Сравнение между Египет, Месопотамия, Елада, Древен Рим


Категория на документа: История


Сравнение между:
Египет , Месопотамия,Елада,Древен Рим (Реферат)

Още от древни времена са съществували различни политически, социални, икономически и културни различия между обществата.

I. Сравнение на политическата система това са различията в управлението на държавите.

1. В древен Египет политическата система е монархия начело с "фараон". При монархията властта е централизирана и се предава по наследство. Фараонът има пълната власт и притежава всичко и всички, той бил смятан за бог. Нищо не ограничавало неговата власт, освен отговорността му към народа . Той има чиновнически апарат, който му помага за управлението.

2. Месопотамия е съставена от градове-държави, като всеки град има отделен владетел наречен "лугал" т.е цар. Той притежавал политическа, религиозна и военна власт. Царят имал морални и материални задължения към народа си, за които както и за управлението на града, отговаряли негови служители.

3. Елада е най-старата европейска цивилизация. В 8-7 в пр. Хр в гръцкия свят се появили градове-държави, така наречените "полиси". Полис е общество на свободни земеделци - управлявано от "народно събрание", в което имали право да участват само гражданите - тези които притежавали земя. Елада е "демокрация" и най-голямото благо на елина е било свободата му. По- късно развитието и колониалната политика на полисите, променили тяхното управление от демокрация в "тирания", при нея властта била централизирана в ръцете на един човек.

4. Древен Рим в началото бил република, а нейният висш орган бил сената. През първи век пр. Хр. започва първата гражданска война между патриции и плебей, след нея политическата система се променя от република в "диктатура". По късно след втората и третата граждански войни формата на управление става "триумвират", което е управление на трима души в съюз. След разпадането на втория триумвират, Октавиан наложил управлението "принципат", т.е той бил император в тогата на сенатор или монарх, който не демонстрирал властта си, а Рим станал империя.

II. Социална система - това е разграничението на хората в обществото.

1. В Египет на върха на социалната пирамида стоял " фараона", под него са "номарсите" - областни управители и "жреците" - наместниците на боговете, след тях били "администрацията" и "армията", а в дъното на социалната пирамида са земеделци, скотовъдци и занаятчии.

2. Социалната система в Месопотамия много приличала на тази в Древен Египет, начело бил "Владетел", но под него нямало жреци и областни управители. Владетелят е наместникът на бога, а под него имало множество служители, които му помагали в управлението. В основата на социалната система са гражданите на градовете - държави.

3. В Елинските градове- държави разделението е на "граждани" - те можели да участват в управлението и "неграждани" - без право на участие, тази прослойка се разделяла на свободни занаятчии и роби.

4. Римското общество в епохата на републиката е разделено на "свободни" и "роби" - според римското право робът не е човек, а вещ притежавана от собственика си. Робите, заедно с чужденците, жените и децата са в основата на социалната система, след това са "римските граждани" - патриции, плебеи и свободни мъже, а над тях са "магистратите" и най-висш е "сената".
Римското общество по време на империята се състои от "роби" и "римски граждани", които се делят на "плебс" - народ и "сенатори и конници".

III. Икономическа система

1) В Египет най-разпространено е земеделието.
2) В градовете на Месопотамия, за разлика от останалите земеделски по характер общества, най-голям дял са имали търговията, занаятчийството, лихварството и корабоплаването.

3) В Елада най-развити са били земеделието, търговията и корабоплаването.

4) В Рим водещи са били търговията и земеделието.

IV. Религия

1) В Египет изповядваната религия е "политеизъм" - вяра в много богове. Най- висшият е бога на слънцето - Ра или Амонра, богините Изида и Нут, боговете Анубис, Хор, Хапи и много други. Освен това е разпространен и "тотемизмът"- почитане на животно тотем. Египетските богове са изобразявани с човешки и животински елементи по тях.
2) Подобно на египтяните и хората в Месопотамия почитали и се молели на множество богове. Почти всеки град имал свои богове покровители, по-късно сред тях се отделили трите божества Ану, Енлил и Еа, които олицетворявали небето, въздуха и водите. За разлика от Египет боговете в Месопотамия били изобразявани като хора.

3) В древна Елада също изповядвали "политеизъм", в гръцката религия хората и боговете стояли много близо един до друг. В Елада безсмъртните имали човешки вид, както и човешки чувства и слабости. Боговете живеели на Олимп, като най-силният е Зевс - владеел небето, Посейдон - владеел моретата, а бога на подземното царство се наричал Хадес. Земята била общо владение на останалите богове: Афродита - любовта, Арес - войната, Атина - мъдростта, Артемида- лова. Освен боговете гърците почитали и свръхестествената сила и мъдрост на "героите", за подвизите на които се разказвало в митовете.

4) В Рим имало свобода на религиите, завладените народи можели да почитат боговете си стига да са предани на империята и да почитат култа към императора.

V.Култура

1) В Египет изповядваната религия е "политеизъм" - вяра в много богове. Най- висшият е бога на слънцето - Ра или Амонра, богините Изида и Нут, боговете Анубис, Хор, Хапи и много други. Освен това е разпространен и "тотемизмът"- почитане на животно тотем. Египетските богове са изобразявани с човешки и животински елементи по тях.Те са вярвали в задгробния живот и затова фараоните още приживе са са строяли гробниците си-пирамиди.

2) Подобно на египтяните и хората в Месопотамия почитали и се молели на множество богове. Почти всеки град имал свои богове покровители, по-късно сред тях се отделили трите божества Ану, Енлил и Еа, които олицетворявали небето, въздуха и водите. За разлика от Египет боговете в Месопотамия били изобразявани като хора.

3) В Древна Елада елинът живеел и творял.В полиса е стоял в ангората,където е стоял в народното събрание,бил в храмовете, където принасял жертви за своите богове, бил на стадиона и в театрите където се забавлявал. Животът му минавал извън къщата, която била предоставена на жената. Изключително внимание елините отдавали на словото.Например в Народното събрание добрия оратор можел да обърне в своя полза нещата. Тук също изповядвали "политеизъм", в гръцката религия хората и боговете стояли много близо един до друг. В Елада безсмъртните имали човешки вид, както и човешки чувства и слабости. Боговете живеели на Олимп, като най-силният е Зевс - владеел небето, Посейдон - владеел моретата, а бога на подземното царство се наричал Хадес. Земята била общо владение на останалите богове: Афродита - любовта, Арес - войната, Атина - мъдростта, Артемида- лова. Освен боговете гърците почитали и свръхестествената сила и мъдрост на "героите", за подвизите на които се разказвало в митовете. Елада е родината на философията, олимпийските игри, театъра,и драмата и на комедията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение между Египет, Месопотамия, Елада, Древен Рим 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.