Управлението на Антонините


Категория на документа: История


 УПРАВЛЕНИЕТО НА АНТОНИНИТЕ

След убииството на Доминициан за император бил издигнат един от сенаторите по онова време Марк Кокцей Нерва.След него започнала династията на Антонините,като е едно изклиучение императорите били наследявани чрез осиновяване а не чрез пряко родство както при другите династии.

Нерва(96-98г)В деня на убииството на Домициан сенатът номинирал за император Нерва.По онова време Нерва СЕ УКРИВАЛ в Галия от репресиите на Доминициан с възтанието на Сатурнин.По произход Нерва принадлежал към старата сенатска върхужка като родът му водел началото си от Нарния в Умбрия.Краткото управление на Нерва се характеризира като пълно съгласие с сената.нерва пръв успял да налага наказания на сенаторите без решение на сената което било последвано и от мн от следващите императори.Тои дал амнистия на преследваните и осъдени от Доминициан и наказал неговите доносници.Нерва укрепил и финансовото положение в държавата и предприел редица действия в полза на широките слоеве на римския плебс.
Вътрешната политика на Нерва се отличавала с прокарването на аграрен закон с които мн бедни граждани били оземлени и с създаването на алиментарен фонд.Тои представлявал спесиална система за оказване на помощ в изхранването на бедното население и на възпитаването на техните деца,този принцип е продължен и от следващите императоти от Антонините.
Нерва бил издигнат от сената но нямал подкрепата на преторианците и на боенните среди което създавало опаснност както за властта му така и за живота му.
Тои умира от ест смърт през януари 98г.

Траян(98-117г.)-Тои бил номиниран за император от Нерва като наместник на горна германия.Тои произхождал от средните слоеве на римското общество и имал добри отношения с сената.Траян става наи почитаният император от сената за целият период на ранната империя.Сената му дал титул ,,Наи добър принцепс''.
Политиката му с сената била твърне премерена и не довела до противоречия и опозиция.Той попълвал сената с представители предимно на аристокрацията от източните провинции.Вътрешната му политика се отличавала с развитието на институциите бъедени от Нерва.Много активна била външната п олитика на Траян.Римската външна политика от времето на Август до Траян се отличавала с предимноотбранителни дейности за запазване на статуквото по римските граници.Новите завоевания била малко сравнения с предходните времена.

АДРИАН(117-138г)-Според източници Траян определил чрез осиновяване като свои наследник Адриан .Тои е отразен в писмените източници не само като опитен военоначалник и администартор но и като интелигентен в сравнение с мн от другите императори по онова време.Тои се занимавал с философия и изкуства и около него ималко широк кръг творци,известен е като поклонник на гръцката култура.
Вътрешната политика на Адриан се отличавала с стабилност на обществените отношения в италия и в голяма част от провинциите.Тои разширин алиментарния фонд установен от Нерва.Организирал за римското население гладиаторски битки и др игри.
В началото на управлението си поддържал мн добри отношения с сената и положил клетва да не наказва сенатори без решение на сената.
В послесните години от упр.му настанала извесна промяна и отношенията с сената се влошили.
Тои направил мн промени в конническото съсловие.отменил цензовата основанамалил броя и ролята на робите в бюрократичния апарат като ги заменил с лица от конническото съсловие,направил подобрения в законовата уредба на дъжавата и в съдебната дейност.
Външната му политика ила наситена с мн събития,тои се отказвал от завоевания и предпочитал мирни отношения с съседите.умира 138г след боледуване.

Антоний Пий(138-161г.)-приемник на Адриан станал антоний който получил името Пий(блогочестив).
Управлението му било най-спокойният период в вътрешно и външнополитическо отношение от нач. На империята.Тои следвал принципите на политиката на Адрианно направил и някои промени.Намалил държавните разходи тази му дейност не засегнала алиментарният фонд и грижата за бедните станала традиционна политика на тази династия.

Марк Аврелий(161-180г)-Тои е известнен като философ привърженик на школата на т.нар. стоици.Автор е на труд ,,Към самия себе си''.които е запазен и до днес.
Вътрешната политика на Аврелий била продължение на дейностите на Пий.Отношенията му с сената били добри както и на др императори от тази династия.Тои поел държавата в стабилно финансово състояние ,продължил традиционните игри и спектакли за населението на Рим.С неговото управление се свързват 1-вите симптоми на обществено-икономическата и политическа криза на римската държава.
При управлението му за държават възникнали мн външнополитически проблеми.Марк Аврелий починал по време на война през март 180г. В град Виндибона от чума.

КОМОД(161-192Г)-Той бил син на Марк Аврелий и през 176г. Бил номиниран за съимператор от баща си което улеснило признаването му от сената.Образът на Комод е отразен в писмените източници с твърде отрицателна характеристика.Всикчки са на мнение че Комод е бил пълно отрицание на баща си,неговото поведение и действия надминали изявите на Калигула и Нерон.Тои не се занимаал реално с с управлението на държавата а с уреждането на развлекателно ежедневие с всички недопустими публични формина поведение на 1 император по онова време.Поведението му довело бързо до влошаване на отношенията с сената подобно на Доминициан искал да бъде почитан приживе като божество.
Недоволството срещу него растяло непрекъснато от всички.През 183г бил разкрит заговор срещу него с участието на съпругата му .
Тои е убит през 192г. От преторианците в резултат на заговор.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управлението на Антонините 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.