Видин – Средновековна българска столица през 13-15 век


Категория на документа: История


13

 Antonius de Bonfinis. Rerum hungaricarum decads V. - ЛИБИ V. С. 2001, с. 140.

14

 Antonius de Bonfinis. Rerum hungaricarum decads V. - ЛИБИ V. С. 2001, с. 143.

15

 Blasii de Zalka et Continuatorum eius. Fratrum minorum de observantia provinciae Boznae et Hungarie. - ЛИБИ V. С. 2001, с. 185.

16

 Ал. Кузев, В. Гюзелев. Български средновековни градове и крепости. Т.I Варна 1981, с. 98.

17

 Д. Цухлев. История на град Видин и неговата околност. С. 1932, с. 108.

18

 Пак там. с. 113.

19

 Пак там. с. 113; П. Ников. Българо-унгарски отношения от 1257 до 1277г. - Сборник на Българска академия на науките, XI, 1920, с. 11; П. Ников. История на Видинското княжество до 1323г. - Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. XVIII, 1922, с. 18.

20

 Д. Цухлев. Цит. съч., с. 114.

21

 Пак там. с. 115.

22

 П. Ников. История на Видинското княжество до 1323г. - Годишник на Софийски университет. Историко-филологически факултет. XVIII, 1922, с. 18-27; Д. Цухлев. Цит. съч., с. 118-124.

23

 Пак там. с. 44-49.

24

 П. Петров, В. Гюзелев. Цит. съч., с. 136.

25

 Д. Цухлев. Цит. съч., с. 135-136.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видин – Средновековна българска столица през 13-15 век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.