Сравнителен анализ на учебното съдържание


Категория на документа: История


http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/educational_programs/7klas/history_7kl-expanded.pdf
www.prosveta.bg
www.bulvest.com

- Арнаудов В., Цветан Цветански, Екатерина Михайлова, История и цивилизация за 7 клас, изд. Булвест 2000, София 2007 г.;
- Димова М., доц. дин Диляна Ботева-Боянова, проф. д-р Румяна Кушева, История и цивилизация за 7 клас, изд. Просвета Азубки, София 2007;
- Кушева Р. , Методика на обучението по история, изд. Парадигма, София 2000 г;
- Михайлова В., Милена Васева, Книга за учителя за 7 клас, изд. Просвета, София 2007г.;

- Табакова Кр. , Мексико-България. Образователни паралели., София ., 2003,
- Шопов Й, М. Радева, Проблеми на обучението по история, изд. университетско издателсвто "Св. Кл.Охридски", С. 1993;
- Шопов Й, Методика на обучението по история. Теория и образователни технологии, Благоевград, 1996 г.;

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на учебното съдържание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.