Сравнителен анализ на учебното съдържание


Категория на документа: История


- Библиографски данни - и двата разглеждани учебника са с обощото название "История и цивилизация" за 7 клас, но се отличават само по отношение на издателствата си - "Булвест 2000" и "Просвета Азбуки".
Авторския колектив на История и цивилизация за 7 клас на издателство "Булвест 2000" е представен от Васко Арнаудов, Цветан Цветански и Екатерина Михайлова, а на История и цивилизация за 7 клас "Просвета Азбуки" - Диляна Ботева, Румяна Кушева и Маргарита Димова. По отношение на авторския колектив и на двата учебника, трябва да се отбележи, че и двете издателства са заложили на имената на авторитетни преподаватели от Софийския университет " Св. Св. Климен Охридски" - като доц. дин. Диляна Ботева, проф. д-р Румяна Кушева и д-р Маргарита Димова. Несъмнено издателство "Просвета Азбуки"е подбрал авторски колектив имащ дългогодишен опит в областта на историята, хора ерудити, имащи поглед върху науката и нейните проблеми, както и върху проблемите в училище. Като пример за това може да се посочи доц.дин. Диляна Ботева. Тя е университетски преподавател в Софийския университет в катедрата по Стара история, тракология и средновековна история. Освен нейните научни постижения и опит в областта на историята е важно да се отбележи, че тя е и автор на няколко учебници и учебни помагала като:

1. Христоматия по тракология. Том 2. Съставители М. Тачева и Д. Ботева, София: Heron Press, 1998, 264 с.
2. История за 7-ми клас. Авторски колектив в състав: М. Димова, Д. Ботева -Боянова, Р. Гичева-Меймари. София: Просвета, 2002.
Освен нея като известно име изпъква и проф. д-р Румяна Кушева. За нея е характерно, че е не само университетски преподавател , но и има редица публикации и опит в областта на Методиката на историята, автор е и на редица учебници, учебни помагала, методически разработки и др.:

Учебници
Митев, П., Р. Гаврилова, Р. Кушева. История и цивилизация за 5. клас. С., Просвета, 2006.
Кушева, Р., Р. Пенин. Човекът и обществото - учебник за 4. клас. С., Булвест 2000, 2005.
Кушева, Р., Р. Пенин. Човекът и обществото - учебник за 3. клас. С., Булвест 2000, 2004.
Марков, Г., Р. Кушева, Б. Маринков. История и цивилизация за 10. клас. С., Просвета, 2001.

Учебни помагала
Кушева, Р., В. Янчев, Г. Якимов, М. Груев. История и цивилизация за 6. клас. С., Азбуки - Просвета, 2006.
Гаврилова, Р., П. Павлов, Р. Кушева. История и цивилизация за 5. клас. С., Просвета, 2006.
Пенин Р., Р. Кушева. Човекът и обществото - учебник за 4. клас. С., Булвест 2000, 2005.
Кушева, Р., Р. Пенин. Човекът и обществото - учебник за 3. клас. С., Булвест 2000, 2004.
Марков, Г., Р. Кушева, Б. Маринков. История и цивилизация за 10. клас. С., Просвета, 2001.
Дойнов, Д., М. Тодоракова, Р. Кушева. История на българския политически живот. Извори. Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2000, с. 374-404; 633-639.
Кушева Р. Учебна тетрадка по история и цивилизация за 6. клас. С., Азбуки - Просвета, 2007.
Кушева Р. Учебна тетрадка по история и цивилизация за 5. клас. С., Просвета, 2006.
Кушева Р., Р. Пенин. Човекът и обществото - учебна тетрадка за 3. клас. С., Булвест 2000, 2004.
Пенин Р., Р. Кушева. Човекът и обществото - учебна тетрадка за 4. клас. С., Булвест 2000, 2005.

