обществения живот,които да "размият" разликите между страната,управлявана според повелите на исляма и напредналите западни държави.Именно тук на преден план трябва да бъде изведена фигурата на създателят на съвременна Турция,положил началото на качествено нов етап от развитието й,следван от решителни държавно-политически,правни,културни и социално-битови реформи,насочени както към модернизацията на страната и превръщането й в определящ фактор на Балканите,така и към излизането й на политическата сцена като авторитетна светска държава.Цялото управление на Мустафа Кемал с лансираната амбициозна модернизационна програма е от изключителна важност не само за турския народ,но и за европейците като цяло,защото Турция винаги е била страната,свързваща Европа и Азия както духовно,така и политически.Интересно е да бъдат проследени и анализирани проведените от първия републикански президент на Нова Турция радикални изменения в държавно-политическия и културен,защото те насочват решително и трайно страната към Запада и с това се повлиява и върху развитието на останалите балкански държави.По-късно израз на тази прозападна ориентация става и приемането на Турция като членка на НАТО(1955г.),което до голяма степен се оказва възможно благодарение на реформаторската дейност на Мустафа Кемал.

Кратка биография на М.Кемал:

Мустафа,станал по-късно известен с името Кемал Ататюрк,е роден в Солун през 1881г. в скромно семейство.На 17-годишна възраст той остава сирак,бил отгледан от майка си Зюбейде ханъм.Без нейното съгласие през 1893г. Мустафа се записва във военното училище в Солун.Там,съобразно турския обичай,преподавателят му дава второто име и така той става Мустафа Кемал.През 1895г. продължава образованието си във Военната академия в Манастър,а през март 1899г. се записва във Военния колеж в Истамбул,който по това време е един от главните центрове на тайната опозиция в страната.Годините на някои от най-необузданите репресии на султан Абдул Хамид съвпадат с годините,прекарани от Мустафа Кемал във Военния колеж.Именно в тази среда той започнал да осъзнава случващите се "лоши неща" в политиката и администрацията на държавата и това бива предопределящо за бъдещето на решителния лидер.*

През 1906г. заедно с неколцина приятели М.Кемал образува тайна опозиционна група като предполага се,че играе някаква роля в младотурските движения в Солун.През 1907г. е повишен в чин майор.След революцията(1908г.) той за известно време се отдава на военната си кариера.
*-М.Кемал намира достъп до подобни опозиционни идеи благодарение на другаря си Фехти в Манастър

По време на голямото британско настъпление през 1915г. с поверената му "почти несъществуваща" 19-а дивизия,Мустафа Кемал играе изключително важна роля в успешната отбрана на Проливите.За него това е победа,носеща след себе си повишение и слава ..,но и преместване на далечния източен фронт,което донякъде омаловажава един победител и национален герой.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реформите на Ататюрк 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.