Същността и структурата на големите имперски системи на Древния Изток


Категория на документа: История


Развитието на социално-икономическите отношения в Китай премивава през три етапа. Първият обхваща времето от средата на I хил. пр. н. е. По това време железните оръдия на труда навлизат в употреба, което води до напредък в производството. Появяват се едри предприятия в занаятчийското производство и минно-металургичната промишленост, в производството на коприна, стоков превоз и др. Продължава да се ползва робски труд. Появили се богати търговци.

В средата на IV в. пр. н. е. важно значение имат реформите на сановника Шан. Периодичното общинно преразпределение на земята е премхнато и еразрешено "да се обработва земя в неограничени размери". Това било в полза само на заможните домакинства. Земята става обект на свободна покупко-продажба. Ускорява се разпадането на селските общини и разоряването на голяма част от общинниците. Заради данъчната реформа селяните били разорени.

През втория етап изпъква времето от 221 г пр. н. е. до последните императори на старшата династия Хан. Нарастват едрите
земевладения на висшите и средните представители на военно-административната йерархия. Води се агресивна външна политика.
Много от предприятията се появяват на основата на държавен монопол върху производството и продажбата на сол, желязо и монети. И в Китай, както и в Индия робският статут остава неустановен. Премаханати са вътрешните митнически прегради и е установена свобода на вътрешната търговия.. Установени са
единни за страната мерки и теглилки, както и единна монетна система. На градските пазари широко преобладава размяната на стока срещу стока. И в този етап не се стига до развитие на робовладението.

Последния етап обхваща от I до III в. от н. е., временно овладяла поредицата от въстания- Младшата
династия Хан. Осъществени са успешни походи срещу хуните, северната част на Виетнам, Туркестан и др. Робовладението отмира. След масови въстания в началото на III в. Китайската империя се разпада на три държави.

Тези древни империи са дали голям принос за икономическото развитие на Света. От всички намерени документи личи развитие в технологиите, опитомяването на животни, развитие на най- различни занаяти, култивиране на расения и продукти, строителство в голям мащаб, големи плавателни средства (кораби), напредък в архитектурата и много други. Известни са и много технически средства, свързани с военното изкуство и завоеванията, оръжията. От голямо значение за всички нас са постиженията на древните цивилизации и в Икономическото развитие.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същността и структурата на големите имперски системи на Древния Изток 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.