Спартак


Категория на документа: История


СУ Св. Климент Охридски
Катедра Класическа филология

Спартак
Трета робска война

курсова работа
по академично писане

I курс, Класическа филология
Фак. номер

София, 2013г.

Съдържание

1.Увод ................................................................................................ 3
2. Робските въстания в Рим ............................................................. 4
3.Спартак - произход ........................................................................ 5
4. Въстанието на Спартак ................................................................. 6

4.1. Предистория ...................................................................... 6

4.2. Начало на въстанието и реакция на Рим ......................... 7

4.3. Спартак срещу Марк Крас ................................................ 8

4.4. Потушаване на въстанието ............................................... 9
5. Заключение .................................................................................... 9
6. Библиография .............................................................................. 10
7. Приложения ................................................................................. 11

Увод

Тази курсова работа има за цел да представи живота на един тракиец, останал в историята въпреки своето поражение. Спартак (прилож. 1) е целеустремен, смел, харизматичен водач на безправните, който оставя своя отпечатък в римската, а и европейска история. Въпреки оскъдните сведения, с които разполагаме за неговото битие и произход, образът му продължава да вълнува съвременните анализатори на Древен Рим.

Изложението в тази работа е посветено на този сравнително кратък, но затова пък знаменателен период от римската история. Без значение от своята загуба Спартак е един от най- умелите пьлководци в античната древност. Войната водена от него е обект на големи изследвания. Въпреки че тази борба започва като бунт Спартак успял скоро да създаде цяла армия, която промеила мащаба на начинанието и превърнало армията в конкурентноспособна на римските легиони.

Дори самият опит на някой да се изправи срещу силните римски войски, трябва да бъде разглеждан като подвиг. Именно и поради тази причина той не бил прекъснат в зародиш, тъй като римляните не предполагали, че в лицето на Спартак трябва да разпознаят един достоен противник и подценли този велик въстаник.

Робските въстания в Рим

Продължителните завоевателни войни увеличили броя на робите в Рим. Робите в Античния свят били основни производители на материални блага. Това се отнасяло в най-голяма степен за Рим. Борбата между онеправданите и техните господари намерила израз в избухването на няколко големи робски въстания. Войните за земи и роби, които Рим водил през цялата си история, обогатили в различна степен отделните съсловия на римската господстваща класа. Това било причина борбата между свободните римляни да прераства в граждански войни.

Към II - I в.пр. Хр. противоречието между робовладелци и роби достигнала достигнало до своя връх. Робите давали израз на гнева си като демонстрирали незаинтересованост към труда във всеки удобен случай, в отсъствие на своите надзиратели, често бягали от своите господари. Бремето на робския труд и унижение било неимоверно. Така избухват и първите бунтове и въстания на роби срещу техните римски господари. За по-малко от век робите в Рим вдигнали три големи въстания. Първото от тях избухнало на остров Сицилия и продължило 6 години.То заемало място едновременно в два центъра, като обединението на силите на онеправданата класа било причина те да постигнат първоначален успех срещу римляните. Те избрали свой цар и се опитали да изградят собствена държава, но не успели. Войските им били разбити от римските легиони. В края на II в.пр. Хр. на о. Сицилия избухнало второ голямо въстание, което също било потушено.

Положението в Рим през I пр.Хр. за първи път е така сложно и критично, вътре в републиката бушува жестока социална борба. Паралелно с нея неприятностите се трупат заради вредите от пиратството. И точно в този момент на италийския полуостров започва най-голямото въстание през древността.

Спартак - произход
Предистория
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Спартак 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.