Средновековие


Категория на документа: История


ИЗВОРИ ЗА СРЕДНОВЕКОВИЕТО В БЪЛГАРИЯ

ПЪРВА ТЕМА
СЛАВЯНИ
ПЛИНИЙ СТАРИ - римски историк "Естествена история" - споменава славяните като "венети"
ТАЦИТ - римски писател "Германия" - също споменава "венети"
КЛАВДИЙ ПТОЛЕМЕЙ - "География" - поселенията на венетите
ЙОРДАНЕС - "История на готите" - българите опустошават Илирик (във Византия)
ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИ - (първата половина на VІ в.) "История на войните" - съобщава за начина на живот на анти и славини, за славянин Хилвудий, който е на византийска служба, за участието на анти и славини във византийската войска в Италия, за нашествието на славяните в Тракия през 545 г., за опустошаване на Илирик от славяните през 548 г., за славянски нападения на Балканския полуостров прз 549-550 г.
Прокопий има още две произведения "Тайна история" и "За строежите"
ЙОАН МАЛАЛА - "Хронография" - славянски нахлувание в Тракия
МЕНАНДЪР - "История" - дава дведения за славяно-аварските отношения
ЙОАН ЕФЕСКИ - "Църковна история" - сведения за славянските нападения в Тракия през втората половина на VІ в.
МИХАИЛ СИРИЙСКИ - "Хроника" - сведения за нападения на славяни и авари на Б. п-в през 584 г.
СТРАТЕГИКОН НА ПСЕВДОМАВРИКИЙ - края на VІ и началото на VІІ в. - трактат за военното изкуство. Описва нравите обичаите, военното изкуство на варварите (вкл. славяните), с които воюва Визавния
ПАСХАЛНА ХРОНИКА - първата половина на VІІ в. - сведения за обсада на Константинопол от славяни и
ДЕЯНИЯТА НА СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ - разкази за подвиците на светеца по защитата на гр. Солун. Има сведения за периода от VІ до ХІІІ в. Дава сведения за 5-те славянски нападения срещу града, за военната техника и военното изкуство на славяние, чрез това и за нивото на производителните сили.
- Първо нападение - 597 г.
- Втора нападение - 609 г.
- Трето нападение - 620 г.
- Четвърто нападение - 622 г.
- Пето нападение - 645-647 г.
ПРАБЪЛГАРИ(пб)
АНОНИМЕН РИМСКИ ХРОНОГРАФ ОТ 354 г. - първото писмено сведение за пб.
МОЙСЕЙ ХОРЕНСКИ - "История на Армения" (края на ІV и началото на V в.) - за поселенията на пб на север от Кавказ
ПАВЕЛ ДЯКОН (VІІІ в.) - "Римска история" и "История на лангобардите" - сведения за нападения на пб срещу лангобардите на Балканския п-в.
ЙОАН АНТИОХИЙСКИ (VІІ ИЛИ VІІІ в.) - автор на всемирна хроника. Соъбщава, че пб стават съюзници на византийците през 480 г.
МАГНУС ЕНОДИЙ - "Похвално свлово за крал Теодорих" - за отношенията между пб и остготите в края на V и началото на VІ в.
КОМЕС МАРЦЕЛИН (края на V и началото на VІ в.) за взаимоотношенията на пб с Византия през първата половина на VІ в.
ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИ - сведения за утигури и кутригури, заселване на кутригури в Тракия със съгласието на Юстиниян І Велики
ЙОАН МАЛАЛА (края на V - почти до кроя на VІ в.) - "Хронография" - за пб нахлувания в Скития, Мизия и Тракия
МЕНАНДЪР ПРОТЕКТОР (VІ в.) - "Пратеничеството" - сведения за пб в Приазовието и Прикаспието
МИХАИЛ СИРИЙСКИ - сведения за пб и Византия в края на VІ в.
ТЕОФАН ИЗПОВЕДНИК (втората половина на VІІІ и първата половина на ІХ в.) - "Хронография" - битки между пб и ромеи, пб и авари в Снгидунум (Белград)
"СТРАТЕГИКОН" НА ПСЕВДОМАВРИКИЙ - военното изкество, нравите и обичаите на пб.
ПАТРИАРХ НИКИФОР (ІХ в.) - "Кратка хронография" - сведения за пб военно-племенен съюз "Велика България"
ДЕЯНИЯТА НА СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ" - сведения за пб на Кубер в Македония
ОБРАЗУВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (края на VІІ - средата на ІХ в.)
ТЕОФАН ИЗПОВЕДНИК - "Хроника" - сведения за образуването на държавата
ПАТРИАРХ НИКИФОР - "Кратка хроника" - сведения за образуването на държавата
НАДПИСИ върху най-ранни печати на български ханове и на славяни и пб на византийска служба (VІІ-VІІІ в.)
МЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ХАНОВЕ - първият български летопис. Съставян е на два пъти - през времето на хан Аспарух и през втората половина на VІІІ в. Има версия, че първоначално написан на гръцки под формата на каменен надпис. При цар Симеон е преведен на славянски.
АКТОВЕ НА ВСЕЛЕНСКИЯ СЪБОР ОТ 681 г. - спомнава се за поражението от пб при Онгъла
ХРОНИКА НА ТЕОФАН ИЗПОВЕДНИК - за взаимоотношенията между Б-я и Византия през VІІ-VІІІ в.
НАДПИСИ ВЪРХУ МАДАРСКИЯ КОННИК - за взаимоотношенията между Б-я и Византия през VІІ-VІІІ в.
ВИЗАНТИЙСКИ АНОНИМ - за взаимоотношенията между Б-я и Византия през VІІ-VІІІ в.
"ХРОНИКА" НА МИХАИЛ СИРИЙСКИ - също
ТЕОФАН ИЗПОВЕДНИК - "Хроника" - сведения за българската история през първата половина на ІХ в. - за нападението и отнемането на заплатите на византийските войници в Струмската област (809 г.)
АНОНИМЕН ВАТИКАНСКИ РАЗКАЗ - за разгрома на Никифор на 26 юли 811 г.
ТЕОФАН ИЗПОВЕДНИК (втората половина на VІІІ и първата половина на ІХ в.) - "Хронография" - за походите на хан Крум срещу Византия след 811 г. до смъртта му
МИХАИЛ СИРИЙСКИ "Хроника" - за похода на Никифор срещу Плиска 811 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Средновековие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.