Римската империя


Категория на документа: История
ДЕПАРТАМЕНТ ИСТОРИЯ

РЕФЕРАТ

ТЕМА:
"Римската империя и варварските нашествия през ІV - VІІ век. Формиране на средновековните държави"

HISB005 "История на Средновековна Европа"

Преподавател:
Доц. д-р Ц. Чолова

Изготвил:
Ирена Цветанова Александрова,
факултетен номер № f67295

Специалност:
История, политика и религия

гр. София
2013 год.

Светът на Средновековието е обхванал дълъг период на многобройни събития. С раждането на Средновековна Европа човечеството се предвижвало напред с развитието на материалната и духовна култура.

Античният свят се хвалил с висок културен стандарт, който се наблюдава и през новото време на историята, като наука.

През ІV - VІІ в. "Великото преселение на народите" унищожава много постижения на античната цивилизация. В хода на този период са унищожени много паметници, робовладелски взаимоотношения, търговията и занаятчийството са в застой, занемарена е Римската пътна мрежа, както и раннохристиянската църква, следствие на което се наблюдава и културен упадък.

В зората на средновековния свят се сформират нови държави наричани "варварски".

Знаменитост на средновековието е възникването и развитието на нови форми на икономически и обществен живот, класова борба, остри политически и идеологически стълкновения, буржоазни революции.

За разлика от предишните периоди на историята с проявите на феодално насилие, невежество, религиозен фанатизъм - клади, инквизиция, Средновековието е паметно свободомислие и израз на социални въжделения в човешката история.

Израз на тази човешка история се намира в грандиозните въстания на селяните против феодалите и църквата, драматичните борби на гражданите с феодалните сеньори, развитие на крепостните съоръжения, въоръжението и бойното изкуство, масови еретически движения, които са първите прояви на свободомислие и социален копнеж.

Историческият път на Средновековието е родил забележителни поетически творби, паметници на народното творчество, прекрасни образи на архитектурата, живопис и поезия, зачатъци на пробуждаща се научна мисъл.

Обществото на феодалния строй в периода на средновековието е отразено с голям брой писмени исторически извори.

Източници на тези извори са археологическите паметници, които са най-ярките представители чрез изобразително изкуство - живопис, скулптури. Интерес на историческите находки са също архитектурата на паметниците, битовите предмети, монети - израз на паричното обръщение.

Видовете средновековни извори се разделени на документални, юридически, повествователни, фолклорни, литературни произведения и др.

Християнското учение през І - ІVв. Е тълкувано и преработено от ерудирани и високообразовани писатели, които Църквата нарича светци. Най-изявени са Климент Александрийски, Августин Блажени, Василий Велики, Йоан Златоуст. Техните съчинения, антична философия и наука са съобразени с каноните на християнското учение.

Наличието на феодализъм при средновековните различни народи и страни е хронологичен период. Европейският континент навлиза в епохата на Средновековието постепенно, стартирането му започва с рухването на робовладелската Западна Римска империя - V век.

Изострянето на вътрешната криза с класовата борба на робовладелския строй в държавата, прави Римската империя лесна плячка на варварското нахлуване от германски и славянски племена.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Римската империя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.