Робството в Римската империя


Категория на документа: История


Всяка основна класа се деляла на няколко съсловия: от робите започнала да се отделя малка група образовани мъже използвани за учители, архитекти, актьори, а също така и квалифицирани занаятчии.

В класата на дребните собственици влизали - селяните на село, дребните занаятчии и търговците в града.

Класата на робовладелците се включват: римския нобилитет, муниципии и провинциална аристокрация.

В нобилитета влизат най-богатите и знатни патрициански и плебейски родове. Нобилите били избирани в сената и на други отговорни държавни постове. Римският нобилитет бил управляващо съсловие, конничеството се смятало за търговско-финансовата аристокрация.

С пълни политически права в римската империя се ползвали само римските граждани, ала те били много малко част от населението.

4.Изводи

Хората често обръщат поглед назад към миналото и правят равносметка на изминали събития, процеси на развитието на историята. Не прави изключение в това отношение еволюцията на икономиката. Макар че в сферата на икономическото образование напоследък съществува тенденция към известно подценяване на историята на икономическата мисъл, в науката интересът към тази проблематика е неизменен. Както в предходни епохи, така и през последните десетилетия с неотслабващ интерес продължават да се правят анализи и оценки на отделни епохи и империи, каквато е Римската. Към края на века усилията се насочиха към по-мащабни обобщения. Не е възможно да се анализира еволюцията на икономиката, ако се пренебрегнат измененията в обективния стопански свят . Стопанското развитие и особено неговите резултати - новите икономически реалности в света, насочват неизбежно изследователя, занимаващ се с история на икономическата еволюция, към осъзнаване, че в крайна сметка най-голямо внимание при изучаване на еволюцията на икономическите идеи заслужава развитието на теорията на пазарната икономика.

ИЗТОЧНИЦИ

1.http://www.classicsunveiled.com/romel/html/slavery.html
2. http://www.unrv.com/culture/roman-slavery.php
3.История на Древния Рим - София 1976

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Робството в Римската империя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.