Методически разработки
Кушева, Р. Книга за учителя по история за 6. клас. С., Просвета, 2006.
Кушева, Р. Книга за учителя по история за 5. клас. С., Просвета, 2006.
Кушева, Р., Р. Пенин. Човекът и обществото - ръководство за учителя за 4. клас. С., Булвест 2000, 2005.
Кушева, Р., Р. Пенин. Човекът и обществото - ръководство за учителя за 3. клас. С., Булвест 2000, 2004.
Кушева, Р. Умения за работа с изображения при историческо изследване. - В: Трети национален исторически конкурс 2003-2004. С., 2003, 18-20.
Кушева, Р. Предизвикателствата, пред които се изправяте и ключовете към Вашия успех. - В:Дарители и дарителство: благотворителство, съзидание, напредък.2001-2002, 47-48.
Докато авторския колектив на втория разглеждан учебник на издателство "Булвест 2000" имат главно опит в писането основно на учебникарска литература като Цветан Цветански, автор на учебници по история и Васко Арнаудов - главен асистент в Софийския университет "Св. Климент Охридски" в катерата по История на Византия и балканските народи.
Цв. Цветански, Ив. Вaйсoв, История на Стария свят за 7 клас. София, 1994 г.
Васко Арнаудов
Записки по праистория и античност, ч. I-II. София, 1992-1993 (в съавторство с Д. Попов и Цв. Цветански)
История на Стария свят. София, 1994 (учебник по история за 7 клас)
Атлас по история на Стария свят. Сoфия, 1995 (в съавторство с Ив. Вaйсoв, Цв. Цвeтaнски).

Издателство "Булвест 2000" ООД е частно издателство основано през 1990 година. Главната цел на неговата издателска политика е създаването и публикуването на учебници и учебни помагала за деца, ученици и студенти. През изминалите години то се наложи като едно от водещите на пазара в България. По отношение на неговата репутация трябва да се отбележи че то предлага учебници и учебни помагала отговарящи на Държавните образователни изисквания които са официално одобрени от Министреството на образованието, малдежта и науката в България.

"Просвета Азбуки"- издателство Просвета е създадено на 15 февруари 1945 г. то е едно от най - утвърдените издателства на пазара в България. Издателството се изгражда по образеца на първите български издателства. До 1948 година то осигурява предимно учебници за общообразователните училища, техникумите, професионалните училища и институтите за начални и прогимназиални учители. Това става чрез пряко възлагане на автори и художници. През същата година се създава самостоятелно Държавно издателство "Народна просвета" с печатница.
В края на петдесетте години за издателите става очебийно изоставането в качеството на българските учебници в сравнение с развитите страни. Те проявяват находчивост и изобретателност, за да избегнат наложените идеологически бариери, и се снабдяват с учебници и научнопопулярна литература от Франция, Финландия, Испания, Италия, САЩ и дори Япония. Редакторите на издателството организират вътрешна сравнителна изложба на учебници на "Просвета" и учебници от други страни. Поканени са държавни ръководители да я разгледат. Сравнението не е в полза на българските. Става ясна необходимостта да се подобри списването на учебниците, тяхното оформление и печат.
И двата разглеждани учебника са предназначени за ученици от прогимназията. Основните им характеристи са - формат - 220х280 Булвест 2000, 60Х09/8 - Просвета Азбуки , тегло 0.500 гр.- Булвест 2000, 0.470 гр- Просвета Азбуки., обем ,192 страници, цена - 24.00 - Булвест 2000 и 23.45 лв - Просвета Азбуки., година на издаване - 2007г.
Комплектът по История и цивилизация за 7 клас на издателство Просвета Азбуки съдържа - учебник, учебна тетрадка, книга за учителя, СD, мултимедиен диск, тестови задачи, работни листове, а този на Булвест 2000 съдържа - учебник, учебна тетрадка, книга за учителя и СD.

ІІ. Тематична концепция на учебника:
Учебникът по История и цивилизация е основен източник на знания за учениците. Затова от голямо значение е не само неговата съдържателна, но и функционална страна. Той има важни образователни и възпитателни функции. От една страна разкрива основите на историческата наука и нейните съвременни постижения, а от друга подпомага учениците в осмислянето на фактите и явленията, допринася за възпитаването у тях на високи нравствени добродетели, за създавенето на естетически критерии, за формирането му като съзнателна и активна личност.

Степен на съответсвие на учебното съдържание с изискванията на учебната програма:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на учебното съдържание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.